Industritomter

 

I Kaskö finns för närvarande industritomter på tre olika platser;

På västra och östra sidan av järnvägen Seinäjoki-Kaskö och i närheten av Kaskö hamn.

Nedan kan du läsa mer om dessa olika områden:

 

Lediga industritomter och dess uppgifter finns att ta del av i stadens karttjänst:

Kaskö stads karttjänst:
Länk till karttjänst

 

Prisområde 1, Västra sidan av järnvägen

 

I Kaskö, nära stadens centrum, på västra sidan av Seinäjoki - Kaskö järnvägen, längs Brädgårdsvägen, finns totalt 10 småindustritomter i olika storlekar.

Tomternas storlek varierar mellan ca 5200 och 7600 m².

Tomterna kan hyras eller köpas för småindustrin, t.ex. för verkstads- eller lagerbyggnader.

Pris: 4,80 € / m2. Om tomten ska hyras är den årliga hyran 10% av inlösenpriset.

 

I området är beteckningen TY, det vill säga området för industribyggnader, där miljön ställer särskilda krav på kvaliteten på verksamheten.

En installation som orsakar buller, vibrationer eller luftföroreningar får inte placeras i området.

 

 

Prisområde 2, västra sidan av järnvägen

 

Industritomter finns i Kaskö på östra sidan av järnvägen Seinäjoki - Kaskö, längs stamvägen 67 som leder till Kaskö hamn (distrikt 13, block 150 och distrikt 14, block 151).

Tomternas storlek varierar mellan 3591 m2 och 12 342 m2. Totalt 8 tomter i omedelbar närhet av järnvägen.

Tomterna är för uthyrning eller köp för industriellt bruk.

Pris: 3,50 € / m2. Om tomten ska hyras är den årliga hyran 10% av inlösenpriset.

På kommande, Industritomter närä Kaskö hamn

 

När Planläggningsarbetet är klart kommer det att erbjudas industritomter som ligger nära hamnen i Kaskö.

Totalt 4 tomter för industrin, i storlek från 1,68 hektar till 3,15 hektar.

Tomterna är för uthyrning eller köp för industriellt bruk.

Pris: 3,50 € / m2. Om tomten ska hyras är den årliga hyran 10% av inlösenpriset.

Planläggningen väntas bli färdig inom år 2023

Allmän info och blanketter

Staden arrenderar inte ut tomterna utan de bör inlösas innan byggnadslovet inlämnas.
Vid köp av tomt stipuleras byggnadsskyldigheten.
För bostadstomterna del måste man inom 3 år få byggnaderna färdigställt till den grad att de kan tas ibruk.