• Book icon

  Paintball värikuulapeli metsässä K14 - Paintball färgkulespel i skogen K14

 • Book icon

  Jouluviikkojen leivonta- ja ruuanlaittokerho 7-13 – vuotiaille - Julveckornas bak- och matlagningsklubb för 7-13 åringar

  Palvelukeskuksen ruokasali / Service-centrets matsal
 • Book icon

  Sählyä ja energiaa nuorille K14 - Innebandy och energi för unga K14

  Urheluhalli / Idrottshallen
 • Book icon

  Värejä luonnosta, kasvivärjäyskurssi - Färger ur naturen, växtfärgningskurs

  Kalarannan Vanha Savustamo - Fiskstrandens Gamla Rökeri
  30.00€
 • Book icon

  Melodiakuoro - Melodiakören

  Bladhin talo, sali, 2. krs/ Bladhska gården, salen, 2 vån
  66.00€
 • Book icon

  Kudonta - Vävning

  Bladhin talo, kudontasali 1 krs / Bladhska gården, vävsalen 1 vån
  95.00€
 • Book icon

  Ruotsia vasta-alkajille - Svenska för nybörjare - Swedish for beginners

  Koulu / Skolan
  66.00€
 • Book icon

  Kahvakuula miehille - Kettlebell för män

  Urheluhalli / Idrottshallen
  49.00€
 • Book icon

  Luova Käsityö - Skapande Handarbete

  Bladhin talo, taideluokka 2. krs / Bladhska gården, konstklass 2 vån
  85.00€
 • Book icon

  Taide Käsityö - Konst Handarbete

  Bladhin talo, taideluokka 2. krs / Bladhska gården, konstklass 2 vån
  85.00€
 • Book icon

  Suomea vasta-alkajille - Finska för nybörjare - Finnish for beginners

  Koulu / Skolan
  66.00€
 • Book icon

  Klarinetinsoitto - Klarinett

  Bladhin talo, sali, 2. krs/ Bladhska gården, salen, 2 vån
  120.00€
 • Book icon

  Puutyö kakkonen - Träslöjd tvåan

  Koulun tekninen tila / Skolans tekniska klass
  110.00€
 • Book icon

  Ateljee - Ateljé

  Koulun tekstiililuokka / Skolans textilklass
  14.00€
 • Book icon

  Kahvakuula - Kettlebell

  Urheluhalli / Idrottshallen
  49.00€
 • Book icon

  Hatha jooga - Hatha yoga

  Nuorisotalo / Ungdomsgården
  66.00€
 • Book icon

  Seniorimiesten kuntosaliharjoittelu ryhmä I - Konditionssalsträning för seniorherrar grupp I

  Urheiluhallin kuntosali / Idrottshallens konditionssal
  44.00€
 • Book icon

  Senioridaamien kuntosaliharjoittelu I ryhmä - Konditionssalsträning för seniordamer, grupp I

  Urheiluhallin kuntosali / Idrottshallens konditionssal
  44.00€
 • Book icon

  Ryhmäklarinetinsoitto - Gruppklarinett

  Bladhin talo, sali, 2. krs/ Bladhska gården, salen, 2 vån
  44.00€
 • Book icon

  Huonekaluverhoilu - Möbeltapetsering

  Koulun tekninen tila / Skolans tekniska klass
  100.00€
 • Book icon

  Puutyö ykkönen - Träslöjd ettan

  Koulun tekninen tila / Skolans tekniska klass
  110.00€
 • Book icon

  Me daamit jumppaamme - Damerna gymppar

  Nuorisotalo / Ungdomsgården
  44.00€
 • Book icon

  Seniorimiesten kuntosaliharjoittelu ryhmä II - Konditionssalsträning för seniorherrar grupp II

  Urheiluhallin kuntosali / Idrottshallens konditionssal
  44.00€
 • Book icon

  Senioridaamien kuntosaliharjoittelu II ryhmä - Konditionssalsträning för seniordamer grupp II

