Kontaktuppgifter

Bildningsavdelningens förvaltning

Till bildningsväsendets resultatområden hör grundutbildning, det fria bildningsarbetet, ungdoms-, idrotts-, kultur-, och biblioteksverksamhet, fiskemuséet och Bladhska gården.

  • Ett gott och fungerande samarbete
  • En inspirerande personalpolitik
  • En god image

Förvaltningen finns skolan.
Adress: Slussgatan 12

E-post: sivistys@kaskinen.fi

Personal

Sirkka Suurla bildn.dir, biblioteksdir.
Tel. 040-5042 535
E-post: förnamn.släktnamn@kaskinen.fi 

Verksamhetsidé

Bildningsväsendets uppgift är att sköta stadens bildningsansvar genom att besluta om bildningspolitiska mål och de kraftresurser som behövs därtill samt genom att uppskatta förverkligandet av tjänster.

Bildningsnämnden: På bildningsavdelningen skapar vi en grund för alla stadsinvånares studier, själsliga tillväxt och fritidsanvändning. Detta förverkligar vi genom att producera, befrämja och utveckla högklassiga skolnings-, informations-, kultur-, och fritidstjänster i samarbete med kommuninvånare, organisationer, förbund och inrättningar.