Dagvårdsavgifter

Dagvårdsavgifter

Inom barndagvården tillämpas ett system med månadsavgifter. Dagvårdsavgiften bestäms procentuellt utgående från familjens bruttoinkomster.

För ett barn vars föräldrar inte har uppgett sina inkomster uppbärs den högsta dagvårdsavgiften.

Om ett barn, som är i heldagsvård, vårdas bara några dagar i veckan eller i månaden, uppbärs dagvårdsavgift enligt överenskomna vårddagar. Dagsavgiften beräknas genom att dividera månadsavgiften med 21.

Klientavgifter för barndagvård från 1.8.2018

 

1.8.2018

Den högsta månadsavgiften för småbarnspedagogik på heltid för familjens yngsta barn om ett barn deltar i småbarnspedagogik i genomsnitt minst 35 timmar per vecka.

 

 289€

Klientavgiften för småbarnspedagogik på heltid för familjens näst yngsta barn

145€

3. barn 58 €

Den lägsta månadsavgiften

27 €

 

Enligt 6 § i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken får månadsavgiften uppgå till högst 60 procent av den avgift för småbarnspedagogik på heltid som bestäms enligt 5 §, om ett barn deltar i småbarnspedagogik i genomsnitt högst 20 timmar per vecka. Om ett barn deltar i småbarnspedagogik i genomsnitt minst 35 timmar per vecka, kan en avgift för småbarnspedagogik på heltid tas ut som månadsavgift. Om ett barn deltar i småbarnspedagogik i genomsnitt mer än 20 timmar men mindre än 35 timmar per vecka, ska kommunen ta ut en avgift i relation till den tid barnet deltar i småbarnspedagogik. Om ett barn deltar i småbarnspedagogik högst 5,5 timmar per dag är avgift i Kaskö 75%.  Även avgiftsfri förskoleundervisning enligt lagen om grundläggande utbildning ska beaktas som en faktor som sänker avgiften för småbarnspedagogik.

 

Inkomstgränser från 1.8.2018

 

Familjens storlek

Minimibruttoinkomst e/mån

Avgift-%

Bruttoinkomst föt maximiavgift/mån

2

2102

10,7

4803

3

2713

10,7

5414

4

3080

10,7

5781

5

3447

10,7

6148

6

3813

10,7

6514

 

Avgiften för tillfällig dagvård är oberoende av inkomster

Över 5 h/dag: 15 €
Under 5 h/dag: 8 €

Daghemsföreståndaren ansvarar för dagvårdstjänsterna och ger närmare information, tel. 0400-946 948.