  Urheiluhallin kuntosali / Idrottshallens konditionssal
  44.00€
 • Book icon

  Tanssia lapsille- Dans för barn

  Nuorisotalo / Ungdomsgården
  49.00€
 • KASKISTEN TERVEYSKESKUS TIEDOTTAA 9.10.2020 Influenssarokotteet saapuvat loka-marraskuussa. Influenssarokotus toteutetaan poikkeusjärjestelyin koronapandemian vuosi. Ajanvaraus välttämätön numerosta 045-1295 913, 045-2322 200. Influenssarokotus tarjotaan maksutta seuraaville henkilöille: -Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä lääkehuollon henkilöstö -Kaskisten kaupungin työntekijät -Raskaana olevat naiset -Kaikki 6kk 7-vuotiaat. Lapset 24kk 6v. voivat saada rokotteen nenäsumutteena -Kaikki 65 täyttäneet -Sairautensa tai hoitonsa vuoksi riskiryhmiin kuuluvat -Vakavalle influenssalle alttiiden henkilöiden lähipiiri -Varusmiespalvelukseen astuvat miehet ja vapaaehtoiseen asepalvelukseen astuvat naiset Rokote annetaan olkavarteen. Huomioi ystävällisesti vaatetus. Terveyskeskuksessa ulko-ovi on jälleen auki. Tartuntojen ehkäisemiseksi kaikkien tulisi sen sijaan käyttää suusuojainta asioidessaan. Älä kuitenkaan tule flunssaisena vastaanotolle. Koronaepidemia on Vaasan sairaanhoitopiirin alueella siirtynyt nyt leviämisvaiheeseen. Sairaanhoitopiiri on ottanut käyttöön vahvoja suositustoimia, joilla tähdätään epidemian rajoittamiseen koko sairaanhoitopiirin alueella. Vahva suositus on, että hengityssuojainta käytetään aina julkisissa tiloissa kodin ulkopuolella, (terveyskeskuksessa, kirjastossa, kaupoissa ja muissa julkisissa tiloissa). Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Vaasan sairaanhoitopiirin kuntien alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 10 (kymmenen) henkilöä. Määräys on voimassa ajalla 12.10.31.10.2020. Lisäksi suositellaan pitämään riittävä 1-2 metrin suojaetäisyys muihin ihmisiin. Muista myös käsihygienia. Työpaikoille suositellaan taukojen porrastusta ja suojaetäisyyksien pitämistä sekä kasvomaskien käyttöä. Jokainen hankkii hengityssuojaimet ensisijaisesti itse. Vähävaraiset voivat hakea hengityssuojaimensa Kaskisten Terveyskeskuksesta. On tärkeää jäädä kotiin lievienkin hengitysoireiden ilmaantuessa. Mikäli herää epäily koronavirustartunnasta voi tehdä oirearvion netissä www.omaolo.fi ja noudattaa ohjeita tai olla puhelimitse yhteydessä omaan terveyskeskukseen, jossa päätetään tarvittavista jatkotoimista. Ma-to klo 8-16 ja pe klo 8-14 puh. 045-23 22 200, Muina aikoina soita päivystysnumeroon puh. 116 117. Koronavirusepidemian rajussa kiihtymisvaiheessa on tärkeää, että oireiden kanssa ei odotella vaan toimitaan nopeasti yllä kuvatulla tavalla, jotta aika mahdolliseen koronavirustestaukseen järjestyy nopeasti.
 • KASKÖ HÄLSOCENTRALEN INFORMERAR 9.10.2020 Influensavacciner anländer i oktober-november. Influensavaccineringen ordnas under rådande pandemisituation med specialarrangemang. Tidsbeställning är nödvändig från numren 045-1295 913, 045-2322 200. Gratis influensavaccination erbjuds följande personer: -Social- och hälsovårdspersonal samt personal inom läkemedelsförsörjning -Kaskö stads anställda -Gravida kvinnor -Alla barn i ålder 6 månader 7år. För barn i ålder 24 månader 6 år kan vaccin ges i näsan som spray -Alla 65 fyllda -Dem som hör till riskgruppen p.g.a. sjukdom eller vård -Närmaste kretsen till personer som är benägna att få en allvarlig influensa -Blivande beväringar samt kvinnor som rycker in för att göra frivillig värnplikt. Vaccinet ges som en injektion i överarmen. Vänligen beakta klädseln. Hälsocentralens ytterdörr är igen öppen. För att förhindra smittspridning borde alla som besöker hälsocentralen använda munskydd. Kom inte till hälsocentralen om du har förkylningssymtom. Koronaepidemin inom Vasa sjukvårdsdistrikt befinner sig nu i spridninsfas. Sjukvårdsdistrikt har fattat beslut om starka rekommendationsåtgärder i syfte att begränsa epidemin inom vårt område. Stark rekommedation är att andningsskydd ska alltid användas i offentliga utrymmen utanför det egna hemmet ( hälsocentral, bibliotek, butiker och andra offentliga utrymmen). Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland förbjuder med stöd av 58 § 1 momentet i lagen om smittsamma sjukdomar alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 10 deltagare som ordnas inomhus eller utomhus i Vasa sjukvårdsdistrikts kommuner. Beslutet är i kraft under perioden 12.1031.10.2020. Man bör även hålla ett säkerhetsavstånd om 1-2 meter till andra människor. Kom även ihåg handhygienen. Enligt rekommendationerna bör man på arbetsplatserna dela upp pauserna och hålla avstånd till andra samt använda ansiktsmasker. I första hand är det varje medborgarens eget ansvar att skaffa andningsskydd. De mindre bemedlade kommuninvånare kan hämta sina andningsskydd från Kaskö hälsocentral. Lämna hemma fast symptomen på luftvägsinfektion bara är lindriga. Ifall du misstänker coronasmitta kan du göra symtombedömningen på www.omaolo.fi för att få en handlingsrekommendation eller ringa till egen hälsocentral där man gör ett beslut om eventuellt fortsatta åtgärder. Må-to kl 8-16 och fre kl 8-14 tel. 045-23 22 200. Övriga tider ring till journumren tel. 116 117. Nu när coronavirusepidemin kraftigt är på uppgång är det viktigt att följa anvisningarna ovan för att du vid behov snabbt ska få en tid till coronaprovtagning.
 • Muutos kuntosalin laskutuksessa Ändring i faktureringen av gymmet Kaskisten sivistyslautakunnan Vapaa-ajanjaosto on päättänyt 7.10.2020 §10 seuraavaa: Kuntosali on ollut suljettuna 16.3.-18.8.2020 COVID-19 epidemiasta johtuen. Tämä huomioidaan laskutettaessa asiakasta seuraavan kerran kuntosalinkäytöstä. Ajalta 16.3.-18.8.2020 kuntosalin asiakkaita ei laskuteta. Ei myöskään ajalta 7-25.10.2020. Tulevissa samankaltaisissa keskeytyksissä menetellään vastaavasti. Jos asiakas on suljetun ajan aikana maksanut jo käytöstä, eikä halua jatkaa käyttöä jatkossa, niin jo maksettu osuus palautetaan hänelle. Kaskisten sivistyslautakunnan vapaa-ajanjaosto Ändring i faktureringen av gymmet Kaskö stad bildningsnämndens fritidssektion har beslutat 7.10.2020 §10 följande: Gymmet har varit stängt under tiden 16.3.-18.8.2020 pga. COVID-19 epidemin. Detta kommer att iakttas nästa gång när man fakturerar kunden för användningen av gymmet. Kunderna i gymmet faktureras inte under tiden 16.3.-18.8.2020. Inte heller under tiden 7-25.10.2020. Under liknande framtida avbrott görs på samma sätt. Om kunden redan har betalat för användning under tiden det varit stängt och inte vill fortsätta sin användning, kommer den redan betalda delen att returneras till henne/honom. Kaskö stad bildningsnämndens fritidssektion
