Rehtori

Kaskisten sivistyslautakunta julistaa haettavaksi rehtorin viran. Virka on suomenkielisen Kaskisten koulun ja ruotsinkielisen Kaskö svenska skolanin yhteinen.

Rehtorina johdat koulujen pedagogista toimintaa, seuraat koulujen taloutta sekä vastaat henkilöstöjohtamisesta, tuloksista sekä toiminnan laadusta. Toivomme sinulta johtamiskokemusta, hyviä sosiaalisia taitoja ja vahvaa pedagogista osaamista sekä kehittämismyönteistä ja ratkaisukeskeistä työotetta ja hyviä organisointitaitoja. Rehtorin työtehtäviin voidaan lisätä myös muita hallinnollisia tehtäviä.

Vaadittava rehtorin kelpoisuus määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukaan. Kelpoisuus tulee saavuttaa ennen hakuajan päättymistä.

Koska rehtori on yhteinen ruotsinkielisessä Kaskö svenska skolanissa ja suomenkielisessä Kaskisten koulussa, on rehtorin virkaan valitun on esitettävä seuraavat kielitaitovaatimukset: äidinkieli suomi tai ruotsi, tai vastaavat tiedot, sekä toisen kotimaisen kielen erinomaiset suulliset ja kirjalliset taidot. Tehtävään valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) perusteella rikosrekisterilain (770/1993) 6 § 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.

Kaskisten kaupunki haluaa työnantajana satsata henkilöstönsä hyvinvointiin, ja meillä on käytössä sekä e-passi että kuntosalietu. Saat kattavan perehdytyksen työtehtäviisi ja pääset mukaan innostavaan ja iloiseen työyhteisöön!

Odotamme innolla hakemustasi!