Kontaktregister

 • Engvall Jerker
  Kaskisten Energia, käyttöpäällikkö / Kaskö Energi, driftschef
 • Forsell Elisabeth
  Teknisen keskuksen sihteeri / Tekniska centralens sekreterare
 • Grannas Marie
  Hallintosihteeri/Förvaltningssekreterare
  Stad och förvaltning
 • Hellman Patrik
  Sataman Toimitusjohtaja / Hamnens VD
 • Hellström Johanna
  Sivistysosaston Sihteeri / Bildningsavdelningens Sekreterare
  Kansalaisopisto (kanslia auki ma-pe) / Medborgarinstitutet (kansliet öppet må-fre)
 • Hiltula Mari
  Hyvinvointi- ja henkilöstöpäällikkö / Välfärds- och personalchef
 • Holm Sanna
  Nuoriso- ja liikuntakoordinaattori / Ungdoms- och idrottskoordinator
 • Ingves Kaj-Christer
  Skolföreståndare
 • Latikka Jarmo
  Tekninen johtaja/Teknisk direktör
 • Lumio Markku
  Kaupunginjohtaja / Stadsdirektör
 • Niemi Petra
  Koulun johtaja
 • NN
  Rakennustarkastaja/Byggnadsinspektör
 • NN
  Elinvoimavastaava / Näringsombud
  Arbete och företagande
 • Pietari Elisa
  Taloussihteeri/Ekonomisekreterare
 • Rohula Marja
  Talousjohtaja/Ekonomidirektör
 • Salo Pia
  Ruokapalveluesimies / Kosthållsförman
  Keskuskeittiö Sulkukatu 11E ma-pe 7-15, Centralköket Slussgatan 11E må-fre 7-15
 • Suurla Sirkka
  Sivistys- ja kirjastotoimenjohtaja / Bildnings- och biblioteksdirektör
  Kultur och fritid
  Virkavapaalla 31.12.2024 asti / På tjänstledigt till 31.12.2024 Puh. nro käännetty sijaiselle (->Ann-Loiuse Utfolk) Tel. nr. vänd till vikarien
 • Utfolk Ann-Louise
  Päiväkodinjohtajan sijainen; Sivistys- ja kirjastotoimen johtajan sij. / Daghemsföreståndare vikarie; Bildnings- och biblioteksdirektör vik.
 • Virta Elina
  Kasvatus- ja opetusjohtaja / Direktör för fostran och undervisning
  Småbarnspedagogik och utbildning