 • Begränsningsåtgärder inom bildningsväsendet i Kaskö med anledning av coronaepidemin Eftersom coronaepidemisituationen inom Vasa sjukvårdsdistrikt är i den s.k. upptrappningsfasen har vår tjänsteläkare Peter Riddar, som ansvarar för våra infektionssjukdomar, gått ut med en stark rekommendation om att alla onödiga evenemang borde inställas. Ärendet har idag diskuterats i Kaskös coronaberedskapsledningsgrupp. Utgående från denna diskussion besluts om följande tillfälliga begränsningar i bildningsavdelningens verksamhet under tiden 7-25.10.2020, varefter situationen bedöms på nytt. - Medborgarinstitutets verksamhet avbryts - Idrottshallen, gymmet och ungdomsgården stängs - Evenemangen för ungdomar/skolelever som planerats för höstlovsveckan annulleras - Utomstående besök vid daghemmet förbjuds; gäller även terapeuter. I offentliga utrymmen gäller en rekommendation om användning av ansiktsskydd. Detta gäller även biblioteket. I daghemmet bör föräldrarna till barnen använda ansiktsskydd när de hämtar barnen till eller från daghemmet. Om du har symtom ska du kontakta hälsovårdscentralen. Om du är sjuk ska du inte besöka offentliga utrymmen. Kom ihåg säkerhetsavståndet om 1 - 2 meter till dina medmänniskor och sköt om din handhygien.
 • Koronaepidemiasta johtuvat rajoitustoimet Kaskisten sivistystoimessa Koska koronapandemiatilanne on Vaasan sairaanhoitopiirissä kiihtymisvaiheessa on meidän tartuntataudeista vastaava virkalääkärimme Peter Riddar suositellut vahvasti, että kaikki tarpeettomat tapahtumat tulisi peruuttaa. Asiasta on tänään keskusteltu Kaskisten koronavalmiusjohtoryhmässä. Käydyn keskustelun pohjalta päätetään seuraavista määräaikaisista rajoituksista sivistysosaston toiminnassa 7.-25.10.2020, jonka jälkeen tilanne arvioidaan uudelleen. - Kansalaisopiston kurssitoiminta keskeytetään - Urheiluhalli, kuntosali ja nuorisotalo suljetaan - Syyslomaviikolle suunnitellut tapahtumat nuorille/koululaisille perutaan - Päiväkodissa kielletään ulkopuolisten vierailut ml. terapeutit. Julkisissa tiloissa on voimassa kasvomaskisuositus. Tämä koskee myös kirjastoa. Päiväkodissa on lasten vanhempien käytettävä lapsia tuodessaan ja noutaessaan suusuojaimia. Mikäli sinulla on oireita, ota yhteyttä terveyskeskukseen. Sairaana ei tule liikkua julkisissa tiloissa. Muista pitää 1-2 metrin turvaväli kanssaihmisiin ja huolehdi käsihygieniasta. /// Begränsningsåtgärder inom bildningsväsendet i Kaskö med anledning av coronaepidemin Eftersom coronaepidemisituationen inom Vasa sjukvårdsdistrikt är i den s.k. upptrappningsfasen har vår tjänsteläkare Peter Riddar, som ansvarar för våra infektionssjukdomar, gått ut med en stark rekommendation om att alla onödiga evenemang borde inställas. Ärendet har idag diskuterats i Kaskös coronaberedskapsledningsgrupp. Utgående från denna diskussion besluts om följande tillfälliga begränsningar i bildningsavdelningens verksamhet under tiden 7-25.10.2020, varefter situationen bedöms på nytt. Medborgarinstitutets verksamhet avbryts Idrottshallen, gymmet och ungdomsgården stängs Evenemangen för ungdomar/skolelever som planerats för höstlovsveckan annulleras Utomstående besök vid daghemmet förbjuds; gäller även terapeuter. I offentliga utrymmen gäller en rekommendation om användning av ansiktsskydd. Detta gäller även biblioteket. I daghemmet bör föräldrarna till barnen använda ansiktsskydd när de hämtar barnen till eller från daghemmet. Om du har symtom ska du kontakta hälsovårdscentralen. Om du är sjuk ska du inte besöka offentliga utrymmen. Kom ihåg säkerhetsavståndet om 1 - 2 meter till dina medmänniskor och sköt om din handhygien.
