• Book icon

  Ruotsia vasta-alkajille - Svenska för nybörjare - Swedish for beginners

  Koulu / Skolan
  66.00€
 • Book icon

  Akvarellikurssi, taidemaalari Mika Törönen - Akvarellkurs, konstnär Mika Törönen

  Bladhin talo, taideluokka 2. krs / Bladhska gården, konstklass 2 vån
  35.00€
 • Book icon

  Suomea vasta-alkajille - Finska för nybörjare - Finnish for beginners

  Koulu / Skolan
  66.00€
 • Book icon

  Luova Käsityö - Skapande Handarbete

  Bladhin talo, taideluokka 2. krs / Bladhska gården, konstklass 2 vån
  85.00€
 • Book icon

  Taide Käsityö - Konst Handarbete

  Bladhin talo, taideluokka 2. krs / Bladhska gården, konstklass 2 vån
  85.00€
 • Book icon

  Kudonta - Vävning

  Bladhin talo, kudontasali 1 krs / Bladhska gården, vävsalen 1 vån
  95.00€
 • Book icon

  Melodiakuoro - Melodiakören

  Bladhin talo, sali, 2. krs/ Bladhska gården, salen, 2 vån
  66.00€
 • Book icon

  Kahvakuula kaupunginpuistossa - Kettlebell i stadsparken

  Kaupunginpuisto / Stadsparken
  10.00€
 • Book icon

  Vesijumppa - Vattengymppa

  Marianranta / Mariestrand
  10.00€
 • Book icon

  Keppijumppa kaupunginpuistossa - Käppgymppa i stadsparken

  Kaupunginpuisto / Stadsparken
  10.00€
 • Book icon

  Luistelu, esterata - Skridsko, hinderbana

  Kaukalo / Rinken
 • Book icon

  Talven jäljityspolku - Vinter spårning

  Koulun piha-alue / Skolans gårdsområde
 • Book icon

  Sählyä ja energiaa nuorille K14 - Innebandy och energi för unga K14

  Urheluhalli / Idrottshallen
 • Book icon

  Jouluviikkojen leivonta- ja ruuanlaittokerho 7-13 – vuotiaille - Julveckornas bak- och matlagningsklubb för 7-13 åringar

  Palvelukeskuksen ruokasali / Service-centrets matsal
 • Book icon

  Paintball värikuulapeli metsässä K14 - Paintball färgkulespel i skogen K14

 • Book icon

  Kahvakuula miehille - Kettlebell för män

  Urheluhalli / Idrottshallen
  49.00€
 • Book icon

  Ateljee - Ateljé

  Koulun tekstiililuokka / Skolans textilklass
  14.00€
 • Book icon

  Puutyö kakkonen - Träslöjd tvåan

  Koulun tekninen tila / Skolans tekniska klass
  110.00€
 • Book icon

  Klarinetinsoitto - Klarinett

  Bladhin talo, sali, 2. krs/ Bladhska gården, salen, 2 vån
  120.00€
 • Book icon

  Tanssia lapsille- Dans för barn

  Nuorisotalo / Ungdomsgården
  49.00€
 • Book icon

  Senioridaamien kuntosaliharjoittelu II ryhmä - Konditionssalsträning för seniordamer grupp II

  Urheiluhallin kuntosali / Idrottshallens konditionssal
  44.00€
 • Book icon

  Seniorimiesten kuntosaliharjoittelu ryhmä II - Konditionssalsträning för seniorherrar grupp II

  Urheiluhallin kuntosali / Idrottshallens konditionssal
  44.00€
 • Book icon

  Me daamit jumppaamme - Damerna gymppar

  Nuorisotalo / Ungdomsgården
  44.00€
 • Book icon

  Puutyö ykkönen - Träslöjd ettan

  Koulun tekninen tila / Skolans tekniska klass
  110.00€
 • Book icon

  Huonekaluverhoilu - Möbeltapetsering

  Koulun tekninen tila / Skolans tekniska klass
  100.00€
 • Book icon

  Ryhmäklarinetinsoitto - Gruppklarinett

  Bladhin talo, sali, 2. krs/ Bladhska gården, salen, 2 vån
  44.00€
 • Book icon

  Senioridaamien kuntosaliharjoittelu I ryhmä - Konditionssalsträning för seniordamer, grupp I

