• Kirjasto

  Kaskö stadsbibliotek erbjuder sommararbete 17.7.-2.8. åt en ungdom som fyllt 16 år. Till sommararbetarens uppgifter hör bl.a. bibliotekets kundbetjäning på finska och svenska, och att rada returnerade böcker i hyllor. Skicka din ansökan senast 8.4.2019 kl.

 • Kaskö stad söker en hyresgäst till gästhamnen på basis av anbud. Staden hyr ut gästhamnen huvudsakligen i nuvarande skick.

 • Bildningsavdelningen förbereder idrottshallens grundrenoverings- och förnyelseprojekt. Vi vill höra stadsbornas tankar om idrottshallen. Hur skulle du utveckla idrottshallen? Hur kunde idrottshallen bättre betjäna dig som motionär?

 • Medborgarinstitutets vårtermin börjar måndag 7.1.2019. Om du anmält dig på hösten till en kurs som pågår hela läsåret, så gäller din anmälan också för vårterminen. Du behöver således inte anmäla dig på nytt om du vill fortsätta på kursen.

 • Den är färdig - Kaskö App.

  Lada ner Kaskö app via AppStore eller GooglePlay store.

  Kom till stadhuset idag 30.11.2018 kl 18:30 - 20:00, om du vill få hjälp med att lada ner Kaskö appen.

 • För att effektivera avtalsförvaltningen och öka kostnadseffektiviteten säger Kaskö stad upp alla sina muntliga avtal att upphöra 31.12.2018.

 • Stadsstyrelsen sammanträden:

 • Harri Ahonen
  27.03.2019 18:00 till 19:00

  Föreläsningstillfälle där vetenskapsförfattare och naturfotograf Harri Ahonen berättar om Nord-Skandinaviens vandringsleder

 • 13.04.2019 18:00 till 20:00

  13.4.2019 ger violinisten Erik Nygård och pianisten Annica Nyberg konsert i Bladhska gården i Kaskö. Konserten är en del av Erik Nygårds ettåriga arbetsstipendium från Svenska kulturfonden som han fått för att framföra mindre känd finlandssvensk violinmusik.

 • 14.04.2019 15:00 till 17:00

   Magi och clowneri – Riesa-Pelle uppträder samt Kaskös Junior Dancers. Personer i alla åldrar är välkomna att tillbringa en rolig eftermiddag. Biljetter barn 3 €, vuxna 5 €, familj 13 € inkl. servering. Arr.  Kaskisten Veto.

 • 20.04.2019 19:00 till 21:00

  LC Kaskinen-Kaskö anordnar traditionell PÅSKBRASA för hela familjen

  Lördag 20.4.2019 fr.o.m. kl. 19.00 i Gästhamnen

    *   lotteri

    *   grillkorv, saft och kaffe

    *   brasan tänds ca kl. 19.30

  VÄLKOMMEN!

   

 • 01.05.2019 12:00 till 14:00

  FRK Kaskö avdelning anordnar ett Valborgsevenemang på torget 1.5. fr.o.m. kl. 12.00. Till salu mjöd och munkar, också att ta med hem. Välkommen!

 • 25.05.2019 09:00 till 26.05.2019 16:00

  Marknadsplatser tel. 0503865222.

 • 26.05.2019 16:00 till 18:00

  26.5.2019 kl. 16 i kyrkan Suupohjas blåsorkesters konsert. Biljetter 10€ vid dörren.

 • 29.06.2019 09:00 till 30.06.2019 16:00
 • 18.07.2019 00:00 till 21.07.2019 00:00

  Kaskö Musiksommar anordnas 18.-21.7. Program finns på https://visitkaskinen.fi/sv/program-0