 • Nuorisotalo suljettu Ungdomsgården stängd Nuorisotalo suljettu, ei toimintaa perjantaista 9.10 alkaen 25.10 saakka. Syyslomalla ei järjestetä toimintaa korona tilanteen takia. Ungdomsgårdens verksamhet stängd från fredag 9.10 till 25.10. Pga. Coronasituation ordnas ingen höstlovsverksamhet .
 • Urheiluhallin kuntosali uudet suositukset Nya rekommedation i Gymmet i idrottshallen Kuntosalin käyttö on mahdollista rajoitetusti. Kerralla kuntosalissa saa olla 5 henkilöä. Kuntosalilla on kertakäyttöisiä puhdistusliinoja. Jokainen käyttäjä pyyhkii niillä välineet ja/tai laitteen ennen käyttöä. Jokainen pesee myös kädet ennen kuntosaliin menoa. Kuntosalissa on käsidesiä. Pitäkää riittävät turvavälit. Kuntosalissa myös vahva hengityssuojaus suositus. Nya rekommedation i Gymmet i idrottshallen Gymmets användning är mjöligt begränsat. I gymmet får 5 personer vara på sammagång. I gymmet finns engångs rengöringsdukar. Var och en torkar av redskap och/eller maskiner med dem före användning. Var och en tvättar också händer före tillträde till gymmet. Det finns handsprit i gymmet. Håll tillräcklig säkerhetsavstånd till andra i gymmet. En stark rekommendation om användning av andningsskydd.
 • TIEDOTE MEDDELANDE Kaupungintalon asiakaspalvelu toimii toistaiseksi muuten normaalisti, mutta sairaanhoitopiirin korona-epidemiatilanteesta johtuen kehotamme asiakkaita olemaan ensisijaisesti yhteydessä sähköisesti tai puhelimitse. Kaupungintalo on suljettu 6.10.2020 lähtien toistaiseksi. Jos olet sopinut tapaamisesta kaupungintalolla, pyydämme ystävällisesti säilyttämään turvavälit asioidessasi. Vaasan sairaanhoitopiirin ohjeistuksen mukaisesti suosittelemme myös käyttämään suusuojainta. Stadshusets kundservice fungerar tillsvidare i övrigt normalt, men med anledning av sjukvårdsdistriktets coronaepidemisituation uppmanar vi kunderna att i första hand kontakta oss per e-post eller telefon. Stadshuset är stängt fr.o.m. 6.10.2020 tillsvidare. Om du har kommit överens om träff på stadshuset, ber vi dig vänligen hålla säkerhetsavstånd under besöket. I enlighet med anvisningar från Vasa sjukvårdsdistrikt rekommenderar vi också att du använder munskydd. Yhteystiedot/Kontaktuppgifter: Kaupungintalon kanslia/Stadshusets kansli, puh./tel. 06-2207711 Taloussihteeri / Ekonomisekreterare, puh./tel. 0400-868785 Palkanlaskija / Löneräknare, puh./tel. 050-4756196 Tekninen keskus, kanslia / Tekniska centralen, kansli, puh./ tel. 050-5780922 Rakennustarkastaja,/Byggnadsinspektör, tiistaisin/tisdagar , puh./tel. 040-6636043 Oy Kaskisten Energia Kaskö Energi Ab, puh./tel. 050-4754959 Muistihoitaja/Minnesskötare K5, puh./tel. 040-6486522 sähköposti: etunimi.sukunimi@kaskinen.fi epost: förnamn.efternamn@kaskinen.fi
