Skolorna och förskoleundervisningen

Förskoleundervisning

Förskoleundervisningen lägger grunden för livslångt lärande. Den stöder den harmoniska utvecklingen och stärker självkänslan hos barn genom att erbjuda dem positiva erfarenheter av inlärning. Förskoleundervisningen har till uppgift att främja barns gynnsamma tillväxt-, utvecklings- och inlärningsmöjligheter. Lekens betydelse betonas speciellt. Kaskö stads förskoleplan, som har utarbetats i enlighet riksomfattande anvisningar, anger riktlinjerna för förskoleundervisningen.

Förskoleundervisningen ges på både svenska och finska i anslutning till dagvården på daghemmet Ankaret. Om barnet också behöver dagvård kan den ordnas på daghemmet Ankaret.

Avgift

  • 1-2 h vårdtid/dag 35 % av heltidsavgift
  • 3-5 h vårdtid/dag 60 % av heltidsavgift
  • över 5 h vårdtid/dag 100 % av heltidsavgift

Förskoleundervisningen är avgiftsfri och omfattar minst 700 h/år.

Kontaktpersoner inom förskoleundervisningen: Daghemmets direktör och förskolelärare, tel. 0400-946 948

Delfinerna (svenska förskolan): 040 483 7481

Merihevoset (finskspråkiga förskolan): 040 610 8123