• Töitä tarjolla Kaskisissa! Kom och arbeta i Kaskö!
 • Vesilaitos ilmoittaa - Vattenverket meddelar Tiistaina 22.10.2019 Huoltotöitä tehdään Roopertinkadulla. Toimituskatkoja voi esiintyä rautatien itäpuolen alueella. Tisdag 22.10.2019 Servicearbeten görs på Robertsgatan. Det kan förekomma avbrott i vattendistributionen på området öster om järnvägen.
 • Kirje Kaskisten mökkiläisille ja kesäasukkaille. Brev till sommarboende i Kaskö.
 • 7.12.2019 klo 14-16 KULTTUURITOIMI Ikä-ihmisten (+70v.) Kahvitreffit jouluisella teemalla. Yllätysohjelmaa. Koulun ruokasalissa, Sulkukatu 12. Tervetuloa! Järj. Kaskisten kaupungin kulttuuritoimi ja SPR:n Iloa Elämään ystävätoiminta 7.12.2019 kl. 14-16 KULTURVÄSENDET Kaffeträff med jultema för äldre (+70 år). Överraskningsprogram. I skolans matsal, Slussgatan 12. Välkommen! Arr. Kaskö stads kulturväsende och FRK:s Iloa Elämään ystävätoiminta-verksamhet
 • Kaskisten kaupunki hakee 2 määräaikaista kokoaikaista siivoojaa. Määräaikainen työsuhde 31.12.2019 saakka, aloitusajankohdasta sovitaan. Palkkaus KVTES 08SII070 mukaisesti. Alan kokemus katsotaan eduksi. Hakemukset pyydetään lähettämään 16.10.2019 mennessä Kaskisten kaupungin tekniselle osastolle. Lisätietoja antaa tekninen johtaja, yhteydenotot: jarmo.latikka@kaskinen.fi Kaskö stad söker 2 städare för tidsbundet heldagsarbete. Tidsbundet arbetsförhållande t.o.m. 31.12.2019, starttidpunkt enligt avtal. Lön enligt AKTA 08SII070. Branscherfarenhet ses som fördel. Ansökningar senast 16.10.2019 till tekniska avdelningen på Kaskö stad. Tilläggsinformation ger tekniska direktören på adressen: jarmo.latikka@kaskinen.fi
 • Päiväkodin johtaja / Daghemsföreståndare Kaskisten kaupungin sivistyslautakunta julistaa päiväkodin johtajan viran haettavaksi kaksikielisessä Päiväkoti Ankkurissa. Virka täytetään mahdollisimman pian, toistaiseksi voimassa olevana. Päiväkodin johtajan viran kelpoisuusvaatimus on varhaiskasvatuslain 540/2018 31§:n mukaisesti varhaiskasvatuksen opettajan (26§) tai varhaiskasvatuksen sosionomin (27§) kelpoisuus ja vähintään kasvatustieteen maisterin tutkinto ja riittävä johtamistaito. Lisäksi kelpoisuusehdot täyttävät varhaiskasvatuslain 540/2018 henkilöstöä koskevan siirtymäsäännöksen mukaiset hakijat. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan (05VKA020). Koska virka on kaksikielisessä Päiväkoti Ankkurissa, virkaan valitulta edellytetään seuraavaa kielitaitoa: yksi kotimainen kieli (suomi, ruotsi) äidinkielenä tai sitä vastaava kielitaito, toisen kotimaisen osalta tyydyttävä suullinen ja kirjallinen kielitaito. Hakuaika päättyy 21.10.2019 klo 15. https://kaskinen.fi/fi/paivakodin-johtaja Daghemsföreståndare Bildningsnämnden lediganslår tjänsten som daghemsföreståndare vid det tvåspråkiga daghemmet Ankaret. Tjänsten besätts så snart som möjligt, och tjänsten är tillsvidare. Behörighetskraven för daghemsföreståndare är enligt lagen om småbarnsfostran 540/2018 31§ småbarnsfostrans lärares (26§) eller småbarnsfostrans socionoms (27§) behörighet och minst magisterexamen inom pedagogik och tillräcklig ledaregenskaper. Dessutom uppfyller behörighetskraven lagen om småbarnsfostran 540/2018 gällande personalens övergångsbestämmelser för sökanden. Lön enligt AKTA (05VKA020). Eftersom tjänsten är vid det tvåspråkiga daghemmet Ankaret, krävs av den som väljs till tjänsten följande språkkunskaper: ett inhemskt språk som modersmål (finska, svenska) eller motsvarande språkkunskap, i det andra inhemska tillfredställande språkkunskap att uttrycka sig i tal och skrift. När tjänsten besätts är det 6 mån prövotid. Den som väljs till tjänsten bör före mottagandet av tjänsten förete arbetshälsovårdsläkarens godkända utlåtande samt förete ikraftvarande brottsregisterutdrag. Ansökningtiden utgår 21.10.2019 kl 15.
