Planläggning

Planläggningsöversikt 2019

Kaskö generalplan 2030


Du kan bekanta dig med plansammanställningen här.
 

De senaste godkända planer