Nämnder och sektioner / avdelningar

REVISIONSNÄMNDEN 2017 - 2021

Ordinarie medlemmar / grupp inom parentes suppleanter / grupp: 

Mirja Högstrand, ordf. / (Tuula Viitanen / )
Ilkka Hovi, viceordf. Saml. (Anni Cappel / Saml.)
Elin Nilsson / Gröna (Roger Roos / Gröna)
Erkki Virta / SDP (Heidi Fröjd / SDP)
Anneli Tunttunen / Vänster (Kenneth Karlsson / SFP)

CENTRALVALNÄMDEN 

Ordinarie medlemmar / grupp: 

Harri Suominen, ordf.
Kenneth Karlsson, viceordf.
Tarja Virta
Stig Göran Häggblom
Irene Hänninen 

Suppleanter / grupp:
1. Harri Karvonen 
2. Jouko Korpela
3. Jukka Salo
4. Leila Lähdesmäki
5. Hanna Södergrann 

VALNÄMD FÖR PROPORTIONELLA VAL 2017 – 2021

Ordinarie medlemmar / grupp inom parentes suppleanter/ grupp: 

Mirja Högstrand, ordf./ Vänster (Anneli Tunttunen / Vänster)
Sakari Mäntysaari, viceordf. / SDP (Juhani Holm / SDP)
Catharina Skur / SFP (Solveig Björklund / SFP)
Lars Piira / Saml. ( Ilkka Hovi / Saml.)

GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN 2017 – 2021 

Ordinarie medlemmar / grupp inom parentes suppleanter / grupp: 

Tero Honkonen, ordf. / SDP (Juha Suominen / SDP)
Mirja Högstrand, iceordf. / Vänster (Stina Bärnlund / SFP)
Heidi Fröjd / SDP (Annikki Tuisku / SDP)
Catharina Skur / SFP (Sonja Lapveteläinen / SFP)
Robert Sundberg / SFP (Kenneth Karlsson / SFP)
Helena Suominen / Saml. (Jarkko Österman / Saml.)
Jarmo Tarkka / PS (Pia Salo / PS)

BILDNINGSNÄMNDEN 2017 – 2021

Ordinarie medlemmar / grupp inom parentes suppleanter / grupp: 

Johan Bärnlund, ordf. / SFP (Stig Göran Häggblom / SFP)
Jukka Salo, viceordf. / PS (Jyrki Chryssanthou / PS)
Anneli Tunttunen / Vänster (Jessica Strand / SFP)
Michelle Lopez / SFP (Jenny Björndahl-Öhman / SFP)
Jani Salo / SDP (Juha Suominen / SDP)
Päivi Nyberg / SDP (Anneli Koivisto / SDP)
Anni Cappel / Saml. (Anssi Lähdesmäki / Saml.)

FINSKSPRÅKIGA SEKTIONEN 2017 – 2021 

Ordinarie medlemmar / grupp inom parentes suppleanter / grupp: 

Jani Salo, ordf. / SDP (Juha Suominen / SDP)
Jukka Salo, viceordf. / PS (Jyrki Chryssanthou / PS)
Anneli Tunttunen / Vänster (Tuula Viitanen / Vänster)
Päivi Nyberg / SDP (Anneli Koivisto / SDP)
Anni Cappel / Saml. (Anssi Lähdesmäki / Saml.)

SVENSKSPRÅKIGA SEKTIONEN 2017 - 2021

Ordinarie medlemmar / grupp inom parentes suppleanter / grupp: 

Johan Bärnlund, ordf. / SFP (Anton Lindholm / SFP)
Michelle Lopez / SFP (Jenny Björndahl-Öhman / SFP)
Viktor Asplund vordf. / SFP (Mats Virta / SFP)
Jessica Lärka / SFP (Åsa Söderman-Rantakoski / SFP)
Elin Nilsson / Gröna (Runa Harju / Vänster)

FRITIDSEKTIONEN 2017 - 2021

Ordinarie medlemmar / grupp inom parentes suppleanter / grupp:

Michael Jokiranta, ordf. / SDP (Seppo Taipalus / SDP)
Jan-Anders Lundenius, viceordf. / SFP (Hannu Louhi / SFP)
Robert Sundberg / SFP (Aarno Lindholm / SFP)
Nina Wikman / SFP (Birgitta Virta / SFP)
Raili Mäkelä / SDP (Annikki Tuisku / SDP)

TEKNISKA NÄMNDEN 2017 - 2021

Ordinarie medlemmar / grupp inom parentes suppleanter / grupp: 

Tor Nygård, ordf. / SFP (Michelle Lopez / SFP)
Tero Honkonen, viceordf. / SDP (Jaakko Rantala / SDP)
Kaisa Lundberg / SFP (Stig Göran Häggblom / SFP)
Nina Wikman / SFP (Aarno Lindholm / SFP)
Heidi Fröjd / SDP (Seija Häggblom / SDP)
Pertti Rantakoski / Saml. (Leila Lähdesmäki / Saml.)
Jyrki Chryssanthou / PS (Anu Lehtonen / PS)

Ersättare:

Michelle Lopez
Jaakko Rantala
Stig Göran Häggblom
Aarno Lindholm
Seija Häggblom
Leila Lähdesmäki
Anu Lehtonen