Kontaktuppgifter


Daghemsföreståndare, 0400 946 948

Musslorna 040 657 8529 (1-3 åringar)
Bläckfiskarna 045 1207 455 (finskspråkig grupp, 3-5 åringar)

Sjörövarna 040 483 7481 (svenskspråkig grupp, 3-5 åringar)

Delfinerna (svenska förskolan): 040 511 6735

Merihevoset (suomenkielinen esikoulu): 040 610 8123

e-post förnamn.efternamn@kaskinen.fi