Blanketter

Ansökan om småbarnspedagogik och anmälan till förskoleundervisning

Ansök om en plats inom småbarnspedagogiken senast fyra månader innan barnet behöver platsen eller genast då du vet att barnet kommer att behöva småbarnspedagogik. Ifall behovet av småbarnpedagogik är brådskande, oförutsebar och beror på att man fått arbete, studier eller skolning, bör platsen sökas så fort som möjligt.

Fyll i ansökan dock senast två veckor före önskad start i småbarnspedagogiken.

Ansök i första hand genom att fylla i den elektroniska ansökan om småbarnspedagogik:

https://kaskinen.epalvelu.fi/forms/kaskinen/sbp-ansokan/

I ansökan ska du fylla i servicebehovet och vilket datum ditt barn börjar i småbarnspedagogiken.

Din ansökan om plats inom småbarnspedagogiken är i kraft i ett år.

Du får beslutet om beviljad plats elektroniskt om du har godkänt mottagandet av elektroniska meddelanden i tjänsten suomi.fi. Vänligen godkänn mottagandet av elektroniska meddelanden.

Gå in och godkänn mottagandet av elektroniska beslut på webbplatsen suomi.fi

Om du inte har godkänt elektronisk myndighetskommunikation får du beslutet per brev inom cirka sju (7) arbetsdagar efter att beslutet skickats.

 

Att söka till förskolan och småbarnspedagogik som kompletterar förskoleundervisningen

Barn i förskoleåldern, dvs. sexåringar, deltar i avgiftsfri förskoleundervisning som ordnas av kommunen. I Kaskö ordnas förskolan under småbarnspedagogiken.

Enligt lagen om grundläggande utbildning är det obligatorisk att delta i förskoleundervisningen. Barnets vårdnadshavare ansvarar för att barnet deltar i förskoleundervisning eller annan verksamhet genom vilken målen för förskoleundervisningen uppnås året innan läroplikten uppkommer.

För- och grundskoleutbildning ordnas i Kaskö på både finska och svenska. När man söker till förskolan bör man välja barnets utbildningsspråk: detta val binder barnets skolspråk i grundutbildningen.

Barnen får avgiftsfri förskoleundervisningen fyra timmar per dag. Dessutom kan sökas om småbarnspedagogik, som är avgiftsbelagt.

Förskolebarnets småbarnspedagogik ordnas på samma ställe som förskolan.

Småbarnspedagogik som kompletterar förskoleundervisningen slutar när förskoleundervisningen slutar. Ifall man vill ordna småbarnspedagogik för förskoleeleven efter förskoleåret på sommaren före man börjar på första årskursen, bör man ansöka skilt med en kompletterande ansökan.

Gör i första hand en elektronisk ansökan:

https://kaskinen.epalvelu.fi/forms/kaskinen/sbp-ansokan/

Ansökningar över kommungränserna hanteras enskilt. Ta i detta fall kontakt med daghemmets föreståndare.

 

Godkännande av erbjuden service

https://kaskinen.epalvelu.fi/forms/kaskinen/sbp-godkannandeavservice/
 

Anmälan om inkomster

https://kaskinen.epalvelu.fi/forms/kaskinen/sbp-anmalanominkomster/

 

Ändring av servicebehov

https://kaskinen.epalvelu.fi/forms/kaskinen/sbp-andringavservicebehov/

 

Uppsägningsanmälan

Säg upp platsen inom småbarnspedagogiken i första hand med elektronisk uppsägningsanmälan. Ifall du inte kan använda elektronisk tjänst, säg upp platsen skriftligt per e-post till daghemmets föreståndare.

Du kan inte säga upp platsen retroaktivt.

https://kaskinen.epalvelu.fi/forms/kaskinen/sbp-uppsagning/

 


 

Anmälan till Morris/Eftis: