Päiväkodin johtaja

Varhaiskasvatuksen ammattilainen, tervetuloa töihin Kaskisten Päiväkoti Ankkuriin!

Päiväkotimme sijaitsee vuonna 2020 valmistuneessa rakennuksessa merellisessä ympäristössä, jossa sekä metsä että historiallinen saaristolaismiljöö on aivan vieressä. Kaksikielisessä päiväkodissamme on kolme osastoa ja kaksi esiopetusryhmää. Tehtävään valittua kelpoisuusehdot täyttävää hakijaa varten olemme varanneet myös 1000€ rekrytointibonuksen - me arvostamme koulutustasi ja osaamistasi.

Kaskisten kaupunki haluaa työnantajana satsata henkilöstönsä hyvinvointiin, ja meillä on käytössä sekä e-passi että kuntosalietu.

Kaskisten sivistyslautakunta julistaa haettavaksi päiväkodin johtajan viran Päiväkoti Ankkurissa.

Päiväkodin johtajan viran kelpoisuusvaatimus on varhaiskasvatuslain 540/2018 31§:n mukaisesti varhaiskasvatuksen opettajan (26§) tai varhaiskasvatuksen sosionomin (27§) kelpoisuus ja vähintään kasvatustieteen maisterin tutkinto ja riittävä johtamistaito. Lisäksi kelpoisuusehdot täyttävät varhaiskasvatuslain 540/2018 henkilöstöä koskevan siirtymäsäännöksen mukaiset hakijat. Palkkaus määräytyy OVTES:n mukaan (45000020). Koska virka on kaksikielisessä Päiväkoti Ankkurissa, virkaan valitulta edellytetään seuraavaa kielitaitoa: yksi kotimainen kieli (suomi, ruotsi) äidinkielenä tai sitä vastaava kielitaito, toisen kotimaisen osalta hyvä suullinen ja kirjallinen kielitaito.