Räddningsväsendet

För räddningsväsendet svarar Österbottens räddningsverk