  Urheiluhallin kuntosali / Idrottshallens konditionssal
  44.00€
 • Book icon

  Seniorimiesten kuntosaliharjoittelu ryhmä I - Konditionssalsträning för seniorherrar grupp I

  Urheiluhallin kuntosali / Idrottshallens konditionssal
  44.00€
 • Book icon

  Hatha jooga - Hatha yoga

  Nuorisotalo / Ungdomsgården
  66.00€
 • Book icon

  Kahvakuula - Kettlebell

  Urheluhalli / Idrottshallen
  49.00€
 • Pihakirpputori - Gårdsloppis 31.7.2021 & Piknikjazzkonsertti kaupuginpuistossa - Picnicjazzkonsert i stadsparken klo/kl 16: Wasa Groove unit. Ilmainen sisäänpääsy - Fritt inträde.
 • Kaskisten kaupungin johtoryhmä on kokoontunut yhdessä Destian ja Liikenneturvan kanssa kehittääkseen Kaskisten liikenneturvallisuutta. Eräs tämän liikenneturvallisuutyöryhmän ehdotuksista on ollut koulujen ja palvelukeskuksen kohdalla olevan tiealueen kehittäminen. Sulkukadun ja Bladhin tien risteykseen on nyt tehty hidaste. Suojatien paikkaa siirretään siten, että se tulee olemaan koulun portin jatkeena ja ohjaa kouluun jalan ja pyörällä liikkuvat oppilaat suoraan suojatielle. Koulun saattoliikenteelle on tuotu parkkipaikat ajoradan ulkopuolelle, jotta näkymä ajoradalta suojatielle ja portille on aina esteetön. Työt Sulkukadulla jatkuvat vielä tulevien viikkojen aikana, tiedotamme niistä lisää sitä mukaa kun työt etenevät. // Kaskö stads ledningsgrupp har sammanträtt med Destia och Trafikskyddet för att utveckla Kaskös trafiksäkerhet. Ett av förslagen som trafiksäkerhetsarbetsgruppen har är utvecklandet av vägområdet vid skolorna och vid servicecentret. Ett farthinder har placerats vid korsningen av Slussgatan och Bladhska vägen. Övergångsstället flyttas så, att det kommer att vara en förlängning av skolporten och styr eleverna som kommer till skolan till fots och med cykel direkt till övergångsstället. Skolans ledsagningstrafik har fått parkeringsplats utanför körbanan så att sikten från körbanan till övergångsstället och porten alltid är fri. Arbetet på Slussgatan kommer att fortsätta ännu de kommande veckorna, vi informerar mer om detta i takt med arbetets gång.
 • KORONAROKOTTEEN WALK IN PÄIVÄT Oletko 16-vuotta täyttänyt tai sitä vanhempi, ja sinulla on vielä ensimmäinen koronarokote ottamatta? Näinä päivinä voit piipahtaa Kaskisten terveyskeskuksen walk in -rokotepäivinä hakemassa rokotteen ilman ajanvarausta. Walk in-rokotuspäivät ensimmäiseen annokseen: tiistai 3.8 klo 9-18 (tämä on toistaiseksi ainoa iltavastaanotto) torstai 5.8 klo 9-15.45 tiistai 10.8 klo 9-15.45 tiistai 17.8 klo 9-15.45 tiistai 24.8 klo 9-15.45 tiistai 31.8 klo 9-15.45 keskiviikko 1.9 klo 9-15.45. -- CORONA VACCIN WALK IN DAGAR Är du 16 år eller äldre, och ännu inte tagit det första corona-vaccinet? Under dessa dagar kan du komma till Kaskö hälsovårdscentrals Walk in -vaccineringsdagar och ta vaccinet utan tidsreservering. Walk in -vaccinationstider för första dosen: tisdag 3.8 kl. 9-18.00 (tillsvidare enda som är kvällstid) torsdag 5.8 kl. 9-15.45 tisdag 10.8 kl. 9-15.45 tisdag 17.8 kl. 9-15.45 tisdag 24.8 kl. 9-15.45 tisdag 31.8 kl. 9-15.45 onsdag 1.9 kl. 9-15.45
