Program och strategier

KASKÖ STADS PERSONALPOLITISKA PROGRAM OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN

KASKÖ STADS INFORMATIONSSTRATEGI

SAMARBETE I KASKÖ STAD

KONCERNDIREKTIV

KASKÖ STADS VÄLFÄRDSPLAN OCH -BERÄTTELSE

UPPHANDLINGSANVISNINGAR FÖR KASKÖ STAD

INTERN KONTROLL

NÄRINGSSTRATEGI

KOMMUNSTRATEGI

Kaskö stads datasäkerhetspolicy

Verksamhetsprogram för arbetarskyddet 2023-2025

Kaskö stads direktiv för användning av sociala medier 2023