 • KASKÖ HÄLSOCENTRALEN INFORMERAR 4.10.2020 Hälsocentralens ytterdörr är igen öppen. För att förhindra smittspridning borde alla som besöker hälsocentralen använda munskydd. Kom inte till hälsocentralen om du har förkylningssymtom. Koronaepidemin inom Vasa sjukvårdsdistrikt befinner sig i en klar upptrappningsfas och situationen har märkbart förvärrats. Sjukvårdsdistrikt har 2.10.20 fattat beslut om starka rekommendationsåtgärder i syfte att begränsa epidemin inom vårt område. Stark rekommedation är att andningsskydd ska alltid användas i offentliga utrymmen utanför det egna hemmet ( hälsocentral, bibliotek, butiker och andra offentliga utrymmen). Rekommendationen gäller i detta skede inte grundskolor. Man rekommenderas undvika stora folksamlingar och man bör hålla ett säkerhetsavstånd om 1-2 meter till andra människor. Kom även ihåg handhygienen. I första hand är det varje medborgarens eget ansvar att skaffa andningsskydd. De mindre bemedlade kommuninvånare kan hämta sina andningsskydd från Kaskö hälsocentral. Lämna hemma fast symptomen på luftvägsinfektion bara är lindriga. Ifall du misstänker coronasmitta kan du göra symtombedömningen på www.omaolo.fi för att få en handlingsrekommendation eller ringa till egen hälsocentral där man gör ett beslut om eventuellt fortsatta åtgärder. Må-to kl 8-16 och fre kl 8-14 tel. 045-23 22 200. Övriga tider ring till journumren tel. 116 117.
 • KASKISTEN TERVEYSKESKUS TIEDOTTAA 4.10.2020 Terveyskeskuksessa ulko-ovi on jälleen auki. Tartuntojen ehkäisemiseksi kaikkien tulisi sen sijaan käyttää suusuojainta asioidessaan. Älä kuitenkaan tule flunssaisena vastaanotolle. Koronaepidemia on Vaasan sairaanhoitopiirin alueella selvässä kiihtymisvaiheessa ja tilanne on merkittävästi heikentynyt. Sairaanhoitopiiri on päättänyt 2.10.20 ottaa käyttöön uusia vahvoja suositustoimia, joilla tähdätään epidemian rajoittamiseen koko sairaanhoitopiirin alueella. Vahva suositus on, että hengityssuojainta käytetään aina julkisissa tiloissa kodin ulkopuolella, (terveyskeskuksessa, kirjastossa, kaupoissa ja muissa julkisissa tiloissa). Suositus ei koske tässä vaiheessa peruskouluja. On lisäksi suositeltavaa välttää suuria väkijoukkoja ja pyrkiä pitämään riittävä 1-2 metrin suojaetäisyys muihin ihmisiin. Muista myös käsihygienia. Jokainen hankkii hengityssuojaimet ensisijaisesti itse. Vähävaraiset voivat hakea hengityssuojaimensa Kaskisten Terveyskeskuksesta. On tärkeää jäädä kotiin lievienkin hengitysoireiden ilmaantuessa. Mikäli herää epäily koronavirustartunnasta voi tehdä oirearvion netissä www.omaolo.fi ja noudattaa ohjeita tai olla puhelimitse yhteydessä omaan terveyskeskukseen, jossa päätetään tarvittavista jatkotoimista. Ma-to klo 8-16 ja pe klo 8-14 puh. 045-23 22 200, Muina aikoina soita päivystysnumeroon puh. 116 117.
 • Auta meitä jakamaan tätä tärkeää viestiä eteenpäin: Vaasan sairaanhoitopiiri on yhdessä Pohjanmaan koronakoordinaatiotyöryhmän kanssa päättänyt tänään perjantaina ottaa käyttöön uusia vahvoja suositustoimia, joilla tähdätään epidemian rajoittamiseen: Asukkaille annetaan vahva suositus käyttää hengityssuojainta aina asioidessa julkisissa tiloissa kodin ulkopuolella. Hengityssuojaimia suositellaan pidettävän aina mukana ja helposti saatavilla, jolloin suojain voidaan ottaa käyttöön aina tarvittaessa. Tutustu koko suositukseen ja lue lisää: www.vaasankeskussairaala.fi/hengityssuojainsuositus
