Allmänt

Kaskö stad
Stadshuset / Information
Rådhusgatan 34
64260 Kaskö
Tel. 06-2207 711
Fax 06-2207 200
info(a)kaskinen.fi

Allmän information:

Kaskö stad grundades år 1785.

Areal: 30km2, varav vattenområden 18,5 km2

Befolkning: 31.12.2017 1274, varav finskspråkiga ca 70 % och svenskspråkiga
ca 30 %.

Skatteprocent 2019: 22 %

Näringsstruktur:

Arbetsplatser enligt näring 2014:
1) Primärnäringar 4,6 %
2) Förädling 42,7 %
3) Tjänster 50,7 %