Serviceorganisation och personal

KASKÖ STAD

info@kaskinen.fi
Stadens telefonväxel 06-220 7711

EDI-adress: 003702087875
Vår nätfakturaoperatör: CGI Suomi Oy
Förmedlarkod (operatörkod): 003703575029

Stadsdirektör

Stadsdirektör Markku Lumio 044 712 3060
e-post: förnamn.efternamn@kaskinen.fi

Förvaltningsavdelningen

Marja Rohula, ekonomidirektör 040 5645015
Elisa Pietari, ekonomisekreterare 0405703286
Mari Hiltula, välfärds- och personalchef,  kontaktperson för organisationssamarbete  040 507 5571
Marie Grannas, förvaltningssekreterare  045 137 5335
Arja Hanka, personalsekreterare 040 7739534
Maria Salonen, translator 050 442 7445
e-post: förnamn.efternamn@kaskinen.fi

Daghemmet

e-post paivakoti@kaskinen.fi 045 120 7455
Merja Martin, tf. daghemsledare,  e-post: förnamn.efternamn@kaskinen.fi
förskolepedagogiklärare
Marita Kinnunen, barnskötare inom förskolepedagogik
      Simpukat / Musslorna (1-3 v./år) 040 657 8529
      Mustekalat / Bläckfiskarna (3-5 v./år) 045 120 7455
     Sjörövarna (svenskspråkig grupp, 3-5 åringar) 040 483 7481
     Delfinerna (svenska förskolan)  040 511 6735
     Merihevoset (suomenkielinen esikoulu) 040 610 8123

Familjedagvården

Raili Mäkelä

Bildningsavdelningen 
Medborgarinstitutet 

Suurla Sirkka bildnings- och biblioteksdirektör, 040 504 2535
Johanna Hellström, bildningsavdelningens sekreterare, 050 576 5811
e-post: förnamn.efternamn@kaskinen.fi
Kontakt och anmälningar också på: 
sivistys@kaskinen.fi
Kaskisten koulu

e-post: förnamn.efternamn@kaskinen.fi
Petra Niemi, skolförest tel. +358 40 833 4420, 
Marja Ala-Opas
lärare åk 1-6 tel. +358 45 122 8822: 
skolgångsbiträden: 
Salo Hetaniina 
Virta Tarja  

Kaskö svenska skola 

lagstadiet@kaskinen.fi
e-post: förnamn.efternamn@kaskinen.fi
Kaj-Christer Ingves skoldirektör,  040 833 4450
lärarrum tel. 358 45 122 8822: 
 

Biblioteket

050 591 5450
kirjasto@kaskinen.fi  
Sirkka Suurla, bildnings- och biblioteksdirektör 040 504 2535
Teija Erkkilä, biblioteksfunktionär 0405241444
e-post: förnamn.efternamn@kaskinen.fi

Ungdoms och idrottsbyrån

Sanna Holm ungdoms- och idrottskoordinator,  040 751 9404 
e-post: förnamn.efternamn@kaskinen.fi

Tekniska avdelningen

Teknisk direktör Jarmo Latikka 050 475 6196
Byggn. insp. Christoffer Östberg tisdagar 040 663 6043
Byggnadsinsp. Jari Ihainen  040 6201510
Elisabeth Forsell kanslist, tel. 050 578 0922

Centralköket  040-8291608 keskuskeittio@kaskinen.fi 
 Kosthållsförman Pia Salo 0400 868 784  pia.salo@kaskinen.fi
Slussgatan 11E, må.fre kl. 7-15

e-post: förnamn.efternamn@kaskinen.fi

Anu Viitalähde 
Marita Yli-Panula

Vattenförsörjning, gator och vattenområden

Arbetsledare Reijo Metso 040 701 8252
Yrkesman Vesa Kortessalo 0400 868 788
Yrkesman Patrik Sjölund 040 641 6221
e-post: förnamn.efternamn@kaskinen.fi

Kaskö Energi 

Jerker Engvall, 040-7018253, e-post: förnamn.efternamn@kaskinen.fi
Dejour Kaskö Energi, 0504104333

Kaskö hamn 

portofkaskinen@kaskinen.fi 
Patrik Hellman VD, 0503430676, e-post: förnamn.efternamn@kaskinen.fi
Jarmo Nordback, 040-8488855, e-post: förnamn.efternamn@kaskinen.fi

Näringslivsärenden 

Johanna Peltoniemi näringskraftsansvarig, 050 - 400 0867,  e-post: förnamn.efternamn@kaskinen.fi