Faktureringsadress

Nätfakturor                  EDI-adress/Nätfakturaadress:

 


 EDI-adress: 003702087875

 Vår nätfakturaoperatör: CGI Suomi Oy

 Förmedlarkod (operatörkod): 003703575029

 

 

 

Till faktureringsadresser får inte sändas annat material än fakturor med bilagor. Övrigt material skall sändas till Kaskö stads andra postadresser.

 

Om ni inte har möjlighet att skicka nätfakturor, ber vi er sända pappersfakturor gärna med streckkod på adressen:

Kaskö stad

PL 783

00074 CGI

 

I samtliga fakturor till Kaskö stad ska avdelning och beställarens namn anges som referens.