 • KANSALAISOPISTO TIEDOTTAA - MEDBORGARINSTITUTET INFORMERAR Akvarellikurssi, taidemaalari Mika Törönen - Akvarellkurs, konstnär Mika Törönen Akvarellikurssi sekä aloittelijoille, että myös pidempään maalanneille. Kurssin aikana tutustutaan akvarellimaalauksen erilaisiin tekniikoin sekä kehitetään jokaisen omaa henkilökohtaista tapaa maalata vesiväreillä. Harjoittelemme myös rennompaa tapaa maalata luottaen akvarellimaalaukselle ominaiseen veden, värin ja sattuman aikaansaamaan lopputulokseen. Kurssin opetus koostuu opettajan demoista sekä henkilökohtaisesta opastuksesta. Esimerkkejä opettajan omasta työskentelystä: www.mikatoronen.com Kurssille mukaan: omat akvarellivärit akvarellipaperia akvarellisiveltimiä (saa myös lainaksi opettajalta) maalausalusta (mielellään jokin vettä imemätön, esim kapa- tai pleksilevy lyijykynä ja luonnostelupaperia vesikuppi (väh. 0,5 l ), talouspaperia, suihkupullo omia maalausaiheita (valokuvat, luonnokset, tablet- tai pöytäkone) Ulkona maalaamiseen soveltuva varustus. Sään mukaan maalaamme joko Bladhin talon luokkahuoneissa tai puutarhassa. Erikoiskurssi. Akvarellkurs för nybörjare, även för längre hunna. Under kursen bekantar vi oss med olika tekniker inom akvarellmålning och utvecklar allas egna personliga sätt att måla med vattenfärger. Vi övar även på ett mer avslappnat sätt att måla genom att lita på det för akvarellmålningen typiska sättet hur vattnet, färgen och slumpen sammanfaller och skapar slutresultatet. Kursutbildningen består av lärarens demonstrationer samt personliga instruktion. Exempel av lärarens egna arbetssätt: www.mikatoronen.com Medtages till kursen: egna akvarellfärger, akvarellpapper, akvarellpenslar (kan även lånas av läraren), målningsunderlag (gärna nåt som inte suger upp vatten, tex kapa- eller plexiskiva, blyertspenna och skisspapper, vattenkopp (minst 0,5 l), hushållspapper, sprayflaska, egna målningsteman (fotografier, skisser, tablett eller laptop). Utrustning som lämpar sig till att måla utomhus. Beroende på väder målar vi i Bladhska husets klassrum eller i trädgården. Specialkurs https://opistopalvelut.fi/kaskinen/course.php?l=fi&t=572
 • Kaskisten kaupungin johtoryhmä on tänään kokouksessaan käsitellyt kaupungissa toistuvasti tapahtuvaa ilkivaltaa. Johtoryhmä on päättänyt hankkia vartiointiyritykseltä valvontaa Kaskisten kaupungin omistamien kiinteistöjen ja tonttien alueella, erityisesti öiseen aikaan. Silminnäkijähavaintojen mukaan alaikäiset henkilöt ovat kokoontuneet eri puolilla kaupunkia luvattomia avotulia tehden sekä pyrkineet sisään autiona oleviin kiinteistöihin. Kaskisten kaupunki kehottaa yksityisiä kiinteistönomistajia käymään läpi omat rakennukset ja huolehtimaan, että ne ovat hyvin lukittuna. Kaskisten kaupunki muistuttaa, että pitkään jatkunut kuivuus ja vallitseva metsäpalovaara aiheuttaa korkean riskin hallitsemattomalle palotapahtumalle, ja pyytää kaupunkilaisia noudattamaan erityistä varovaisuutta. Mahdolliset vihjeet ja havainnot viimeaikaisista ilkivaltatapahtumista voi ilmoittaa Pohjanmaan poliisilaitokselle: Vihjenumero puh. 0295 415 501 vihjeet.pohjanmaa@poliisi.fi // Kaskö stads ledningsgrupp