• Kaskö, Kristinestad och Närpes samt Suupohjan 4 samkommuner Isojoki, Karijoki, Kauhajoki och Teuva har gått samman och ordnar för första gången med gemensamma krafter en rekryteringsmässa under arbetsnamnet ”Töitä tarjolla - Här finns jobben” för att råda bot på arbetskraftsbristen inom Sydösterb

 • Kaskö Turism r.f. och Kaskö stad inbjuder företagare att delta i Kaskös Må bra dag på Bladhska gården 17.2.2015 kl. 11-16.

 • Deltag i din hemkommuns attraktionsundersökning.

  Har din hemkommun någon dragningskraft? Eller är den enligt dess imago vital, säker eller helt egen?

 • Kaskös stadsstrategi har framställts under hösten 2018 i ledningsgruppen och stadsstyrelsen. För stadens invånare och företagare anordnar vi en egen eftermiddag måndag 28.1.2019 kl. 14 - 19 på Bladhska gården enligt Hop on - Hop off – principen, d.v.s. enligt den tid som passar dig bäst.

 • Kaskö stad söker en hyresgäst till gästhamnen på basis av anbud. Staden hyr ut gästhamnen huvudsakligen i nuvarande skick.

 • En del av personalen är på semester under tiden 27.12.-31.12. Under den här tiden är stadshuset stängt, men ni kan ringa följande nummer: Grundtrygghetsavdelningen, 045-1321593, Hemvård, 040 5042534.

 • Västkustens miljöenhet informerar om att de kokanvisningar som getts i Teuva inte berör Kaskö eller delar av Närpes.

 • Bildningsavdelningen förbereder idrottshallens grundrenoverings- och förnyelseprojekt. Vi vill höra stadsbornas tankar om idrottshallen. Hur skulle du utveckla idrottshallen? Hur kunde idrottshallen bättre betjäna dig som motionär?

 • Medborgarinstitutets vårtermin börjar måndag 7.1.2019. Om du anmält dig på hösten till en kurs som pågår hela läsåret, så gäller din anmälan också för vårterminen. Du behöver således inte anmäla dig på nytt om du vill fortsätta på kursen.

 • Den är färdig - Kaskö App.

  Lada ner Kaskö app via AppStore eller GooglePlay store.

  Kom till stadhuset idag 30.11.2018 kl 18:30 - 20:00, om du vill få hjälp med att lada ner Kaskö appen.

 • Hälsovårdscentralen i Kaskö är stängd under tiden 3.12.2018 - 1.1.2019. Detta betyder att hälsovårdscentralens verksamhet kommer att vara begränsad under nämnda tid. 

 • 14.01.2019 13:00 till 28.02.2019 16:00

  I Vuokkos Galleri utställning i januari- februari keramikartesan Raija Tikkanens produktion, bl.a. nya ”Doris” kvinnor, också tavlor, smycken och kort. Öppet enligt överenskommelse 041 4416274.

 • 10.02.2019 14:00 till 17:00
  FRK Kaskö avdelning anordnar ett vändagsevenemang för seniorer med musik och kaffe på Svenska Gården. Välkommen!
 • 17.02.2019 11:00 till 16:00

  Må bra dag på Bladhska gården. Bordsavgift 10 euro. Tilläggsinfo Johanna Peltoniemi, tel. 050 400 0867. Anmälningar Marie Grannas, tel. 06 2207711.

 • 25.05.2019 09:00 till 26.05.2019 16:00

  Marknadsplatser tel. 0503865222.

