Serviceorganisation och personal

KASKÖ STAD

info@kaskinen.fi
Stadens telefonväxel 06-220 7711

EDI-adress: 003702087875
Vår nätfakturaoperatör: CGI Suomi Oy
Förmedlarkod (operatörkod): 003703575029

Stadsdirektör

Stadsdirektör Markku Lumio 044 712 3060
e-post: förnamn.efternamn@kaskinen.fi

Förvaltningsavdelningen

Marja Rohula, ekonomidirektör 040 564 5015
Elisa Pietari, ekonomisekreterare 040 570 3286
Mari Hiltula, välfärds- och personalchef,  kontaktperson för organisationssamarbete  040 669 1131
Marie Grannas, förvaltningssekreterare  045 137 5335
Arja Hanka, personalsekreterare 040 773 9534
Maria Salonen, translator 050 442 7445
e-post: förnamn.efternamn@kaskinen.fi

Daghemmet

e-post paivakoti@kaskinen.fi 
Ann-Louise Utfolk, tf. daghemsledare,  e-post: förnamn.efternamn@kaskinen.fi
      Simpukat / Musslorna (1-3 v./år) 040 657 8529
      Mustekalat / Bläckfiskarna (3-5 v./år) 045 120 7455
     Sjörövarna (svenskspråkig grupp, 3-5 åringar) 040 483 7481
     Delfinerna (svenska förskolan)  040 511 6735
     Merihevoset (suomenkielinen esikoulu) 040 610 8123

Bildningsavdelningen 
Medborgarinstitutet 

Elina Virta, direktör för fostran och undervisning 040 706 0424
Ann-Louise Utfolk, bildnings- och biblioteksdirektör 0400 946 948
Johanna Hellström, bildningsavdelningens sekreterare, 050 576 5811
e-post: förnamn.efternamn@kaskinen.fi
Kontakt och anmälningar också på: 
sivistys@kaskinen.fi
 

Kaskisten koulu

e-post: förnamn.efternamn@kaskinen.fi
Petra Niemi, skolförest tel. +358 40 833 4420, 
Marja Ala-Opas
lärare åk 1-6 tel. +358 45 122 8822: 
skolgångsbiträden: 
Salo Hetaniina 
Virta Tarja  

Kaskö svenska skola 

lagstadiet@kaskinen.fi
e-post: förnamn.efternamn@kaskinen.fi
Kaj-Christer Ingves skoldirektör,  040 833 4450
lärarrum tel. 358 45 122 8822
 

Biblioteket

050 591 5450
kirjasto@kaskinen.fi  
Teija Erkkilä, biblioteksfunktionär 040 524 1444
e-post: förnamn.efternamn@kaskinen.fi

Ungdoms och idrottsbyrån

Sanna Holm ungdoms- och idrottskoordinator,  040 751 9404 
e-post: förnamn.efternamn@kaskinen.fi

Tekniska avdelningen

Teknisk direktör Jarmo Latikka 050 475 6196
Byggnadsinsp. Jari Ihainen  040 620 1510
Elisabeth Forsell sekreterare, tel. 050 578 0922

Centralköket  040-8291608 keskuskeittio@kaskinen.fi 
 Kosthållsförman Pia Salo 0400 868 784  pia.salo@kaskinen.fi
Slussgatan 11E, må.fre kl. 7-15

e-post: förnamn.efternamn@kaskinen.fi

Anu Viitalähde 
Marita Yli-Panula
Marjukka Rasinkangas

Vattenförsörjning, gator och vattenområden

Arbetsledare Reijo Metso 040 701 8252
Yrkesman Vesa Kortessalo 0400 868 788
Yrkesman Patrik Sjölund 040 641 6221
e-post: förnamn.efternamn@kaskinen.fi

Kaskö Energi 

Jerker Engvall, 040 701 8253, e-post: förnamn.efternamn@kaskinen.fi
Dejour Kaskö Energi, 050 410 4333

Kaskö hamn 

portofkaskinen@kaskinen.fi 
Patrik Hellman VD, 050 343 0676, e-post: förnamn.efternamn@kaskinen.fi
Jarmo Nordback, 040 848 8855, e-post: förnamn.efternamn@kaskinen.fi

Näringslivsärenden 

NN., näringskraftsansvarig, 050 400 0867,  
e-post: förnamn.efternamn@kaskinen.fi