 • Kaskisten kaupunki/Kaskö stad jakoi julkaisun.
 • Alustava tulos Kaskisten ja Närpiön kuntaliitosta koskevassa neuvoa-antavassa kansanäänestyksessä 29.9.2019 Preliminärt resultat i rådgivande folkomröstning 29.9.2019 gällande kommunsammanslagning mellan Kaskö och Närpes Kyllä/Ja 41,5 % Ei/Nej 55,4 % Ei kannata kumpaakaan Stöder ingetdera alternativet 2,4 % Mitätöityjä/förkastade 0,7 % Äänestysprosentti / Röstningsprocent 75,6 %
 • Neuvoa antava kansanäänestys Kirjeäänestyksessä on ilmennyt, että muutamat äänestäjät ovat unohtaneet laittaa allekirjoitetun lähetekirjeen mukaan lähettäessään vaalikuoren. Kirjeäänestystä ei voida hyväksyä jos vaalikuoren mukana ei tule allekirjoitettua lähetekirjettä. Jos huomaat toimineesi näin, voit vielä osallistua äänestykseen sunnuntaina 29.9. klo 9-20 Kaskisten kaupungintalolla. Keskusvaalilautakunnan sihteeri, puh. 040-8617251
 • Rådgivande folkomröstning I brevröstningen har det framkommit att några röstare har glömt att bifoga det undertecknade följebrevet då de skickade in valkuvertet. Brevröstningen kan inte godkännas om det undertecknade följebrevet inte finns med valkuvertet. Om du märker att du gjorde så, kan du ännu delta i röstningen på söndagen 29.9. kl. 9-20 på stadshuset i Kaskö. Centralvalnämndens sekreterare, tel. 040-8617251
 • Kaskisten kaupunki/Kaskö stad jakoi julkaisun.
 • Hyvä kirjaston asiakkaat! Kirjaston aukioloajat laajenevat 1.10.2019 lähtien. Uudet aukioloaikamme ovat: ma: kirjasto suljettu ti: 12-18 (itsepalveluaika 12-14) ke: 12-18 (itsepalveluaika 12-14) to: 12-18 (itsepalveluaika 12-14) pe: 12-17 Itsepalvaluaikana asiakaspalvelutiski on suljettuna: ei ole asiakaspalvelua, ja lainaus ja palautus tapahtuu automaateilla. Itsepalveluaikana kirjastossa voi - lainata automaatilla - palauttaa automaatilla - lukea ja lainata lehtiä (uusin numero ei ole lainattavissa) - varata aineistoa verkkokirjastossa (www.eeposkirjastot.fi) - käyttää asiakastietokoneita - käyttää tiloja työskentelyyn - pelata lautapelejä Itsepalveluaikana ei ole mahdollista - tehdä aineistopyyntöjä muista kirjastoista - tehdä aineistohakuja - saada aineistoa varastosta - tehdä seutu- ja kaukolainahakuja - noutaa varattua aineistoa - kopioida ja tulostaa - maksaa maksuja - pelata Nintendo Switchiä - saada uutta kirjastokorttia - saada opastusta laitteiden käytössä ********************************************** Bästa bibliotekets kunder! Bibliotekets öppethållningstider utvidgas från 1.10.2019. Våra nya öppethållningstider är: må: biblioteket stängt ti: 12-18 (självbetjäningstid 12-14) ons: 12-18 (självbetjäningstid 12-14) tors: 12-18 (självbetjäningstid 12-14) fre: 12-17 Under självbetjäningstiden är kundbetjäningsdisken stängd: ingen kundbetjäning, utlåning och returnering sköts via automaterna. Under självbetjäningstiden kan man i biblioteket - låna i automaten - returnera i automaten - läsa och låna tidningar (nyaste numret får inte lånas) - reservera material på nätbiblioteket (www.eeposkirjastot.fi) - använda kunddatorn - använda utrymmen att jobba i - spela brädspel Under självbetjäningstiden är det inte möjligt att - begära material från andra bibliotek - söka material - få material ur förrådet - göra region- och fjärrlånesök - hämta reserverade material - kopiera och printa - betala räkningar - spela Nintendo Switch - få nytt bibliotekskort - få guidning hur man använder maskinerna

Ajankohtaiset sivut

21.02.2019

Kalaranta, Sjöbobacken, on Kaskisten vanha kalasatama.

26.04.2019

Tekninen keskus

Ma-pe klo 9.00-15.00
Lounastauko klo 11.30-12.15