27.11.2018

Vårdnads- och umgängesavtal

Barnatillsyningsmannen nås via stadens växel, tel. 06-2207 711.

21.02.2019

Kaskö – en idyllisk ö för den aktive motionären

Det havsnära och idylliska Kaskö med omgivning erbjuder en lugn och varierande miljö för rika upplevelser och ett aktivt liv.

21.02.2019

Officiella kungörelser kan du läsa här

21.02.2019

Hemvård

Hemvårdsbyrån
Kyrkogatan 36
64260 Kaskö

Ansvarig skötare inom social- och äldreomsorg, tel. 040-504 2534
Fakturering, tel.  045-125 0061

21.02.2019

Barnrådgivning

Barnrådgivningsarbetet utgår från hela familjens hälsa. Målet är att följa med barnets psykiska, fysiska och sociala utveckling, förebygga sjukdomar och upptäcka dem i tid genom följande sätt:

16.10.2019

Adoptionsrådgivning

Grundtrygghetsdirektören  tel. 0400-744 306

01.11.2019

Barnskyddets syfte är att garantera barnets rätt till en trygg uppväxtmiljö, en mångsidig och harmonisk utveckling samt särskilt skydd. Tidigt stöd och förebyggande barnskydd är mycket viktiga.

26.02.2020

Näringslivsfrågor

Kaskö stads näringsombud är Johanna Peltoniemi. Du når henne på telefon 050 - 400 0867 eller johanna.peltoniemi@kaskinen.fi

19.03.2020

Verksamhetsidé 

Kunskap, färdigheter, för livet

19.03.2020

 

VILKA ÄR KASKÖS DRAGNINGSKRAFTEN?

Resultaten från Regionstaden-programmets undersökning om dragningskraften finns att läsa via denna länk.

04.06.2020

Kaskö stadsbibliotek

Hamngatan 18
Tel. 050 591 5450
E-post: kirjasto(a)kaskinen.fi

 

Öppethållningstider fr. o. m. 2.6.2020

må         -

ti       12 -18 (självbetjäningstid 12-14)

08.07.2020

Kaskö hälsocentral

 

25.05.2020  HÄLSOVÅRDSCENTRALEN I KASKÖ INFORMERAR

BYGGANDET AV DET NYA SERVICECENTERN HAR PÅBÖRJATS. INGÅNG TILL HÄLSOCENTRALET VIA KVARNVIKSVÄGEN.