Val

I Finlands har vi följande allmänna riksomfattande val:


 • riksdagsval vart fjärde år,
 • kommunalval vart fjärde år,
 • val av republikens president (presidentval) vart sjätte år och
 • Europa parlamentsval vart femte år.
 
Utöver valen kan man också ha på basen av allmän rösträtt
 • rådgivande statliga folkomröstningar och 
 • rådgivande kommunala folkomröstningar.​

 

val.fi sidan

RIKSDAGSVALET 2019 I KASKÖ STAD

 

Valförrättningen
sker i stadshuset söndagen 14.4.2019 kl. 9.00-20.00
Kom ihåg att ta med id-kort.

 

Förhandsröstningen

sker i Stadsbiblioteket i Kaskö  3.-9.4.2019 enligt följande:

                                           Kl.:

On 3.4.2019                         14.00-19.00

To 4.4.2019                         14.00-19.00

Fre 5.4.2019                         14.00-19.00

Lö 6.4.2019                         11.00-16.00

Sö 7.4.2019                          11.00-16.00

Må 8.4.2019                         14.00-19.00

Ti 9.4.2019                          14.00-19.00

 

Hemmaröstning

Den som på grund av handikapp eller sjukdom vill rösta hemma skall senast dagen före förhandsröstningen 2.4.2019 före kl. 16.00, skriftligen eller per telefon anmäla detta till centralvalnämnden, tel. 06-2207711. En närståendevårdare enligt lagen om stöd för närståendevård (937/2005) som bor i samma hushåll som den som har rätt till hemmaröstning får rösta i samband med hemmaröstningen. Närståendevårdaren ska anmäla sig till kommunens centralvalnämnd i samband med anmälan om hemmaröstning.

Till personer, som vid senaste valet haft rätt att rösta hemma postas en blankett om hemmaröstning. Vill man göra anmälan till hemmaröstning vid riksdagsvalet returneras blanketten till Kaskö stads centralvalnämnd senast 2.4.2019 före kl. 16 under adress: Kaskö stads centralvalnämnd, Kaskö stad, Rådhusgatan 34, 64260 Kaskö. Närmare uppgifter ges av undertecknad sekreterare.

Blanketten finns på http://vaalit.fi/sv/att-rosta-hemma

 

Valreklam utomhus

Valaffischeringen utomhus vid riksdagsvalet 2019 kan inledas en vecka före förhandsröstningen börjar, dvs. onsdag 27.3.2019.

På Kaskö stads område uppsätts valreklamställningar på fyra ställen: på torget, på Fisketorget, på Hötorget och i korsningen av Robertsgatan och Cneiffs stig.

Varje grupp som ställer upp kandidater tilldelas en affischplats per varje plats för valreklam utomhus. Placeringen bör, räknat från vänster till höger, stämma överens med ordningsföljden i sammanställningen av kandidatlistorna.

 

 

Kaskö 11.3.2019

CENTRALVALNÄMNDEN

Margit Kaseva, sekreterare, tel. 2207711

 

 

 

 

Europaparlamentsval 2019

Europaparlamentsvalet förrättas 26.5.2019. Röstning på den egentliga valdagen ordnas i stadshuset i Kaskö. Förhandsröstningen i hemlandet sker under tiden 15.-21.5.2019. Förhandsröstningen vid stadsbiblioteket förrättas under följande tider:

15.-17.5.                               14.00-19.00

18.-19.5.                               11.00-16.00

20.-21.5.                               14.00-19.00

 

Vi uppdaterar valinfon på hemsidan närmare valen.