har i dag i sitt sammanträde behandlat vandalism som vid upprepade tillfällen sker i staden. Ledningsgruppen har beslutat att skaffa bevakning av bevakningstjänst speciellt nattetid på fastigheter och tomter som ägs av Kaskö stad. Enligt ögonvittnen har minderåriga personer mötts upp på olika ställen av staden och gjort upp olovlig öppen eld samt försökt träda in i öde fastigheter. Kaskö stad uppmanar privata fastighetsägare att gå igenom sina byggnader och se till att de är väl låsta. Kaskö stad påminner om att den långa torkan och skogsbrandsrisken uppger en hög risk till okontrollerat brandtillfälle, och ber alla i staden iaktta speciell försiktighet. Eventuella tips och observationer om den senaste tidens vandalism och ofog kan anmälas till Österbottens polisinrättning: tipsnummer tel. 0295 415 501 vihjeet.pohjanmaa@poliisi.fi
 • Kaskisten kaupunki pyrkii auttamaan täällä sijaitsevia yrityksiä saamaan tarvitsemaansa työvoimaa. Yksi tärkeä tekijä tänne muuttavalle henkilölle tai perheelle on asunnon löytäminen. Pyrimme kartoittamaan kaikkia erilaisia vaihtoehtoja asumiseen, erityisesti yksityisellä sektorilla ns. hiljaisessa myynnissä tai vuokrattavissa olevat talot ja tontit olisi hyvä saada tietoisuuteen. Voit ilmoittaa omastasi ehdotuksestasi elinkeinoasiamiehelle 050-400 0867 tai johanna.peltoniemi@kaskinen.fi ************************************************* Staden Kaskö strävar efter att hjälpa de företag som finns här att få den arbetskraft de behöver. En viktig faktor för en person eller familj som flyttar hit är att hitta en lägenhet. Vi strävar efter att kartlägga alla olika alternativ för bostäder, särskilt i den privata sektorn, den så kallade tysta försäljning det vore bra att vara medveten om hus och tomter till salu eller uthyrning. Du kan anmäla ditt förslag till näringsombudsmannen på 050-400 0867 eller johanna.peltoniemi@kaskinen.fi
 • Kaskisten kaupunki parantaa kalasatamasta kalastajien toimintaedellytyksiä korjaamalla laiturilla sijaitsevaa purkupaikkaa. Nyt purkupaikan alle on valettu erikoisbetonista laatta. Lisäksi asfaltointia uusitaan. Toimenpiteet on toteutettu Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta saadulla EMKR-tuella. ************************************************* Kaskö stad förbättrar fiskarnas förutsättningar till verksamhet i fiskehamnen genom att reparera lossningsplatsen för strömming på kajen. Nu har det gjutits väderbeständig och speciell betong på lossningsplatsen. Dessutom förnyas asfalten. Åtgärderna görs med stöd från Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF).
 • Kaskisten kaupunginpuistossa on tiistain ja keskiviikon välisenä yönä tapahtunut tuhopoltto. Kaskisten kaupunki kiittää tarkkaavaista ohikulkijaa, joka on tehnyt hälytyksen sekä erinomaisen alkusammutustyön uhkaavaan vaiheeseen päässeestä palosta. Kiitämme myös palokuntaa sekä poliisia. Kaskisissa on tällä hetkellä todella kuivaa ja voimassa oleva metsäpalovaroitus. Olemme kiitollisia, että palo saatiin hallintaan ennen leviämistä. Puutalokaupungissa tällainen tapahtuma on todella vakava vaaran paikka. Kaskisten