Kontaktuppgifter

Bildningsavdelningens förvaltning

Till bildningsväsendets resultatområden hör grundutbildning, det fria bildningsarbetet, ungdoms-, idrotts-, kultur-, och biblioteksverksamhet, fiskemuséet och Bladhska gården.

  • Ett gott och fungerande samarbete
  • En inspirerande personalpolitik
  • En god image

Förvaltningen finns skolan.
Adress: Slussgatan 12

E-post: sivistys@kaskinen.fi

Personal

Sirkka Suurla bildn.dir, biblioteksdir.
Tel. 040 504 2535
E-post: förnamn.släktnamn@kaskinen.fi 

Johanna Hellström, sekreterare Tel. 050 576 5811

Verksamhetsidé

Bildningsväsendets uppgift är att sköta stadens bildningsansvar genom att besluta om bildningspolitiska mål och de kraftresurser som behövs därtill samt genom att uppskatta förverkligandet av tjänster.

Bildningsnämnden: På bildningsavdelningen skapar vi en grund för alla stadsinvånares studier, själsliga tillväxt och fritidsanvändning. Detta förverkligar vi genom att producera, befrämja och utveckla högklassiga skolnings-, informations-, kultur-, och fritidstjänster i samarbete med kommuninvånare, organisationer, förbund och inrättningar.