Ansökan och hemvårdsstöd

Dagvårdstjänster

Föräldrar eller andra vårdnadshavare till barn under skolåldern har rätt att få en kommunal daghems- eller familjedagvårdsplats. Kommunen uppbär en dagvårdsavgift i enlighet med familjens inkomster. Som ett alternativ till den kommunala dagvården kan föräldrarna välja en annan vårdform och söka om hemvårdsstöd från FPA.

Ansökan om dagvård

Ansökan om dagvårdsplats görs med en särskild ansökningsblankett senast 4 månader innan önskad vård skall börja. Om behovet av dagvård inte kan förutses och behovet att snabbt få en vårdplats beror på att föräldrarna/föräldern har fått arbete, börjat studera eller omskola sig skall man så snabbt som möjligt ansöka om en vårdplats, dock senast två veckor innan vården skall börja.

Ansökningsblanketter fås från daghemmet Ankaret eller blanketter . Ansökningarna returneras till daghemmet Ankaret.

Uppsägningstiden för en dagvårdsplats är två veckor.

Daghemsföreståndaren ansvarar för dagvårdstjänsterna och ger närmare information, tel. 0400-946 948.

Stöd för vård av barn i hemmet

Stöd för vård av små barn

Då föräldrapennings- eller faderskapspenningsperioden upphör efter föräldraledigheten kan pappan eller mamman bli vårdledig för att vårda ett barn under tre år utan att anställningsförhållandet bryts. Föräldrarna kan inte vara vårdlediga samtidigt.

En vårdledighetsperiod skall vara minst en månad. Arbetstagaren har rätt att vara vårdledig i högst två perioder. Ledigheten kan tas ut i flera perioder om man kommer överens om detta med arbetsgivaren. Arbetsgivaren är inte skyldig att betala lön under vårdledigheten, men en förälder som stannar hemma med ett barn under tre år kan söka stöd för hemvård av barn från FPA. Då vårdledigheten är slut har arbetstagaren rätt att återgå till sitt tidigare eller till ett därmed jämförbart arbete. Under vårdledigheten intjänas inte semester.

Föräldrar eller andra vårdnadshavare till barn under skolåldern har rätt att få en kommunal daghems- eller familjedagvårdsplats. Kommunen uppbär en dagvårdsavgift i enlighet med familjens inkomster. Som ett alternativ till den kommunala dagvården kan föräldrarna välja en annan vårdform och söka om hemvårdsstöd från FPA.