Miljö- och marktillstånd

I främsta hand sköts ärenden som gäller Kaskö av avdelningen i Närpes.