Planläggning

Planläggningsöversikt 2021

Kaskö generalplan 2030

 

Kaskö detatljplansammanställning


Du kan bekanta dig med detaljplansammanställningen här.
 

Aktuella detaljplaner:

Program för deltagande och bedömning för detaljplaneplanering i Kaskö har varit till offentligt påseende  undertiden 01.11 – 01.12.2021. 

Ändring av detaljplanen i stadsdelar VI–VIII, Järnvägsområden
 

Detaljplanen i stadsdel VIII, Berggatan

Ändringen av detaljplanen i stadsdel VIII, Berggatan, del av kvarter 37

Detaljplanen i stadsdelar VI–VII, Lillsågsområdet

Utvidgning av detaljplanen i stadsdelar VI–VII, Lillsågsområdet

Detaljplaneändring stadsdel 15, områden i Silva, Dicksholmen och Bockholmen.

Förslag till detaljplaneändring i Kaskö har varit till offentligt påseende enligt markanvändnings och byggnadslagen § 65 under tiden 2.3. – 1.4.2022.

Ändringen gäller detaljplanen i stadsdel 15, områden i Silva, Dicksholmen och Bockholmen.