Planläggning

Planläggningsöversikt 2021

Kaskö generalplan 2030

 

Kaskö detatljplansammanställning


Du kan bekanta dig med detaljplansammanställningen här.
 

Aktuella detaljplaner:

Program för deltagande och bedömning för detaljplaneplanering i Kaskö har varit till offentligt påseende  undertiden 01.11 – 01.12.2021. 

Ändring av detaljplanen i stadsdelar VI–VIII, Järnvägsområden
 

Detaljplanen i stadsdel VIII, Berggatan

Ändringen av detaljplanen i stadsdel VIII, Berggatan, del av kvarter 37

Detaljplanen i stadsdelar VI–VII, Lillsågsområdet

Utvidgning av detaljplanen i stadsdelar VI–VII, Lillsågsområdet

Detaljplaneändring, stadsdel 11, s.k. Botniaområdet

Förslag till detaljplaneändring i Kaskö framläggs till offentligt påseende enligt markanvändnings och byggnadslagen § 65 under tiden 19.8-18.9.2022.

Ändringen gäller detaljplanen s.k. Botniaområdet.