 • Yksinyrittäjät huomio! Tänään vielä voi hakea yksinyrittäjän koronatukea. Lue lisää: https://kaskinen.fi/fi/yksinyrittajan-koronatukea-voi-hakea-viela-tanaan OBS ensamföretagare! Ensamföretagarens coronastod kan sökas ännu idag: https://kaskinen.fi/sv/ensamforetagarens-coronastod-kan-sokas-annu-idag
 • Uutisia Suupohjan radalta. Idag var en historisk dag på Seinäjoki-Kaskö järnvägen när det första fullängds tåget med 24 vagnar lämnade Teuva och det andra lastades. Nu mobiliseras trä från Sydösterbotten och kusten.
 • Kesällä oli jo kerran tämä kasvivärjäyskurssi, nyt Tuovi tulee uudestaan Kaskisiin näyttämään mitä hienoja värejä saa luonnosta. På sommaren hade vi redan en gång denna växtfärgningskurs, nu kommer Tuovi igen till Kaskö och visar vilka fina färger vi får ur naturen. Kursen är på finska men kan tolkas till svenska vid behov. https://www.opistopalvelut.fi/kaskinen/course.php?l=fi&t=536
 • Urheiluhalli syksy 2020 Idrottshallen hösten 2020 Urheiluhalli avoinna keskiviikkoisin klo 15.30-17.15, jolloin Pirjo Nylund tavattavissa hallilla urheiluhallin ja kuntosalin avainasioissa. Kaikille eläkeläisille maksuton kuntosalivuoro urheiluhallissa keskiviikkosin 15.30- 17.15 Muina aikoina eläkeläisten kuntosalin käyttö on maksullista. Eläkeläisten vuorolla sali on vapaa myös muille käyttäjille. Naistenvuoro kuntosalissa tiistaisin klo 18.00-20.00. Idrottshallen hösten 2020 Idrottshallen är öppen onsdagar kl. 15.30-17.15, då är Pirjo Nylund anträffbar i hallen i nyckelärenden både för hallen och gymmet. Avgiftsfri gymtur för alla pensionärer onsdagar kl. 15.30-17.15. Övriga tider är gymmets användning avgiftsbelagd. Under pensionärernas tur är gymmet också ledigt för övriga användare. Damturen i gymmet tisdagar 18.00-20.00.
 • Syysloma 2020 Höstlov Maanantai 12.10 Nuorisotalo avoinna klo 16.00-20.00. Leivontakerho klo 17.00-19.00. Tiistai 13.10 Urheiluhallin vapaavuoro kaikille koululaisille klo 13.00-15.00. Keskiviikko 14.10 Urheiluhallin vapaavuoro kaikille koululaisille klo 13.00-15.00. Torstai 15.10 Nuorisotalo avoinna klo 12.00-14.00. Nuorisotalolla tanssia klo 14.00-15.00.Ohjaaja Teresa Grönfors. Perjantai 16.10 Yönuokkari 8-13 vuotiaille klo 19.00 alkaen Nuorisovaltuusto järjestää ( perjantai - lauantai) yönuokkarin. Tarjolla iltapalaa ja aamupalaa. Hauskaa tekemistä. MUISTA ILMOITTAUTUA YÖNUOKKARIIN PIRJO NYLUNDILLE VIIMEISTÄÄN 12.10 MENNESSÄ, 0407519404 Toimintaan voi osallistua täysin oireettomana. Toiminnassa noudatetaan turvavälejä ja hyvää käsihygieniaa, sekä muita kulloinkin voimassa olevia suosituksia. Korona tilanteen takia emme tee retkeä muualle tällä kertaa. Höstlov 2020 Måndag 12.10 Ungdomsgården öppen klo16.00-20.00 Bakningsklubb klo 17-19.00. Tisdag 13.10 Avgiftsfri halltur åt alla skolelever kl. 13.00- 15.00. Onsdag 14.10 Avgiftsfri halltur åt alla skolelever kl. 13.00- 15.00. Torsdag 15.10 Ungdomsgården öppen klo12.00-14.00 Dans på ungdomsgården 14.00-15.00, ledare Teresa Grönfors. Fredag 16.10 Natt öppen ungdomsgård för 8-13 åringar från kl.19.00. Ungdomsfullmäktige ordnar natt öppen ungdomsgård (fredag-lördag) Vi bjudar kvällsmat och frukost. Annat roligt. KOM IHÅG ATT ANMÄLA DIG TILL PIRJO NYLUND SENAST 12.10 TEL. 0407519404 Deltagande i verksamheten förutsätter att man är helt symtomfri. I verksamheten iakttas säkerhetsavstånd och god handhygien samt övriga gällande rekommendationer. Pga. gällande Corona situation ordnar vi ingen utflykt till annan ort den här gången.
