• Kaskö svenska skola söker timlärare med klassläraruppgifter för vikariat för årskurserna 1-6 för tiden 1.8.2019-31.7.2020. Godtagbart läkarintyg inlämnas innan tjänsten tillträds. Behörighetskrav i enlighet med förordning om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet 986/1998. Enligt lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002) bör den som väljs uppvisa ett straffregisterutdrag för att valet skall vinna laga kraft. De tidsbundna tjänsterna besätts med en prövotid på 4 månader. Ansökningstiden går ut 3.5.2019 kl 12.00 https://kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/timlarare-229075-1/?r=1
 • Beach volleyball It is getting warmer outside and so it is time to start the beach volleyball season. I, Natascha Resch, would like to play with you and also teach you some skills if needed and wanted. I have been playing volleyball since I was 10 years old and back in Austria I trained three times a week. I am a volunteer from Austria and I do EVS (European voluntary service) in Kaskinen. When: The beach volleyball training will start on 14th of May 2019 and the last time will be on 13th of June 2019. Tuesdays I play with women from 18:00 19:30 o´clock Wednesdays I play with teenagers (13 years old 18 years old) at 17:00 18:30 o´clock. On Thursdays everyone, who is over 16 years old, can come at 18:00 19:30 o`clock. Where: At the beach volleyball court in Kaskinen Satamakatu More information / Pirjo Nylund 0407519404
 • Skepp O´hoj...vain merimies sen tietää. Kaskislaisia merellä - näyttely kotiseutumuseolla 16.6. - 12.8.2019. Laita kalenteriin. Skepp O´hoj...Kasköbor till sjöss - utställning på Hembygdsmuseet 16.6. - 12.8.2019.
 • Suomen pienin kaupunki Kaskinen sijaitsee merta ympäröivässä saaressa . Kaupunki on täynnä viehättäviä puutaloja, kauniita puutarhoja, merellisiä näkymiä luonnonrauhassa. Tule tutustumaan Visit Kaskinen -osastolle E20 12. - 14.4.2019 Tampereen Messut Kotimaan Matkailumessut ja Piha & Koti 2019 ja opastamme lataamaan älypuhelimeesi ilmaisen Kaskinen - Kaskö App -mobiilisovelluksen. Näin saat kaiken infon saaren matkailupalveluista yhdessä paketissa käyttöösi. Kätevää vai mitä?
 • Kaskinen mukana Kotimaan Matkailumessuilla! Kaskisten kaupunki yhdessä matkailualan yritysten kanssa osallistuu Kotimaan Matkailumessuille 12. - 14.4.2019, Tampereen Messu- ja Urheiluhallissa. Osasto Visit Kaskinen löytyy paikalta E20. Osastolla esitellään matkailualan yritykset, kaupungin matkailukohteet ja -palvelut sekä matkailijoita palveleva Kaskinen - Kaskö App mobiilisovellus. Kaskisten kaupunki - Visit Kaskinen tarjoaa mahdollisuuden lunastaa vapaalipun Kotimaan Matkailumessuille. Messut järjestetään Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa 12.14.4.2019. Samaan aikaan järjestetään myös Piha & Koti, Tampere Wine Fest sekä Keräilyn Maailma -tapahtuma kattaen tapahtumat Keräily, Platta-levymessut sekä TamCollect-postimerkkinäyttely. Samalla lipulla voit vierailla kaikissa tapahtumissa! Tampere Wine Fest on avoinna muista tapahtumista poiketen 12. 