Varhaiskasvatuksen opettaja

Varhaiskasvatuksen ammattilainen, tervetuloa töihin Kaskisten Päiväkoti Ankkuriin! Päiväkotimme sijaitsee vuonna 2020 valmistuneessa rakennuksessa merellisessä ympäristössä, jossa sekä metsä että historiallinen saaristolaismiljöö on aivan vieressä. Kaksikielisessä päiväkodissamme on kolme osastoa ja kaksi esiopetusryhmää. Tehtävään valittua kelpoisuusehdot täyttävää hakijaa varten olemme varanneet myös 1000€ rekrytointibonuksen - me arvostamme koulutustasi ja osaamistasi.

Kaskisten kaupunki haluaa työnantajana satsata henkilöstönsä hyvinvointiin, ja meillä on käytössä sekä e-passi että kuntosalietu.


Kaskisten sivistyslautakunta julistaa haettavaksi kaksi varhaiskasvatuksen opettajan tointa Kaskisten Päiväkoti Ankkurissa. Toimi täytetään mahdollisimman pian / sopimuksen mukaan toistaiseksi voimassa olevana.

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät varhaiskasvatuslain (540/2018) 6. luvun mukaisesti. Lisäksi kelpoisuusehdot täyttävät varhaiskasvatuslain 75§ henkilöstöä koskevan siirtymäsäännöksen mukai-set hakijat.

Palkkaus ja palvelussuhteen muut ehdot määräytyvät OVTES: n mukaan (45000044). Toimen täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Toimeen valitun on ennen sen vastaanottamista esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annettu lain (504/2002) perusteella rikosrekisterilain (770/ 1993) 6 § 2. momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote, sekä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Koska toimi on kaksikielisessä Päiväkoti Ankkurissa, toimeen valitulta edellytetään seuraavaa kielitaitoa: suomi tai ruotsi äidinkielenä tai sitä vastaava kielitaito, toisen kotimaisen osalta tyydyttävä suullinen ja kirjallinen kielitaito.