 • 27.07.2019 10:00 till 17:00
 • Vi erbjuder vikariat, för varierande tid, vid det tvåspråkiga daghemmet Ankaret.
 • Vi söker närvårdare och sjukskötare till kort- och långvariga vikariat inom äldreomsog.
 • Kom till Kaskö, den idylliska staden vid havet! www.kasko.fi Kaskö stad lediganslår att sökas en tjänst som läkare vid Kaskö hälsovårdscentral
 • För kännedom: Veterinärens mottagning denna veckas torsdag 21.3. kl. 13 i Kaskö.
 • Tiedoksi: Eläinlääkärilla vastaanotto Kaskisissa tämän viikon torstaina 21.3. klo 13
 • Kaskisten kaupunki/Kaskö stad jakoi julkaisun.
 • Kaskisten kaupunki/Kaskö stad jakoi julkaisun.
 • SIVISTYSLAUTAKUNNAN VAPAA-AIKAJAOSTON AVUSTUKSET 2019 Sivistyslautakunnan vapaa-aikajaosto jakaa avustuksia Kaskisten kaupungissa toimiville yhdistyksille, yhteisöille ja yksittäisille toimijoille (toiminta kohdistuu suuremmalle ryhmälle), niiden viime vuoden toiminnan pohjalta. Avustukset jaetaan kahteen kategoriaan, toiminta-avustuksiin ja kohdeavustuksiin. Se voi myös tukea tänä vuonna järjestettäviä yksittäisiä tapahtumia ja tempauksia, jotka rikastuttavat kaupunkilaisten elämää. Avustusten hakuaika on maaliskuu. Hakulomakkeita saa kirjastosta tai kaupungintalolta ja hakuaika päättyy 29.3.2019 klo 15.00. Lomakkeet ovat saatavilla myös Kaskisten kotisivuilta www.kaskinen.fi. Hakemukset osoitteella: Kaskisten sivistyslautakunnan vapaa-aikajaosto, Raatihuoneenkatu 34, 64260 Kaskinen. Lisätietoja saa puh. 040 7519404 / Pirjo Nylund, kulttuuriasioissa Sirkka Suurla, puh. 040 5042535.
 • BIDRAG FRÅN BILDNINGSNÄMNDENS FRITIDSSEKTION ÅR 2019 Bildningsnämndens fritidssektion delar ut bidrag till föreningar, samfund och enskilda aktörer (verksamheten riktar sig till en större grupp) som verkar i Kaskö, på basen av verksamheten under fjolåret. Bidrag delas i två kategorier, verksamhetsbidrag och målbidrag. Den kan också stöda enskilda evenemang och jippon som ordnas under detta år i syfte att berika stadsbornas liv. Ansökningstiden för bidrag är mars månad. Ansökningsblanketter fås från biblioteket eller stadshuset och ansökningstiden utgår 29.3.2019 kl. 15.00. Blanketterna finns också på Kaskö stads hemsida www.kaskinen.fi. Ansökningar sänds under adressen: Bildningsnämndens fritidssektion i Kaskö, Rådhusgatan 34, 64260 Kaskö. Närmare information ges per tel. 040 7519404 / Pirjo Nylund, i kulturärenden av Sirkka Suurla, tel. 040 5042535.
 • Suupohjan nuorisotoimien yhteinen karaokekilpailu 2019! Sarjat: 7-9 v. 10-13 v. 14-17 v. Suupohjan nuorisotoimien yhteinen finaali järjestetään Isojoella 13.4.2019. Kaskisten esikarsinta nuorisotalolla maanantaina 1.4.2019 alkaen klo 18.00. Osallistuminen on maksuton, kaikki mukaan! Yleisö tervetullut! Juontajana Tuija Mäensivu. Ilmoittautuminen ja lisätietoja Pirjo, 0407519404
 • Suupohja-områdets ungdomsväsenden ordnar en gemensam karaokefinal 2019. Serier: 7-9 år, 10-13 år, 14-17 år. Ungdomsväsendenas gemensamma final ordnas i Storå 13.4.2019. Kaskös semifinal måndag 1.4.2019 på ungdomsgården kl. 18.00. Deltagandet är avgiftsfritt, alla med! Publiken är välkommen! Karaokekonferencier är Tuija Mäensivu. Anmälningar och tilläggsinformation Pirjo, 0407519404
 • Kaskisiin on perustettu mökkiläisparlamentti ja heidän valitsemansa toimikunta on kokoontunut viime vuoden aikana neljä kertaa. Kokousten teemoja ovat olleet mm. veneiden lyhytaikaiset parkkeerauslaituripaikat, uimapaikat ja niiden merkitseminen, juomaveden ostaminen vesipisteistä ja hyötykäyttöaseman aukioloajat. Kaikki kesämökkiläiset ja kesäasukkaat kutsutaan seuraavaan Mökkiläisparlamentin tapaamiseen lauantaina 29.6. Kalarantapäivien yhteydessä. I Kaskö har vi grundat ett parlament för sommarstugeborna och deras utskott har haft fyra möte under 2018. Teman på möten har varit kortparkerings plats för båter, simplatser och deras utmarkering, möjlighet till att få tillgång till dricksvatten och öppettiderna på återvinningsstationen. Alla sommarstugeägare kallas till mötet på lö 29.6. i samband med Sjöbobacksdagarna.
 • Baltic Bulk Oy:n, nykyisin uudella nimellään BB Logistics Oy, kotipaikka on Kaskinen. Yritys operoi viidessä Suomen satamassa ja yksi niistä on Kaskisten satama. Yrityksellä on myös uusittu graafinen ilme. Kaskisten terminaalin päällikkö Petri Mämmelä ja Sales&Projects vastaava Aarno Leinonen kertoivat yrityksen vuoden 2018 liikennemäärien merkittävästä kasvusta Kaskisten satamassa. Yritys on muuttanut uusiin toimitiloihin Kaskisten satamataloon vuoden alusta. I Kaskö hamn opererar Baltic Bulk som har ändrats namn till BB Logistics Oy och också fått ny grafisk layout. Kaskö terminalens direktör Petri Mämmelä och Aarno Leinonen som ansvarar för Sales&Projects berättade att 2018 har trafiken vuxit rejält i Kaskö hamn. BB Logistics har också flyttas deras byrå till Kaskö hamnhuset.
 • Naisyrittäjien iltakaffit to 7.3.2019 klo 18:30 Hannan Kahvilassa, vieraana Lars Losvik. Ota ystäväsikin mukaan! Kvinnoföretagares kvällskaffe torsdag 7.3.2019 kl 18:30 på Hannas Cafe, vår gäst Lars Losvik. Ta din vän med!
 • Kaskisten kaupunki/Kaskö stad jakoi julkaisun.
  Yhteistyössä Kaskisten kaupungin kulttuuritoimen kanssa. I samarbete med Kaskö stad, kulturväsendet: Kaskisten musiikkikesä - Kaskö musiksommar 2019.

Aktuella sidor

15.02.2019

Tekniska centralen

Må - Fre kl 09.00-15.00
Lunchpaus kl 11.30-12.15

Dejour

Stadens fastighetsdejourering samt Kaskö Energis dejourering
Tel. 0400-868 788

Kaskö Hamn dejourering 

21.02.2019

Sjöbobacken är Kaskös gamla fiskehamn.