13.4. Voit lunastaa lipun osoitteessa www.kotimaanmatkailumessut.fi/liput > Valitse tapahtuma > Syötä etukoodi W4W8OKHT (huomaa, että kirjasinkoolla on merkitystä). Voit lunastaa kerralla enintään kaksi lippua ja liput toimitetaan teille suoraan sähköpostitse. Lippuja on tarjolla rajoitetusti, joten toimi nopeasti! Tervetuloa messuille ja vierailemaan osastollamme(E20). Kaskö stad tillsammans med turismföretagarna deltar i Inhemska Resemässan 12-14.4.2019, vid Tammerfors Mäss- och idrottshalar. Avdelningen VISIT KASKINEN finns på avdelning E20. På avdelningen presenteras turismbranschens företagare, stadens turistmål och tjänster samt Kaskinen-Kaskö APP som betjänar turisterna. Kaskö stad Visit Kaskinen erbjuder möjligheten att hämta fribiljetter till Inhemska resemässan. Du kan inlösa biljetten på adressen www.kotimaanmatkailumessut.fi/liput > välj tapahtuma > skriv in koden W4W8OKHT (obs stora bokstäver). Du kan hämta max två biljetter och biljetterna sänds direkt till din e-post. Det finns begränsad mängd biljetter, så agera genast. Välkommen på mässan och att besöka vår avdelning (E20).
 • Kesätyöntekijä matkailuneuvontaan Bladhin talon käsityöläispuodissa. Kaskisten kaupunki etsii kesätyöntekijää matkailuneuvontaan ajalle 10.6.-9.8.2019. Työtehtäviin kuuluu matkailuneuvonta ja käsityöputiikin asiakkaiden palvelu. Etsimme ulospäin suuntautunutta, kielitaitoista yli 18 -vuotiasta henkilöä, joka on kiinnostunut matkailusta ja asiakaspalvelusta. Matkailualan opinnot katsotaan eduksi. Tehtävä soveltuisi myös matkailualan opiskelijalle harjoitteluksi. Toivomme henkilön tuntevan Kaskisten tarjoamat palvelut ja nähtävyydet ja esittelevän niitä mielellään matkailijoille. Matkailuneuvojan tehtäviin kuuluu mm. neuvoa henkilökohtaisesti paikalle tulevia matkailijoita, vastata puhelin- ja sähköpostitiedusteluihin sekä osallistua kaupungin matkailumarkkinointiin. Hakijalta edellytetään molempien kotimaisten kielten hyvää hallintaa sekä englannin kielen vähintään tyydyttävää taitoa. Muut kielet lasketaan eduksi. Hakemukset pyydetään lähettämään 25.4.2019 mennessä osoitteeseen: Kaskisten kaupunki, Raatihuoneenkatu 34, 64260 Kaskinen, hallintojohtaja Margit Kaseva (puh. 2207202, 040-8617251) tai info@kaskinen.fi Sommarjobb i turistinfon i hantverksbutiken i Bladhska boden Kaskö stad söker en sommarjobbare till turistinfon för tiden 10.6.-9.8.2019. Arbetet innefattar turistinformation och kundbetjäning i hantverksbutiken. Vi söker en utåtriktad, språkkunnig person över 18 år, intresserad av turism och kundbetjäning. Studier inom turism betraktas som fördel. Uppgiften kunde också passa som praktik för en studerande inom turismbranschen. Vi hoppas att personen känner till serviceutbudet och sevärdheterna i Kaskö och vill gärna presentera dem för turister. Till turistrådgivarens uppgifter hör bl.a. att ge personlig turistrådgivning, svara på telefon- och e-postförfrågningar samt delta i stadens turistmarknadsföring. Sökanden förutsätts behärska båda inhemska språken bra samt kunna engelska åtminstone nöjaktigt. Övriga språkkunskaper betraktas som fördel. Ansökningar skickas senast 25.4.2019 till adressen: Kaskö stad, Rådhusgatan 34, 64260 Kaskö, förvaltningsdirektör Margit Kaseva (tel. 2207202, 040-8617251) eller info@kaskinen.fi
 • Kaskisten kaupunki/Kaskö stad päivitti kansikuvansa.
 • Suomen suloisimmat rannikkokaupungit Suomen rannikko kätkee syliinsä historiallisia pikkukaupunkeja, jotka ovat olleet avainasemassa suomalaisen kulttuurin ja sivistyksen rakentumisessa sekä kaupankäynnissä. Hamina, Loviisa, Raasepori, Salo, Rauma, Kristiinankaupunki ja Kaskinen - seitsemän rannikkokaupunkia ovat yhdessä laatineet rannikon kiertomatkan. Tule tutustumaan: Finlands sötaste kuststäder Den finländska kusten gömmer i sitt sköte historiska småstäder som har varit i nyckelposition i uppbyggandet av den finländska kulturen och i affärslivet. Fredrikshamn, Lovisa, Raseborg, Salo, Raumo, Kristinestad och Kaskö sju kuststäder har tillsammans sammanställt en rundtur. Kom och bekanta dig med dem:
