Serviceorganisation och personal

KASKÖ STAD

info@kaskinen.fi
Stadens telefonväxel 06-220 7711

EDI-adress: 003702087875
Vår nätfakturaoperatör: CGI Suomi Oy
Förmedlarkod (operatörkod): 003703575029

Stadsdirektör

Stadsdirektör Markku Lumio 044 712 3060
e-post: förnamn.efternamn@kaskinen.fi

Förvaltningsavdelningen

Mari Hiltula, välfärdskoordinator 040 507 5571
Marie Grannas, förvaltningssekreterare  045 137 5335, 
Maria Salonen, translator 050 442 7445
e-post: förnamn.efternamn@kaskinen.fi

Ekonomiförvaltningsavdelning

Ekonomidirektör N.N.

Daghemmet

e-post paivakoti@kaskinen.fi 045 120 7455
Maria Storm, daghemsledare,  e-post: förnamn.efternamn@kaskinen.fi
Saara Erämaa-Hyvärinen, förskolepedagogiklärare
förskolepedagogiklärare
Marita Kinnunen, barnskötare inom förskolepedagogik

Delfinerna (svenska förskolan): 040 483 7481
Merihevoset (finskspråkiga förskolan): 040 610 8123

Familjedagvården

Raili Mäkelä

Bildningsavdelningen 
Medborgarinstitutet 

Suurla Sirkka bildnings- och biblioteksdirektör, 040 504 2535
Johanna Hellström, kanslist, 050 576 5811
e-post: förnamn.efternamn@kaskinen.fi
Kontakt och anmälningar också på: 
sivistys@kaskinen.fi
Kaskisten koulu

e-post: förnamn.efternamn@kaskinen.fi
Petra Niemi, skolförest tel. +358 40 833 4420, 
Marja Ala-Opas
lärare åk 1-6 tel. +358 45 122 8822: 
skolgångsbiträden: 
Salo Hetaniina 
Virta Tarja  

Kaskö svenska skola 

lagstadiet@kaskinen.fi
e-post: förnamn.efternamn@kaskinen.fi
Kaj-Christer Ingves skoldirektör,  040 833 4450
lärarrum tel. 358 45 122 8822: 
 

Biblioteket

050 591 5450
kirjasto@kaskinen.fi  
Sirkka Suurla, bildnings- och biblioteksdirektör 040 504 2535
Henna Rikala, biblioteksfunktionär
e-post: förnamn.efternamn@kaskinen.fi

Ungdoms och idrottsbyrån

Katja Mäkinen ungdomskoordinator,  040 751 9404 
e-post: förnamn.efternamn@kaskinen.fi

Tekniska avdelningen

Byggnadsing. Jarmo Latikka 050 475 6196
Byggn. insp. Christoffer Östberg tisdagar 040 663 6043
Elisabeth Forsell kanslist, tel. 050 578 0922

Centralköket  040-8291608   mkkeittio@kaskinen.fi
 Kosthållsförman Pia Salo 0400 868 784  pia.salo@kaskinen.fi
Slussgatan 11E, må.fre kl. 7-15

e-post: förnamn.efternamn@kaskinen.fi

Anu Viitalähde 
Marita Yli-Panula

Vattenförsörjning, gator och vattenområden

Deltagande arbetsledare Reijo Metso 040 701 8252
Yrkesman Vesa Kortessalo 0400 868 788
Yrkesman Patrik Sjölund 040 6201510
e-post: förnamn.efternamn@kaskinen.fi

Kaskö Energi 

Jerker Engvall, 040-7018253, e-post: förnamn.efternamn@kaskinen.fi
Dejour Kaskö Energi, 0504104333

Kaskö hamn 

portofkaskinen@kaskinen.fi 
Patrik Hellman VD, 0503430676, e-post: förnamn.efternamn@kaskinen.fi
Jarmo Nordback, 040-8488855, e-post: förnamn.efternamn@kaskinen.fi

Näringslivsärenden 

Johanna Peltoniemi näringsombud, 050 - 400 0867,  e-post: förnamn.efternamn@kaskinen.fi