Kontaktuppgifter

Sirkka Suurla, bildnings- och biblioteksdirektör, 040-5042 535
Daghemsföreståndaren, 0400-946948
e-post förnamn.efternamn@kaskinen.fi