Planläggning


Du kan bekanta dig med plansammanställningen här.
 

Förslag till detaljplanering i Kaskö

Förslag till detaljplanering i Kaskö finns officiellt till påseende enligt markanvändnings och byggnadslagen § 65 under tiden 24.1. – 24.2.2019. Ändringen gäller stadsdel 9, kvarter 74, skolområdet.

Dokumenten är till påseende vid tekniska kansliet, (Bladhska vägen 44-46 D 18), vid stadshuset Rådhusgatan 34 samt på stadens hemsidor (www.kasko.fi). Skriftliga anmärkningar skall inlämnas till tekniska nämnden före tiden för framläggandet upphör.

(Kaskö stad, tekniska nämnden, Rådhusgatan 34, 64260 Kaskö)

Kaskö den 23.1.2019

Tekniska nämnden.