Stadsstyrelsen

Stadsstyrelsen 2017 - 2021

Ordinarie medlemmar / grupp inom parentes suppleant / grupp: 

Carl-Gustav Mangs ordf / SFP (Johan Bärnlund / SFP)
Tauno Sarja viceordf / SDP (Juhani Holm / SDP)
Sonja Lapveteläinen / SFP (Solveig Björklund / SFP)
Jan-Anders Lundenius / SFP (Stig-Göran Häggblom / SFP)
Lars Piira / Saml. (Helena Suominen / Saml.)
Erja Seppälä / PS (Jarmo Tarkka / PS)
Tarja Virta / SDP (Marja-Leena Metsänranta / SDP)