Verksamhets- och målbidrag från bildningsnämnden

Bildningsnämnden delar ut bidrag till föreningar, samfund och enskilda aktörer (verksamheten riktar sig till en större grupp) som verkar i Kaskö, på basen av verksamheten under fjolåret. Bidrag delas i två kategorier, verksamhetsbidrag och målbidrag. Bildningsnämnden kan också stöda enskilda evenemang och jippon som ordnas under detta år i syfte att berika stadsbornas liv. Ansökningstiden för bidrag är mars månad. Ansökningsblanketter fås från biblioteket och ansökningstiden utgår sista dagen i mars kl. 15.00.  

Ansökningar sänds under adressen: Bildningsnämnden i Kaskö, Rådhusgatan 34, 64260 Kaskö. Närmare information ges av bildnings- och biblioteksdirektör Sirkka Suurla, tel. 040 504 2535.

Blanketter:

https://link.webropol.com/s/avustus2023bidrag