Gator och vägar

Kaskö stads tekniska avdelning ansvarar för gatu-underhållet. 

 

Fastighetsdejour  0400 868 787

 

.