14.12.2018

Kaskö stad
Stadshuset / Information
Rådhusgatan 34
64260 Kaskö
Tel. 06-2207 711
Fax 06-2207 200
info(a)kaskinen.fi

Allmän information:

Kaskö stad grundades år 1785.

Areal: 30km2, varav vattenområden 18,5 km2