Verksamhets- och målbidrag från bildningsnämnden

Bildningsnämnden delar ut bidrag till föreningar, samfund och enskilda aktörer (verksamheten riktar sig till en större grupp) som verkar i Kaskö, på basen av verksamheten under fjolåret. Bidrag delas i två kategorier, verksamhetsbidrag och målbidrag. Bildningsnämnden kan också stöda enskilda evenemang och jippon som ordnas under detta år i syfte att berika stadsbornas liv. Ansökningstiden för bidrag är mars månad. Ansökningsblanketter fås från biblioteket och ansökningstiden utgår sista dagen i mars kl. 15.00.  

Ansökningen görs elektroniskt via länken nedan. Tilläggsinformation ges av tf. bildnings- och biblioteksdirektör Ann-Louise Utfolk, ann-louise.utfolk@kaskinen.fi, tel. 0400 946 948.

Ansökningsblankett:

https://link.webropol.com/s/avustukset2024bidrag

 

Bidraget redovisas elektroniskt senast 31.3. följande kalenderår. För att kunna komma i åtanke vid följande års bidragsomgång så bör redovisningen av föregående års bidrag vara inlämnad och godkänd.

Rapporteringsblankett:

https://link.webropol.com/s/rapport2023

https://link.webropol.com/s/rapport2024