Byggnadstillsyn

Tisdagar kl 9-15  
Stadshuset
Rådhusgatan 34

Christoffer Östberg
Telefon / tisdagar – 040-6636043
spost:
tekniska@kaskinen.fi

Du kan bekanta dig med plansammanställningen här.
 

Tillstånd

Nästan all konstruktion kräver ett tillstånd, som är uppdelat i flera olika grader beroende på konstruktionsåtgärden.
 

Byggnadslov

Följande dokument krävs för byggnadslovet. (se bilagor) 

Dessutom behöver du: 

 • Äganderättsdokument
 • Energicertifikat (bostadshus)
 • Huvudritningar av byggtekniker eller ingenjör, situationsplan, planritning, sektionsritningar och fasadritningar

 

Åtgärdstillstånd

Åtgärdstillstånd behövs för bl.a.

 • Delning och/ eller sammanslagning av rum eller lägenheter
 • Större kaj, bro eller andra konstruktioner som ändrar strandlinjen
 • Ändring av takform eller fasad
 • Bergsvärme
 • Förnyande/byggande av avloppssystem

Vid ansökan om åtgärdstillstånd ska följande handlingar bifogas. (se bilagor)

 • Äganderättsdokument
 • Situationsplan och andra ritningar

 

Rivningslov

Enligt 127 § i markanvändnings- och bygglagen krävs ett tillstånd för rivning av en byggnad om byggnaden ligger i ett detaljplaneområde.

Vid ansökan om rivningslov ska följande handlingar bifogas. (se bilagor)

 • Detaljplan
 • Karta
 • Bilder av byggnaden som rivs.

 

Tillstånd för miljöåtgärder

Sådant jordbyggnadsarbete och sådan trädfällning eller någon annan härmed jämförbar åtgärd som förändrar landskapet får inte vidtas utan tillstånd           

 1. På ett detaljplaneområde

Följande dokument krävs för tillstånd för miljöåtgärder. (se bilagor)

 • Detaljplan
 • Karta

 

Övriga blanketter

Andra formulär som ansvarig arbetsledare ska lämna in till byggnadsinspektören vid slutkontrollen.

Byggnadens användnings- och servicebok.

 

Reparations- och energibidrag

Statligt bidrag kan beviljas för följande åtgärder:

 1. Reparation av åldringars och handikappades bostäder
 2. Understöd för granskning av byggnadens skick i fråga om fuktskadade byggnader som medför sanitära olägenheter
 3. Behovsprövade energiunderstöd för småhus
 4. Hiss- och hinderlöshetsunderstöd kan sökas kontinuerligt

 Ansökningsblanketter och direktiv på www.ara.fi/sv.