 • Aureskosken Jalostetehdas Oy avasi tänään uuden sahatavaran jatkojalostukseen tarkoitetun tuotantolaitoksen Kaskisissa. Alkuun tuotanto kokonaisuudessaan lähtee Kaskisten sataman kautta vientiin. Toimitusjohtaja Markku Heinonen ja kehitysjohtaja Ari Koskinen sekä Kaskisten yksikön johtaja Juha Palonen kertoivat linjastolla olevan merkittävä työllistävä vaikutus, sillä sen kautta luodaan 20 uutta työpaikkaa Kaskisiin. Linjaston käynnisti kansanedustaja Paula Risikko. Tilaisuudessa puhui myös Suomen Sahateollisuus ry:n toimitusjohtaja Kai Merivuori.
 • LEIVONTAKERHO/ BAKNINGSKLUBB SINÄ leipomisesta ja ruoanlaitosta kiinnostunut 8-12 vuotias nuori!! Nuorisotalolla alkaa leivotakerho, maanantaisin 21.9.2020 alkaen klo.17.00-19.00, niin tytöille kun pojillekin.. Ohjaajana toimii Pirjo Nylund. Erityisruokavaliotkin huomioidaan. Lisätietoja Pirjo Nylund, 0407519404. BAKNINGSKLUBB Du 8-12 årig som är intresserad av att baka eller laga mat. På ungdomsgården börjar en bakningsklubb på måndagar från 21.9.2020 kl. 17.00-19.00. Klubben är för flickor och pojkar. Som ledare fungerar Pirjo Nylund. Vi tar i hänsyn till specialdieter. Tilläggsinformation Pirjo Nylund, 0407519404.
 • Tiedote pysäköintijärjestelyt Sulkukadun ja Myllylahdentien alueella keskiviikkona 16.9. alkaen Flexatorin maansiirtotyö parkkipaikkaa varten aloitetaan keskiviikkona 16.9. Silloin kulku palvelukeskuksen parkkipaikalle on estynyt ja ehdottomasti kielletty. Parkkipaikka on nyt kaikille työntekijöille Koulun teknisentilan takana. Terveyskeskuksen asiakkaita pyydetään pysäköimään Aleksanterinkadulle ja kävelemään ovelle (myös Korona testejä varten). Päiväkodin tulo- ja noutoliikenne: kulkekaa Närpiöntien kautta koulun takana olevalle parkkialueelle. Kulkekaa koulun jalkapallokentän puoleiselle portille koulun pihan läpi. Jalkaisin ja pyörällä saapuvat: tulkaa koulun portista sisään ja käyttäkää koulun pihan puoleista porttia. Pyydämme kaikkia Sulkukadulla liikkuvia noudattamaan erittäin suurta varovaisuutta. Information om parkeringsarrangemanget på området vid Slussgatan och Kvarnviksvägen från och med 16.9. Flexators grundarbete för parkeringsplatsen påbörjas onsdag 16.9. Då är rutten till Service-centrets parkeringsplats förhindrad och absolut förbjuden. Parkeringen för alla arbetstagare är bakom Skolans tekniska utrymmen. Hälsocentralens kunder ombeds att parkera på Alexandersgatan och gå till dörren (även för Corona tester). Daghemmets föra och hämta-trafik: man kommer via Närpesvägen till parkeringen bakom skolan, genom skolans fotbollsplans port via skolans gård. Fotgängare och cyklister: kommer in via skolans port och använder porten från skolans gård. Vi ber alla som rör sig på Slussgatan att vara ytterst försiktiga.

Aktuella sidor

21.02.2019

Sjöbobacken är Kaskös gamla fiskehamn.

23.09.2020

Tekniska avdelningen

(Stadshuset, Rådhusgatan 34)

Må - Fre kl 09.00-15.00
Lunchpaus kl 11.30-12.15

Dejour

Stadens fastighetsdejourering samt Kaskö Energis dejourering
Tel. 0400-868 788