kaupunki tekee tuhopoltosta rikosilmoituksen. Olemme myös erittäin harmissamme siitä, että kaskislaisten käsityöharrastajien tekemään kaunista taidetta on tuhottu nyt jo toistuvasti. En anlagd brand uppstod i Kaskö stadspark under natten mellan tisdag och onsdag. Kaskö stad tackar den observanta förbipasseraren som gjorde alarm och som gjorde ett förträffligt försläckningsarbete av elden som redan utvecklats till ett hotfullt skede. Vi tackar även brandkåren och polisen. I Kaskö är det för tillfället väldigt torrt och varning för skogsbrand har utfärdats. Vi är tacksamma att branden kunde fås under kontroll innan den hann sprida sig. I en trähusstad är en dylik situation ytterst farlig. Kaskö stad gör en brottsanmälan om den anlagda branden. Vi är även mycket ledsna över att vacker konst gjorda av hantverkare från Kaskö förstörts på detta vis nu redan upprepningsvis.
 • Ilmajokinen yritys Revisol Oy investoi Kaskisiin! Revisol Oy on innovatiivinen kiertotalouden kehittäjä, joka kierrättää yritysten tuotannossa syntyviä sivutuotevirtoja ja jätteitä, kuten puu-, rakennus- ja energiajätettä. Yrityksen palveluksessa on noin 60 työntekijää ja liikevaihtoa tällä hetkellä yli 12 M. Yrityksellä on tähän liiketoimintaan keskittyvät toimipisteet jo Vaasassa, Ilmajoella, Nokialla, Joensuussa ja Kuopiossa. Nyt yhteensä n. 4600 m2:n yksikkö rakenteilla Kaskisten syväsataman läheisyyteen sijaitsevalle teollisuusalueelle. *********************************************** Företaget Revisol Oy från Ilmajoki investerar i Kaskö! Revisol Oy är en innovativ utvecklare inom cirkulär ekonomi, som återanvänder företagens biprodukter som uppstår vid produktionen och avfall, såsom trä-, byggnads- och energiavfall. Företaget har ca 60 arbetstagare och en omsättning just nu på 12 M. Företaget har redan kontor för denna affärsverksamhet i Vasa, Ilmajoki, Nokia, Joensuu och Kuopio. Nu byggs en enhet på sammanlagt ca. 4600 m2 på industriområdet i närheten av Kaskö djuphamn.
 • Kaskisten kaupunki/Kaskö stad on jakaa COVID-19-päivityksen.
  KORONAROKOTTEEN WALK IN PÄIVÄT (På svenska , in English ) Oletko 16-vuotta täyttänyt tai sitä vanhempi, ja sinulla on vielä ensimmäinen koronarokote ottamatta? Tällä viikolla voit piipahtaa Kaskisten terveyskeskuksen walk in -rokotepäivinä hakemassa rokotteen ilman ajanvarausta. Walk in päivät ovat Tiistaina 20.7. kello 9-16 Torstaina 22.7. kello 9-16 Perjantaina 23.7. 9-14 Rokotevalmisteena on Pfizer Comirnaty Tervetuloa! CORONA VACCIN WALK IN DAGAR Är du 16 år eller äldre, och ännu inte tagit det första corona vaccinet? Denna vecka kan du komma till Kaskö hälsovårdscentrals walk in -vaccineringsdagar och ta vaccinet utan tidsreservering. Walk in dagarna är Tisdag 20.7. klockan 9-16 Torsdag 22.7. klockan 9-16 Fredag 23.7. klockan 9-14 Vaccinet är Pfizer Comirnaty Välkommen! COVID-19 VACCINE WALK IN DAYS Are you 16 years old or older, and you have not yet had your first covid-19 vaccine? This week you can come to Kaskinen health centre to a walk in - vaccination without reservation in the following times: Tuesday 20.7. 9-16 Thursday 22.7. 9-16 Friday 23.7. 9-14. The vaccine given is Pfizer Comirnaty
