Gator och vägar

Kaskö stads tekniska avdelning ansvarar för gatu-underhållet. 

 

Fastighetsdejour  0400 868 787

Arbetsledare 040 701 8252
Yrkesman Vesa Kortessalo 0400 868 788