 • I KVÄLL !!!! Suupohja-områdets ungdomsväsenden ordnar en gemensam karaokefinal 2019. Serier: 7-9 år, 10-13 år, 14-17 år. Ungdomsväsendenas gemensamma final ordnas i Storå 13.4.2019. Kaskös semifinal måndag 1.4.2019 på ungdomsgården kl. 18.00. Deltagandet är avgiftsfritt, alla med! Publiken är välkommen! Karaokekonferencier är Tuija Mäensivu. Anmälningar och tilläggsinformation Pirjo, 0407519404
 • Kanslist Kaskö stadsstyrelse lediganslå att sökas en heltidsbefattning som kanslist som besätts så fort som möjligt. Till kanslistens uppgifter hör grundtrygghetens allmänna kanslistuppgifter, fakturering och reskontra. Kanslistbefattningen är en del av stadens kanslistpool och vid behov fungerar kanslisten som vikarie för övriga kanslister. Av sökanden förutsätts goda IT-färdigheter och nöjaktiga kunskaper i det inhemska språk som inte är vederbörandes modersmål (eller motsvarande kunskapsnivå). Arbetserfarenhet eller övrigt kunnande om social- och hälsobranschen ses som fördel. Lönen följer AKTA, 01TOI060, prövotiden är 6 mån. Den som valts till befattningen skall före befattningens tillträdande förete ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd och ett utdrag ur straffregistret i enlighet med lag 504/2002. Av den valda förutsätts också vaccinationsskydd enligt den nya förordningen. Tidigare inkomna ansökningar till befattningen beaktas. Mera information om uppgiftsbeskrivningen ger grundtrygghetsdirektör Tiia Krooks, tel. 0400-744306, förnamn.efternamn@kaskinen.fi och förvaltningsdirektör Margit Kaseva 040-8617251, förnamn.efternamn@kaskinen.fi. Ansökningar senast 10.4.2019 kl. 15 via Kuntarekry.
 • Kanslisti Kaskisten kaupunginhallitus julistaa haettavaksi kanslistin toimen, joka täytetään mahdollisimman pian. Kanslistin tehtäviin kuuluu perusturvaosaston yleiset kanslistin tehtävät, laskutus ja reskontra. Kanslistin toimi on osa kaupungin kanslistipoolia ja kanslisti toimii tarvittaessa muiden kanslistien sijaisena. Hakijalta edellytetään hyvää tietoteknistä osaamista ja sen kotimaisen kielen osalta, joka ei ole hakijan äidinkieli (tai vastaava taitotaso) tyydyttävää suullista ja kirjallista osaamista. Työkokemus tai muu osaaminen sosiaali- ja terveyspuolesta katsotaan eduksi. Tehtävän palkkaus KVTES:in mukaisesti, 01TOI060, koeaika 6 kk. Toimeen valitun on ennen viran vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote. Valitulta edellytetään myös uuden asetuksen mukaista rokotussuojaa. Toimeen aiemmin lähetetyt hakemukset otetaan huomioon. Lisätietoja tehtävänkuvasta antaa perusturvajohtaja Tiia Krooks, puh. 0400-744306, etunimi.sukunimi@kaskinen.fi ja hallintojohtaja Margit Kaseva 040-8617251, etunimi.sukunimi@kaskinen.fi. Hakemukset pyydetään toimittamaan 10.4.2019 klo 15 mennessä Kuntarekryn kautta.
 • Mistä rakentuu Kaskisten vetovoimaisuustekijät? Seutukaupunki- ohjelman laatiman vetovoimaisuustutkimusten tulokset on julkaistu, ja Kaskisten osalta voit lukea ne alla olevasta linkistä. Vilka är Kaskös dragningskraften? Resultaten från Regionstaden-programmets undersökning om dragningskraften finns att läsa via denna länk. https://kaskinen.fi/fi/tyo-ja-yrittaminen/elinkeinoasiat/mista-rakentuu-...

Ajankohtaiset sivut

15.02.2019

Tekninen keskus

Ma-pe klo 9.00-15.00
Lounastauko klo 11.30-12.15

21.02.2019

Kalaranta, Sjöbobacken, on Kaskisten vanha kalasatama.