Planläggning

Planläggningsöversikt 2020

Kaskö generalplan 2030

 

Kaskö detatljplansammanställning


Du kan bekanta dig med detaljplansammanställningen här.
 

Aktuella planeändringar

Detaljplaneändring stadsdel 15, områden i Silva, Dicksholmen och Bockholmen.

Program för deltagande och bedömning samt planutkast för detaljplaneändring i Kaskö finns offentligt till påseende enligt markanvändnings och byggnadslagen 62, 63 §§ och Markanvändnings- och byggförordningen 30 § under tiden 12.3. – 11.4.2021. Ändringen gäller stadsdel 15, områden i Silva, Dicksholmen och Bockholmen.

Dokumenten är till påseende vid stadshuset Rådhusgatan 34 samt på stadens hemsidor (www.kasko.fi).

Eventuella skriftliga åsikter om planutkastet skall inlämnas till tekniska nämnden senast 11.4.2021 på adressen Kaskö stad, Tekniska nämnden, Rådhusgatan 34, 64260 Kaskö

 

Kaskö den 12.3.2021

Tekniska nämnden.