Planläggning

Kaskö Stads Planläggningsöversikt

Kaskö Stads Planläggningsöversikt 2022/2023

Generalplaner

Kaskö generalplan 2030

 

 

Detaljplaner

Kaskö detatljplansammanställning
Du kan bekanta dig med detaljplansammanställningen här.

 

 

Stranddetaljplaner

Ikraftvarande strandetaljplaner

 

Aktuell detaljplanering:

Detaljplaneändring i stadsdel VIII, Berggatan

Ändringen av detaljplanen i stadsdel VIII, Berggatan, del av kvarter 37

Utkast av pågående detaljplanering i Kaskö finns allmänt till påseende enligt 63 § i markanvändnings- och byggnadslagen och 30 § i markanvändnings- och byggnadsförordningen den under perioden 30.06.2023 – 31.7.2023

Dokumenten är till påseende på stadshuset Rådhusgatan 34 samt på stadens hemsidor (www.kasko.fi). Eventuella åsikter om plantsförslagen skall inlämnas skriftligen till Kaskö stads tekniska nämnd senast 31.7.2023 på adressen Kaskö stad, tekniska centralen,, Rådhusgatan 34, 64260 Kaskö, eller e-post tekniska@kaskinen.fi, i ärendefältet, nämn vilket planetutkast förslaget gäller.

Detaljplanen i stadsdelar VI–VII, Lillsågsområdet

Utvidgning av detaljplanen i stadsdelar VI–VII, Lillsågsområdet

Utkast av pågående detaljplanering i Kaskö finns allmänt till påseende enligt 63 § i markanvändnings- och byggnadslagen och 30 § i markanvändnings- och byggnadsförordningen den under perioden 30.06.2023 – 31.7.2023

Dokumenten är till påseende på stadshuset Rådhusgatan 34 samt på stadens hemsidor (www.kasko.fi). Eventuella åsikter om plantsförslagen skall inlämnas skriftligen till Kaskö stads tekniska nämnd senast 31.7.2023 på adressen Kaskö stad, tekniska centralen,, Rådhusgatan 34, 64260 Kaskö, eller e-post tekniska@kaskinen.fi, i ärendefältet, nämn vilket planetutkast förslaget gäller.

Detaljplaneändring i stadsdelar VI–VIII, Järnvägsområden

Ändring av detaljplanen i stadsdelar VI–VIII, Järnvägsområden

Utkast av pågående detaljplanering i Kaskö finns allmänt till påseende enligt 63 § i markanvändnings- och byggnadslagen och 30 § i markanvändnings- och byggnadsförordningen den under perioden 30.06.2023 – 31.7.2023

Dokumenten är till påseende på stadshuset Rådhusgatan 34 samt på stadens hemsidor (www.kasko.fi). Eventuella åsikter om plantsförslagen skall inlämnas skriftligen till Kaskö stads tekniska nämnd senast 31.7.2023 på adressen Kaskö stad, tekniska centralen,, Rådhusgatan 34, 64260 Kaskö, eller e-post tekniska@kaskinen.fi, i ärendefältet, nämn vilket planetutkast förslaget gäller.

Detaljplaneändring, stadsdel 11, s.k. Botniaområdet

Förslag till detaljplaneändring i Kaskö har varit framlagt till offentligt påseende enligt markanvändnings och byggnadslagen § 65 under tiden 19.8-18.9.2022.

Ändringen gäller detaljplanen s.k. Botniaområdet.