Industritomter

 

I Kaskö finns för närvarande industritomter på tre olika platser;

På västra och östra sidan av järnvägen Seinäjoki-Kaskö och i närheten av Kaskö hamn.

Nedan kan du läsa mer om dessa olika områden:

 

 

 

Småindustritomter i Kaskö 4,80 € / m2

 

I Kaskö, nära stadens centrum, på västra sidan av Seinäjoki - Kaskö järnvägen, längs Brädgårdsvägen, finns totalt 10 småindustritomter i olika storlekar.

Tomternas storlek varierar mellan ca 5200 och 7600 m².

Tomterna kan hyras eller köpas för småindustrin, t.ex. för verkstads- eller lagerbyggnader.

Pris: 4,80 € / m2. Om tomten ska hyras är den årliga hyran 10% av inlösenpriset.

 

I området är beteckningen TY, det vill säga området för industribyggnader, där miljön ställer särskilda krav på kvaliteten på verksamheten.

En installation som orsakar buller, vibrationer eller luftföroreningar får inte placeras i området.

Mer information:

Byggnadsinspektör: 040 - 663 6043

Näringsombud: 050 - 400 0867

 

 

Industritomter i Kaskö 3,50 € / m2

 

Industritomter finns i Kaskö på östra sidan av järnvägen Seinäjoki - Kaskö, längs stamvägen 67 som leder till Kaskö hamn (distrikt 13, block 150 och distrikt 14, block 151).

Tomternas storlek varierar mellan 3591 m2 och 12 342 m2. Totalt 8 tomter i omedelbar närhet av järnvägen.

Tomterna är för uthyrning eller köp för industriellt bruk.

Pris: 3,50 € / m2. Om tomten ska hyras är den årliga hyran 10% av inlösenpriset.

Mer information:

Byggnadsinspektör: 040 - 663 6043

Näringsombud: 050 - 400 0867

Industritomter närä Kaskö hamn

 

När stadplanarbetet är klart kommer det att erbjudas industritomter som ligger nära hamnen i Kaskö.

Totalt 4 tomter för industrin, i storlek från 1,68 hektar till 3,15 hektar.

Tomterna är för uthyrning eller köp för industriellt bruk.

Pris: 3,50 € / m2. Om tomten ska hyras är den årliga hyran 10% av inlösenpriset.

Mer information:

Byggnadsinspektör: 040 - 663 6043

Näringsombud: 050 - 400 0867