Tjänster för företag

kontaktuppgifter

näringskraftsansvarig

050 – 400 0867


 

Kaskisten Yrittäjät r.y. - Kaskö Företagare r.f.

Intresseorganisation för företagare samt små och medelstora företag som är verksam i Kaskö. Föreningen deltar i ärenden som gäller företagandet, näringslivet och arbetsgivaren.

Föreningens syfte är att förbättra företagens och företagarnas allmänna förutsättningar för lönsam verksamhet inom föreningens verksamhetsområde.

Centrala uppgifter:

  • Föra framåt företagande, sund konkurrens och samarbete mellan företag
  • Representera sina medlemmar i relation till stadens förvaltning genom att göra framställningar och initiativ som befrämjar och stöder ekonomisk, samhällelig eller arbetsmarknadspolitisk position av små och medelstora företag samt ge utlåtanden om temat.
  • Informera om den privata företagandes betydelse och förutsättningar
  • Utveckla samarbete och förhandlingrelationer mellan arbetsgivare och arbetstagare
  • Ordna rekreation och fritidsaktiviteter såsom utflykter och fester för sina medlemmar
  • Föra ihop företagare som har verksamhet på orten och bygga en yrkesmässig sammanslutning som övervakar och utvecklar gemensamma intressen och ärenden.

Kaskö Företagare ordnar marknad två gånger per år - vårmarknad på Kung Gustavs Allé och torget i slutet av maj och strömmingsmarknad i inre hamnen i oktober.

Marknadsplatser gsm 050 3865 222, Kaskö Företagare

Kaskö Företagare är en av de 30 lokalföreningar som hör till Företagarna i Södra Österbotten.

Ordförande: Kasper Rantakoski
kaskisten@yrittajat.fi

Sekreterare: Robert Sundberg, Parkgatan 15, 64260 Kaskö
robert.sundberg@kas-service.com, gsm 050 410 3731

Viceordförande: Jan Sundberg, Parkgatan 15, 64260 Kaskö
janne.sundberg@kas-service.com, gsm 041 4342 170

Bekanta dig med våra webbsidor: https://www.yrittajat.fi/sv/etela-pohjanmaan-yrittajat/kaskisten-yrittaj...

BLI MEDLEM: https://www.yrittajat.fi/sv/liity