 • Nyt Kaskisiin - merelliseen puutalokaupunkiin. Välkommen till Kaskö - en paradisö med trähus.
 • Yleisöajelu Sälgrundin Majakkasaareen 17-18.7.2021 klo 10-16 Kaskinen Sea Charter:n aluksella Karin ohjastamana. Lähtö Kaskisten Kalasatamasta. Hinta 10 /henkilö, lapset alle 12 v. 5 . Vanhalla Luotsiasemalla on ravintola auki ja Seijan maukkaita leivonnaisia saatavissa. Tervetuloa! Båtransport för allmänheten till Sälgrunds Fyrö 17-18.7.2021 kl.10-16. Avfärd från Kaskö Fiskehamn. Pris 10 /pers. Barn under 12 år 5 . Restaurangen öppen vid Gamla Lotsstationen. Välkommen!
 • Kansalaisopiston kesäkurssit alkavat ensi viikolla: https://www.opistopalvelut.fi/kaskinen/ Medborgarinstitutets sommarkurser börjar nästa vecka: https://www.opistopalvelut.fi/kaskinen/index.php?&l=sv
 • Huikea VÄRE kick off tulossa ti 31.8.2021 Kaskisissa, Saimme mielenkiintoiset alustukset ja puheenvuorot, jotka varmasti synnyttävät ajatuksia ja keskustelua. Tilaisuuden lopuksi mahdollisuus tutustua Kaskisten satamaan bussikiertoajeluna. Yrittäjät ja teollisuuden edustajat, tervetuloa mukaan. Voit jo nyt ilmoittautua mukaan: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdclLGPqG3ou3mR4yJCxUQqZVqrgs8e... ******************************************************************** Fantastisk VÄRE kick off startar tis 31.8.2021 i Kaskö. Vi fick några intressanta anförande som säkert kommer att skapa tankar och diskussioner. I slutet av evenemanget, en möjlighet att lära känna Kaskös hamn. Företagare och industrins representanter, välkomna att gå med. Du kan redan registrera dig nu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdclLGPqG3ou3mR4yJCxUQqZVqrgs8e...
 • Kaskinen App mobiilisovellus on kätevä matkailijan mukana kulkeva tietolähde. Näet sieltä tapahtumat, nähtävyydet ja erilaiset palvelut kaupungissa. Lataa se ilmaiseksi joko AppStoresta tai Google Play -kaupasta riippuen sinun älypuhelimesi mallista. ************************************************** Kaskö App mobilapplikation hjälper kommuninvånare och besökare att samla aktuell information om stadens serviceaffärer, inkvarteringsföretag, matställen, nyheter och evenemang. Beroende på din smarttelefonmodell ladda ner Kaskö App från Appstore eller Google Play - butiken kostnadsfritt.
 • Raatihuoneenkadulla korjataan vesivuotoa. Veden jakeluun saattaa tulla lyhyitä käyttökatkoja ja vedenpaineessa saattaa olla muutoksia korjaustöiden aikana. Korjaustöitä suoritetaan 5.-6.7.2021 välisenä aikana. Pahoittelemme asiakkaille aiheutuvaa haittaa. På Rådhusgatan repareras ett vattenläckage. Det kan bli korta avbrott i vattendistributionen och vattentrycket kan variera under reparationsarbetet. Reparationsarbetet görs under tiden 5.-6.7.2021. Vi ber om ursäkt för störningar orsakade åt våra kunder.
 • Kaskinen tutuksi - lehti ja lehden välissä oleva palvelukartta ovat ilmestyneet. Löydät niitä eri palvelukohteista ympäri kaupunkia ja myös Bladin talon infopisteestä. ************************************************ Lär känna Kaskö - bladet och servicekartan som finns i mellan bladet har publiserats. Du kan hitta de olika serviceplatserna runt om i staden och också i informationsbyrån på Bladhska Gården.
