Planläggning

Kaskö Stads Planläggningsöversikt

Kaskö Stads Planläggningsöversikt 2022/2023

Generalplaner

Kaskö generalplan 2030

 

 

Detaljplaner

Kaskö detatljplansammanställning
Du kan bekanta dig med detaljplansammanställningen här.

 

 

Stranddetaljplaner

Ikraftvarande strandetaljplaner

 

Aktuell detaljplanering:

Detaljplaneändring i stadsdel VIII, Berggatan

Ändringen av detaljplanen i stadsdel VIII, Berggatan, del av kvarter 37

Program för deltagande och bedömning för detaljplaneplanering i Kaskö har varit till offentligt påseende  undertiden 01.11 – 01.12.2021. 

Detaljplanen i stadsdelar VI–VII, Lillsågsområdet

Utvidgning av detaljplanen i stadsdelar VI–VII, Lillsågsområdet

Program för deltagande och bedömning för detaljplaneplanering i Kaskö har varit till offentligt påseende  undertiden 01.11 – 01.12.2021. 

Detaljplaneändring i stadsdelar VI–VIII, Järnvägsområden

Ändring av detaljplanen i stadsdelar VI–VIII, Järnvägsområden

Program för deltagande och bedömning för detaljplaneplanering i Kaskö har varit till offentligt påseende  undertiden 01.11 – 01.12.2021. 

Detaljplaneändring, stadsdel 11, s.k. Botniaområdet

Förslag till detaljplaneändring i Kaskö har varit framlagt till offentligt påseende enligt markanvändnings och byggnadslagen § 65 under tiden 19.8-18.9.2022.

Ändringen gäller detaljplanen s.k. Botniaområdet.