Unga

Ungdomsarbete

Verksamheten stöder barnens och ungdomarnas uppväxt och skapar möjligheter för de unga att påverka beslutsförfattandet som gäller dem själva. Genom att stöda verksamhet som ordnas för de unga samt delaktighet och påverkningsmöjligheter kan man svara på de utmaningar och problem som rör ungdomsarbetet.

Ungdoms-idrottsbyrån

Slussgatan 12
64260 Kaskö

Rådhusgatan 34, 64260 Kaskö, postadress

 

Ungdoms- och idrottskoordinator
Sanna Holm, tel. 040 751 9404
E-post: förnamn.efternamn@kaskinen.fi

 

Ungdoms-idrottsbyrån på högstadiet sköter följande ärenden i anslutning till idrottshallen:

  • Reservering av regelbunda turer i idrottshallen
  • Kvittering av övervakar-, användar- och Vip-nyckel till idrottshallen

 

Ungdomsgården

Alexandersgatan 26 
64260 Kaskö

Öppettider:

På måndagar kl. 15.00-17.00 lågstadieålder, klockan 17.00-19.00 högstadieålder och äldre samt unga vuxna

På onsdagar kl. 15.00-17.00 lågstadieålder, klockan 17.00-19.00 högstadieålder och äldre samt unga vuxna

Barn och ungdomar samlas i Ungdomsgården 2 kvällar per vecka. Där är verksamheten upp till var och ens egna intressen. Några samlar krafter på soffan efter skoldagen och ser på TV eller lyssnar på musik. Andra spelar pingis, kort eller biljard.  I gården kan man också bara trivas tillsammans med kompisarna.

Decibel

Vad är decibel.fi?

Decibel.fi är Österbottens egen undomsportal. På Decibel.fi finns bl.a information om aktuella händelser i Österbotten, en informationsbank med pålitlig info inom olika ämnen samt en frågespalt. Decibel.fi är tvåspråkig (finska och svenska). Surfa dig dit!

Ungdomsfullmäktige i Kaskö

Olemme instagramissa/Vi är på: instagram: nuorisovaltuusto_ kaskinen