Kontaktregister

 • Forsell Elisabeth
  Teknisen Keskuksen Kanslisti / Tekniska Centralens Kanslist
 • Backholm Carola
  Kaskisten Energian Talouspäällikkö / Kaskö Energis Ekonomichef
 • Engvall Jerker
  Kaskisten Energia, käyttöpäällikkö / Kaskö Energi, driftschef
 • Grannas Marie
  Hallintosihteeri/Förvaltningssekreterare
  Stad och förvaltning
 • Hellman Patrik
  Sataman Toimitusjohtaja / Hamnens VD
 • Hellström Johanna
  Kanslisti / Kanslist
  Sivistysosasto, Kansalaisopisto (kanslia auki ma-to) / Bildningsavdelningen, Medborgarinstitutet (kansliet öppet må-to)
 • Hiltula Mari
  Hyvinvointikoordinaattori / Välfärdskoordinator
 • Högnäsbacka Esa
  Talousjohtaja Ekonomidirektör
 • Ingves Kaj-Christer
  Skolföreståndare
 • Kujala Niko
  Rakennusinsinööri / Byggnadsingenjör
 • Mäkinen Katja
  Nuorisokordinaattori / Ungdomskoordinator
 • Niemi Petra
  Koulun johtaja
 • Nikander Minna
  Kaupunginjohtaja / Stadsdirektör
 • Östberg Christoffer
  Rakennustarkastaja / Byggnadsinspektör
  Tiistaisin - Tisdagar
 • Peltoniemi Johanna
  Elinkeinoasiamies / Näringsombud
  Arbete och företagande
 • Storm Maria
  Päiväkodinjohtaja / Daghemsföreståndare
 • Suurla Sirkka
  Sivistys- ja kirjastotoimenjohtaja / Bildnings- och biblioteksdirektör
  Kultur och fritid