Dagvårdsavgifter

Dagvårdsavgifter för småbarnsfostran

Inkomstgränserna och avgiftsprocenterna för dagvårdsavgifter inom småbarnsfostran ändras 1.8.2020,

uppgifterna om gränserna hittas här https://minedu.fi/sv/klientavgifter

Avgifterna för småbarnsfostran följer lagen om småbarnsfostrans kundavgifter (2016/1503).

https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2016/20161503

Enligt lagens 4§ så är det från den 1.8.2020 i kraft följande justering; avgiftsfri månad är juli. Enligt småbarnsfostransavtalet kan ett barn även med giltig anledning, få avgiftsfri vårdmånad under andra tider, om barnets frånvaro sträcker sig över en vårdmånad, och om detta har meddelats två veckor före.

Från den 1.8.2020 tas det i bruk för kundavgifterna inom småbarnspedagogiken trappor för månadstimmar. Kundavgiften fasställes enligt den vårdtid som vårdnadshavaren har reserverat i det elektoniska systemet.

Om barnets förverkligade vårdtid överstiger inbokad vårdtid, faktureras det enligt den förverkligade vårdtiden.

Vårdnadshavaren bör boka vårdtid senast under föregående veckas måndag.

 max 60 t/mån  (1-14 t/vecka)                        50 %
max 86 t/ mån  (15-20 t/vecka)                    60 %
max 115 t/mån (21-27 t/vecka)                    70 %
max 149 t/mån (28-34 t/vecka)                    85 %
150 och mera t/mån (minst 35 t/vecka) 100 %

Avgiften för tillfällig dagvård är oberoende av inkomster

Över 5 h/dag: 15 €
Under 5 h/dag: 8 €

Daghemsföreståndaren ansvarar för dagvårdstjänsterna och ger närmare information, tel. 0400 946 948.