 • 29.06.2019 09:00 till 30.06.2019 16:00
 • Grundtrygghetsnämnden i Kaskö stad förlänger ansökningstiden för EN SJUKSKÖTARE tjänst att sökas senast 15.2.2019 kl.12.00. Kompetenskrav för sjukskötare är legitimerad sjukskötare. Sjukskötaren anställs till stadens åldringsvård, placeringsplats är i första hand Mariehemmet.
 • Grundtrygghetsnämnden i Kaskö stad lediganslår att sökas senast 15.2.2019 kl. 12.00 fyra befattningar som NÄRVÅRDARE
 • Kaskö stad söker en hyresgäst till gästhamnen på basis av anbud. Staden hyr ut gästhamnen huvudsakligen i nuvarande skick. Gästhamnens månadshyra är 100 euro. Hyran betalas för juni-augusti (3 månader).
 • Kanslist
 • Kanslisti
 • Vi erbjuder vikariat, för varierande tid, vid det tvåspråkiga daghemmet Ankaret.
 • Vi söker närvårdare och sjukskötare till kort- och långvariga vikariat inom äldreomsog.
 • Kom till Kaskö, den idylliska staden vid havet! www.kasko.fi Kaskö stad lediganslår att sökas en tjänst som läkare vid Kaskö hälsovårdscentral
 • Glöm inte! Kaskös stadsstrategi har framställts under hösten 2018 i ledningsgruppen och stadsstyrelsen. För stadens invånare och företagare anordnar vi en egen eftermiddag måndag 28.1.2019 kl. 14 - 19 på Bladhska gården enligt Hop on - Hop off principen, d.v.s. enligt den tid som passar dig bäst. I huset finns punkter med olika teman där du kan framföra dina egna åsikter, vilka saker som är viktiga i stadens utveckling. På så sätt kan du vara med och påverka strategiinnehållet. Kom med!
 • Muistathan tämän ensi viikolla maanantaina! Kaskisten kaupunkistrategiaa on valmisteltu syksyn 2018 aikana johtoryhmässä ja kaupunginhallituksessa. Järjestämme kaupungin asukkaille ja yrittäjille oman iltapäivän ma 28.1.2019 klo 14 - 19 Bladhin talolla Hop on - Hop off - periaatteella eli mihin kellonaikaan sinulle parhaiten sopii. Talossa on eri teemoihin liittyen pisteitä, jossa voit tuoda esille omat mielipiteesi, mitkä asiat kaupungin kehittämisessä ovat tärkeitä. Näin pääset osallistumaan strategian sisältöön. Tule mukaan!
 • JÄÄKIEKKOKAUKALO Pukuhuoneet ovat avoinna jääkiekkokaukalossa talvikaudella 2019. Pukuhuoneet ovat avoinna jääkiekkokaukalossa klo 17.00-21.00 maanantaista perjantaihin, lauantaina ja sunnuntaina klo 12.00- 18.00. Kaupungin jääkiekkokaukalo ei ole valvottu. Jääkiekkokaukalossa suositellaan kypärän käyttöä! Kaskisten kaupungin sivistyslautakunnan vapaa-aikajaosto
 • ISHOCKEYRINKEN Omklädningsrummen är öppna i ishockeyrinken under vinterperioden 2019. Omklädningsrummen är öppna kl. 17.00-21.00 från måndag till fredag, lördag och söndag kl. 12.00-18.00. Klubbfri tid är tisdagar kl. 18.00-20.00. Stadens ishockeyrink har ingen övervakning. I ishockeyrinken rekommenderas användning av hjälm! Bildningsnämndens fritidssektion i Kaskö stad
 • Osallistu kotikaupunkisi vetovoimatutkimukseen! Onko kotikaupunkisi vetovoimainen? Entä onko se imagoltaan vireä, turvallinen tai omaleimainen? Kaskinen on yksi 55:stä suomalaisesta seutukaupungista. Seutukaupunki on oman seutunsa tai alueensa keskus. Seutukaupungit toteuttavat tammikuussa yhdessä asukkailleen pehmeän vetovoimatutkimuksen, jonka avulla selvitetään seutukaupunkeihin liittyviä mielikuvia. Pääset arvioimaan oman kotikaupunkisi vetovoimaisuutta ja imagoa sekä naapuriseutukaupunkeja oheisen linkin kautta: https://innolinkresearch.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_dou78qIndaSUiP3 Vastaaja voi valita kielen (suomi/ruotsi) lomakkeen alussa. Tutkimuksen avulla autetaan kaupunkeja kehittämään niiden tunnettuutta ja vetovoimaa - ja sitä kautta elinvoimaa! Tutkimuksen toteuttaa Innolink. Lisätietoja tutkimuksesta antaa: Tutkimusoperaattori Ville Ottela, Innolink, puh. 010 633 0200
