Varhaiskasvatuksen opettaja

Kaskisten sivistyslautakunta julistaa haettavaksi varhaiskasvatuksen opettajan toimen Kaskisten Päiväkoti Ankkurissa. Toimi täytetään mahdollisimman pian / sopimuksen mukaan toistaiseksi voimassa olevana. Toimeen valitaan ensisijaisesti henkilö, jolla on esiopettajan pätevyys, jolloin kelpoisuusvaatimukset määräytyvät 540/2018 26§ mukaisesti sekä lisäksi 986/1998 7§ mukaisesti. Myös varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuden omaava hakijat huomioidaan. Tällöin kelpoisuusvaatimukset määräytyvät varhaiskasvatuslain (540/2018) 6. luvun mukaisesti. Lisäksi kelpoisuusehdot täyttävät varhaiskasvatuslain 75§ henkilöstöä koskevan siirtymäsäännöksen mukaiset hakijat.

Palkkaus ja palvelusuhteen muut ehdot määräytyvät OVTES: n mukaan (45000044). Toimen täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Toimeen valitun on ennen sen vastaanottamista esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annettu lain (504/2002) perusteella rikosrekisterilain (770/ 1993) 6 § 2. momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote, sekä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Koska toimi on kaksikielisessä Päiväkoti Ankkurissa, toimeen valitulta edellytetään seuraavaa kielitaitoa: suomi tai ruotsi äidinkielenä tai sitä vastaava kielitaito, toisen kotimaisen osalta tyydyttävä suullinen ja kirjallinen kielitaito.