21.07.2023

Kaskö stad
Stadshuset / Information
Rådhusgatan 34
64260 Kaskö
Tel. 06-2207 711
info(a)kaskinen.fi

Allmän information:

Kaskö stad grundades år 1785.

Areal: 30km2, varav vattenområden 18,5 km2

21.02.2024

Verksamhetsidé 

Kunskap, färdigheter, för livet

29.02.2024

Kaskö – en idyllisk ö för den aktive motionären

Det havsnära och idylliska Kaskö med omgivning erbjuder en lugn och varierande miljö för rika upplevelser och ett aktivt liv.

22.03.2024

Kaskö stadsbibliotek

26.03.2024

Näringslivsfrågor

Kaskö stads näringskraftsansvariga är Tomas Råtts, tel. 050 - 400 0867