Skolhälsovården

Skolhälsovården

Skolhälsovårdare: Gerd Metsäranta

Hälsovårdaren har mottagning på hälsocentralen i  hälsovårdarens rum, vardagar tel.  045 1295913.

I skolhälsovårdarens arbete ingår bland annat:

  • Längd- och viktmätningar
  • Syn- och hörselundersökningar
  • Kontroll av blodtryck och hemoglobin
  • Vaccinationer
  • Hälsofostran om bl.a. kost, hygien, tobak, alkohol, olycksfall etc.
  • Första hjälp
  • "Att finnas till"
  • Att lyssna på eleven samt att kunna stötta och hjälpa då problem dyker upp

Skolläkaren undersöker alla i åk 1 och 5.

Skolhälsovårdaren och skolläkaren har tystnadsplikt.