Byggnadstillsyn

Tisdagar kl 9-15  
Kasköhus D 19
Bladhska vägen 44-46

Christoffer Östberg
Telefon / tisdagar – 040-6636043
spost:
tekniska@kaskinen.fi

Du kan bekanta dig med plansammanställningen här.
 

OBS! Uppgifter gällande byggande skall anmälas till Skattemyndigheten från 1.7.2014

Klicka här; http://www.vero.fi, Svenska, Personkunder, Anmälningar om byggande

Tillstånd

Till nästan allt byggande behövs någon form av tillstånd som är fördelade enligt olika grader beroende på byggåtgärd.

Ansökningsblanketter: www.suomi.fi
 

Lagstiftning

BRA ATT VETA FÖRE BYTE AV TÄCKNINGSMATERIAL PÅ TAK

  • Åtgärdstillstånd skall sökas före påbörjandet av åtgärd
  • Enligt lagen som trädde i kraft i början av detta år skall asbetsrivningen utföras av en auktoriserad person (obs! i allmänhet finns asbest i mineritmaterial) och eftersom alla taksäkerhetsanordningar skall rivas före åtgärden, skall även de granskas. Tillståndspliktiga åtgärder enligt 126 a § punkt 7 i Markanvändnings- och bygglag: ändring av en byggnads fasad, ändring av takformen, täckningsmaterial eller dess färgsättning, ändring av väggbeklädnadens material eller färgsättning, montering av en markis som påverkar gatubilden eller ändring av fönsterindelningen (fasadåtgärd).

Reparations- och energibidrag

Statligt bidrag kan beviljas för följande åtgärder:

  1. Reparation av åldringars och handikappades bostäder
  2. Understöd för granskning av byggnadens skick i fråga om fuktskadade byggnader som medför sanitära olägenheter
  3. Behovsprövade energiunderstöd för småhus
  4. Hiss- och hinderlöshetsunderstöd kan sökas kontinuerligt

 Ansökningsblanketter och direktiv på www.ara.fi/sv.