Planläggning


Du kan bekanta dig med plansammanställningen här.
 

Utkast till detaljplaneändring i Kaskö

  KASKÖ STAD

Uppdaterat utkast till detaljplaneändring i Kaskö finns offentligt till påseende enligt markanvändnings och byggnadslagen § 65 under tiden 5.3.-5.4.2019.

Ändringen gäller stadsdel 12 och 14, kvarter 136.

Dokumenten är till påseende vid tekniska kansliet, (Bladhska vägen 44-46 D 18), vid stadshuset Rådhusgatan 34 samt på stadens hemsidor (www.kasko.fi). Skriftliga anmärkningar skall inlämnas till tekniska nämnden före tiden för framläggandet upphör.

(Kaskö stad, tekniska nämnden, Rådhusgatan 34, 64260 Kaskö)

Kaskö den 5.3.2019

Tekniska nämnden.