 • Mökkiläiset ja kesäasukkaat Kaskisissa, tervetuloa la 3.7. klo 10 Mökkiläisparlamentin yleiseen kokoukseen kaupungintalolle, Raatihuoneenkatu 34. Toimikunta esittäytyy, puheenjohtaja Hannu Rantanen kertoo toimikauden saavutuksista ja projektipäällikkö Johanna Peltoniemi esittelee VÄRE hanketta sekä muita elinkeinoelämän kehittymiseen liittyviä asioita. Kahvitarjoilu. Tervetuloa! *********************************************** Välkommen Till Kaskö på Sommarboenderådets allmänna möte lö 3.7.2021 kl. 10 på stadshuset, Rådhusgatan 34. På programmet bl.a sommarboenderådets kommitte presenterar sig och ordförande Hannu Rantanen berättar vad rådet har åstadkommit under året. Projektledare Johanna Peltoniemi talar om VÄRE-projektet och andra affärsutveckling. Kaffeservering. Välkommen!
 • Tiedote Marianrannan laiturista Marianrannan uimalaiturin pohjapainot on saatu siirrettyä ja uimarannan turvallisuutta on saatu parannettua siten, että laituri voidaan ottaa jälleen käyttöön. Pohjapainot on siirretty aivan laiturin viereen ja painojen ketjuja on uusittu. Samoin on asennettu uusia pohjapainoja, jotta laituri ei pääse liikkumaan. Suosittelemme kuitenkin, että laiturilta ei hypitä sivusuuntaan vaan ainoastaan merelle päin, jossa syvyyttä on riittävästi eikä vaaraa pohjapainoihin tai ketjuihin osumisesta ole. Info om Mariestrands brygga Bottentyngderna till Mariestrands simbrygga har flyttats och simstrandens säkerhet har förbättrats så, att bryggan kan tas i bruk igen. Bottentyngderna har flyttats helt bredvid bryggan och tyngdernas kättingar har förnyats. Samtidigt har det lagts nya bottentyngder, så att bryggan inte kan röra på sig. Vi rekommenderar ändå, att man inte hoppar åt sidorna utan endast mot havet, där det är tillräckligt djupt och inte fara att stöta i bottentyngderna eller kättingarna.
 • POP-UP skeitti-/scoottipuisto torilla Kesän aikana on torilla PO-UP skeitti-/scoottipuisto. Vanhalta skeittipuistolta on siirretty boxi torille. Se on myös korjattu. Suuret kiitokset Jukka ja Janne Salo tämän hoitamisesta. Torilta löytyy myös roska-astia ramppien vierestä. Ole ystävällinen ja laita roskat sinne! Kaskisten kaupunki POP-UP skate-/scootpark på torget På torget finns nu under sommaren en POP-UP skate-/scootpark. Det har flyttats dit en till box från gamla skateparken. Den har blivit reparerad. Tack så mycket Jukka och Janne Salo som har fixat den. En skräptunna finns också där på torget bredvid ramperna. Var vänlig och sätt dit skräpen! Kaskö Stad
 • Päätös Ilotulitteiden käytön rajoittaminen Pohjanmaan pelastuslaitoksen alueella: https://kaskinen.fi/fi/asuminen-ja-ymparisto/muut-palvelut/pelastuspalvelut Beslut om att begränsa användningen av fyrverkeri på Österbottens räddningsverks område: https://kaskinen.fi/sv/boende-och-miljo/andra-tjanster/raddningsvasendet

Ajankohtaiset sivut

21.02.2019

Kalaranta, Sjöbobacken, on Kaskisten vanha kalasatama.

23.09.2020

Tekninen keskus

Ma-pe klo 9.00-15.00
Lounastauko klo 11.30-12.15