 • Deltag i din hemkommuns attraktionsundersökning. Har din hemkommun någon dragningskraft? Eller är den enligt dess imago vital, säker eller helt egen? KASKÖ är en av 55 finska regionstäder. En regionstad är dess egna regions eller områdets centrum. Regionstäderna genomför i december-januari tillsammans med sina invånare en mjuk attraktionsundersökning, med vars hjälp man utreder den imagobild man har av regionstäderna. Via denna länk kan du utvärdera din egen hemstads attraktion och imago samt även grannregionstäderna. https://innolinkresearch.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_dou78qIndaSUiP3 Det tar fem minuter att fylla i blanketten. Med undersökningens hjälper man städerna dess attraktion och kännedom och via det även livskraften. Undersäkningen görs av Innolink. Tilläggsuppgifter om undersökningen: Undersäkningsoperator Ville Ottela, Innolink, tel 010 633 0200
 • Kaskisten kaupunki/Kaskö stad jakoi linkin.
 • Kaskisten vierasvenesatama Kaskisten kaupunki hakee vierasvenesatamaan vuokraajaa tarjousten perusteella. Kaupunki antaa vierasvenesataman vuokralle pääosin nykyisessä kunnossa. Vierasvenesataman kuukausivuokra on 100 euroa. Vuokraa maksetaan kesä-elokuulta (3 kk). Vuokralainen vastaa kohteen käyttö- ja ylläpitokuluista (mm. vesi/jätevesi, jätehuolto, energia, sähkö) sekä normaalista käytöstä johtuvista korjaus- ja kunnossapitotöistä. Vuokralainen vastaa myös tilojen lisäkalustamisesta sekä oman toimintansa vaatimista kone-, laite- ym. investoinneista ja niihin liittyvistä korjauksista ja huolloista sekä alueen kunnossapidosta, ympäristön siisteydestä. Vuokralainen vastaa myös toimintaan liittyvistä vakuutuksista, viranomaisluvista ja tarkistuksista. Tarjouksen tekijän voi tutustua kohteeseen ennen tarjouksen jättämistä. Yhteyshenkilönä toimivat hallintojohtaja Margit Kaseva, 040 8617251 ja tekninen johtaja Jarmo Latikka. Vuokrasopimuksen pituudesta sovitaan erikseen. Uuden toimijan on aloitettava viimeistään 1.5.2019 tai sopimuksen mukaan. Aukioloajat min. kesäkuu-elokuu. Vuokralainen ei voi siirtää vuokrasopimuksen vuokraoikeutta kolmannelle osapuolelle. Vierasvenesatamaa tulee käyttää ensisijaisesti vierasvenesatamatoimintaan. Irtisanomisaika on molempien osapuolten osalta kuluvan vuoden lokakuun loppuun mennessä koskien seuraavaa vuotta. Vuokrasopimus tehdään osapuolten välillä ennen toiminnan alkamista. Kaupunki voi välittömästi irtisanoa sopimuksen mikäli sovittuja aukioloaikoja ei noudateta tai vierasvenesataman hoitoa laiminlyödään. Sesongin päättyessä vuokralainen sitoutuu antamaan kaupungille tilaston vierasvenesatamassa yöpyneiden veneilijöiden määrästä. Tarjoukset pyydetään jättämään 28.2.2019 klo 15 mennessä osoitteella Kaskisten kaupunki, Raati-huoneenkatu 34, 64260 Kaskinen merkillä Vierasvenesatama. Kaskisten kaupunki pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä tarjoukset.
 • Kaskö gästhamn Kaskö stad söker en hyresgäst till gästhamnen på basis av anbud. Staden hyr ut gästhamnen huvudsakligen i nuvarande skick. Gästhamnens månadshyra är 100 euro. Hyran betalas för juni-augusti (3 månader). Hyresgästen svarar för gästhamnens driftskostnader (bl.a. vatten/avloppsvatten, avfallshantering, energi, el) samt reparations- och underhållsarbeten betingade av normalt bruk. Hyresgästen svarar också för extra inredning av utrymmen samt för maskin-, anläggnings- o.a. investeringar som verksamheten kräver samt för till dem anslutna reparationer och service samt för underhåll av området och för omgivningens snygghet. Hyresgästen svarar också för försäkringar, myndighetstillstånd och -inspektioner i anslutning till verksamheten. Anbudsgivaren kan bekanta sig med objektet före inlämnande av anbud. Som kontaktpersoner fungerar förvaltningsdirektör Margit Kaseva, 040 8617251 och tekniska direktören Jarmo Latikka. Om hyresavtalets längd överenskoms skilt. Den nya aktören ska börja senast 1.5.2019 eller enligt avtal. Öppethållningstider minst