Serviceorganisation och personal

KASKÖ STAD

info@kaskinen.fi
Stadens telefonväxel 06-2207711

EDI-adress: 003702087875
Vår nätfakturaoperatör: CGI Suomi Oy
Förmedlarkod (operatörkod): 003703575029

Stadsdirektör

Stadsdirektör Minna Nikander,  0400-868780,
e-post: förnamn.efternamn@kaskinen.fi

Förvaltningsavdelningen

Mari Hiltula, välfärdskoordinator 040 5075571
Marie Grannas, förvaltningssekreterare  045-137 5335, 
Tarja Keski-Korhonen, löneräknare 050-4756196
Maria Salonen, translator 050-4427445
e-post: förnamn.efternamn@kaskinen.fi

Ekonomiförvaltningsavdelning

Ekonomidirektör Esa Högnäsbacka 040 6850897

Daghemmet

e-post paivakoti@kaskinen.fi 045-1207 455
Maria Storm, daghemsledare,  e-post: förnamn.efternamn@kaskinen.fi
Saara Erämaa-Hyvärinen, förskolepedagogiklärare
förskolepedagogiklärare
Marita Kinnunen, barnskötare inom förskolepedagogik

Delfinerna (svenska förskolan): 040 483 7481
Merihevoset (finskspråkiga förskolan): 040 610 8123

Familjedagvården

Raili Mäkelä

Bildningsavdelningen 
Medborgarinstitutet 

Suurla Sirkka bildnings- och biblioteksdirektör, 040-5042 535
e-post: förnamn.efternamn@kaskinen.fi
Kontakt och anmälningar också på: 
sivistys@kaskinen.fi

Kaskisten koulu

e-post: förnamn.efternamn@kaskinen.fi
Petra Niemi, skolförest tel. +358 40 8334420, 
Marja Ala-Opas
lärare åk 1-6 tel. +358 45 1228822: 
skolgångsbiträden: 
Salo Hetaniina 
Virta Tarja  

Kaskö svenska skola 

lagstadiet@kaskinen.fi
e-post: förnamn.efternamn@kaskinen.fi
Kaj-Christer Ingves skoldirektör,  040-8334450
lärarrum tel. 358 45 1228822: 
 

Biblioteket

0505915450
kirjasto@kaskinen.fi  
Sirkka Suurla, bildnings- och biblioteksdirektör 0405042535
Henna Rikala, biblioteksfunktionär
e-post: förnamn.efternamn@kaskinen.fi

Ungdoms och idrottsbyrån

Katja Mäkinen ungdomskoordinator,  040-7519404 
e-post: förnamn.efternamn@kaskinen.fi

Tekniska avdelningen

Byggn. ing Niko Kujala 040 6201510
Byggn. insp. Christoffer Östberg tisdagar 040-6636043
Elisabeth Forsell kanslist, tel. 050 5780922
e-post: förnamn.efternamn@kaskinen.fi


Anu Viitalähde 
Marita Yli-Panula

Vattenförsörjning, gator och vattenområden

e-post: förnamn.efternamn@kaskinen.fi
 

Kaskö Energi 

Jerker Engvall, 040-7018253
Carola Backholm, 050-475 4959, e-post: förnamn.efternamn@kaskinen.fi
Dejour Kaskö Energi och vattenförsörjning, 0504104333

Kaskö hamn 

portofkaskinen@kaskinen.fi 
Patrik Hellman VD, 0503430676, e-post: förnamn.efternamn@kaskinen.fi
Jarmo Nordback, 040-8488855, e-post: förnamn.efternamn@kaskinen.fi

Näringslivsärenden 

Johanna Peltoniemi näringsombud, 050 - 400 0867,  e-post: förnamn.efternamn@kaskinen.fi