Kontaktuppgifter

Sirkka Suurla, bildnings- och biblioteksdirektör, 040 5042 535
Marielle Vikstrand, Daghemsföreståndare, 0400 946 948

Musslorna 040 657 8529 (1-3 åringar)
Bläckfiskarna 045 1207 455 (3-5 åringar)

e-post förnamn.efternamn@kaskinen.fi