juni-augusti. Hyresgästen kan inte överföra hyresavtalets hyresrätt till tredje part. Gästhamnen ska användas i första hand för gästhamnsverksamhet. Ömsesidig uppsägningstid för båda parter är senast vid utgången av oktober månad innevarande år och gäller följande år. Hyresavtalet mellan parterna uppgörs före inledning av verksamheten. Staden kan säga upp avtalet med omedelbar verkan om överenskomna öppethållningstider inte följs eller om skötseln av gästhamnen försummas. När säsongen är slut förbinder sig hyresgästen att ge staden statistik som förts över antalet båtgäster som övernattat i gästhamnen. Anbud ska inlämnas senast 28.2.2019 kl. 15 under adressen Kaskö stad, Rådhusgatan 34, 64260 Kaskö, märke Gästhamnen. Kaskö stad förbehåller sig rätt att godkänna eller avslå anbuden.
 • Kaskö stad söker en kanslist Kaskö stadsstyrelse lediganslår att sökas en deltidsbefattning (50 %) som kanslist. Befattningen besätts snarast möjligt för viss tid t.o.m. 31.12.2019. Till kanslistens uppgifter hör bl.a. medborgarinstitutets kanslistuppgifter, finsk- och svenskspråkig kommunikation samt övriga dagliga uppgifter inom bildningsavdelningen. Sökanden förutsätts ha goda kunskaper i IT och god förmåga att använda båda inhemska språken. Kanslistbefattningen är en del av stadens kanslistpool och vid behov fungerar kanslisten som vikarie för övriga kanslister. Lön för uppgiften utgår enligt AKTA, 01TOI060, prövotid 6 mån. Den valda skall före befattningens tillträde förete godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. Tilläggsinformation ger bildnings- och biblioteksdirektör Sirkka Suurla 040-5042535 (vardagar, på tjänstetid) eller sirkka.suurla@kaskinen.fi och förvaltningsdirektör Margit Kaseva 040-8617251. Vi ber om ansökningar senast 31.1.2019 kl. 15 via Kuntarekry.
 • Kaskisten kaupunki hakee kanslistia Kaskisten kaupunginhallitus julistaa haettavaksi osa-aikaisen kanslistin (50 %) toimen, joka täytetään mahdollisimman pian määräaikaisesti 31.12.2019 saakka. Kanslistin tehtäviin kuuluu mm. kansalaisopiston kanslistin tehtävät, suomen- ja ruotsinkielinen viestintä, koulutusten ja tapahtumien markkinointi, sekä muut sivistysosaston päivittäiset tehtävät. Hakijalta edellytetään hyvää tietoteknistä osaamista ja molempien kotimaisten kielten hyvää hallintaa. Kanslistin toimi on osa kaupungin kanslistipoolia ja kanslisti toimii tarvittaessa muiden kanslistien sijaisena. Tehtävän palkkaus KVTES:in mukaisesti, 01TOI060, koeaika 6 kk. Toimeen valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärinlausunto terveydentilastaan ennen toimeen astumista. Lisätietoja tehtävänkuvasta antaa sivistys- ja kirjastotoimenjohtaja Sirkka Suurla 040-5042535 (arkisin, virka-aikaan) tai sirkka.suurla@kaskinen.fi ja hallintojohtaja Margit Kaseva 040-8617251. Hakemukset pyydetään toimittamaan 31.1.2019 klo 15 mennessä Kuntarekryn kautta.
 • Lasten ja nuorten maksuton tennisvuoro Urheiluhallilla tiistaisin klo 16-17 alkaen tiistaina 29.1.2019. Urheiluhallilla on vapaavuoro omatoimiseen lasten ja nuorten tennisharjoitteluun. Vapaavuoron tarkoitus on edesauttaa perheiden liikkumista, ja tavoitteena on, että vanhemmat/huoltajat tulevat pelaamaan yhdessä lasten kanssa, ja lajin harjoittelu tapahtuu oman huoltajan ohjauksessa. Vuorolla ei ole omaa ohjaajaa. Alle 10-vuotiaat ainoastaan omien huoltajien seurassa. Tenniksen alkeet hallitsevat 10-18 -vuotiaat voivat käydä omatoimisesti pelaamassa ilman täysi-ikäisen huoltajan valvontaa. Vapaavuoron valvojana toimii EVS vapaaehtoinen Natascha Resch, ja häneltä on saatavilla tennismailoja ja -palloja lainaan.

Aktuella sidor

22.11.2018

Sjöbobacken är Kaskös gamla fiskehamn.

29.11.2018

Tekniska centralen

Må - Fre kl 09.00-15.00
Lunchpaus kl 11.30-12.15

Dejour

Stadens hamn- och fastighetsdejourering samt Kaskö Energis dejourering
Tel. 0400-868788