Planläggning

Planläggningsöversikt 2019


Du kan bekanta dig med plansammanställningen här.
 

Utkast till detaljplaneändring i Kaskö

  KASKÖ STAD

Förslag till detaljplaneändring i Kaskö finns officiellt till påseende enligt markanvändnings och byggnadslagen § 65 under tiden 15.5. – 15.6.2019.

Ändringen gäller stadsdel 9, kvarter 74, skolområdet.

Dokumenten är till påseende vid tekniska kansliet, (Bladhska vägen 44-46 D 18), vid stadshuset Rådhusgatan 34 samt på stadens hemsidor (www.kasko.fi).

Skriftliga anmärkningar skall inlämnas till tekniska nämnden före tiden för framläggandet upphör.

(Kaskö stad, tekniska nämnden, Rådhusgatan 34, 64260 Kaskö)

Kaskö den 14.05.2019

Stadsstyrelsn / Tekniska nämnden.

  KASKÖ STAD

Uppdaterat utkast till detaljplaneändring i Kaskö finns till offentligt påseende enligt markanvändnings och byggnadslagen § 65 under tiden 15.5.- 15.6.2019.

Ändringen gäller stadsdel 12 och 14, kvarter 136.

Dokumenten är till påseende vid tekniska kansliet, (Bladhska vägen 44-46 D 18), samt på stadens hemsidor (www.kasko.fi). Skriftliga anmärkningar skall inlämnas till tekniska nämnden före tiden för framläggandet upphör.

(Kaskö stad, tekniska nämnden, Rådhusgatan 34, 64260 Kaskö)

Kaskö den 14.5.2019

Stadsstyrelsen / Tekniska nämnden.