Skolhälsovården

Skolhälsovården

Skolhälsovårdare: Gerd Metsäranta

Mottagning  onsdagar kl. 11.00 - 12.00. 
Skolhälsovårdaren kan också kontaktas på Kaskö hälsostation vardagar kl. 8.30 - 10.00 tel 045 2322 200

I skolhälsovårdarens arbete ingår bland annat:

  • Längd- och viktmätningar
  • Syn- och hörselundersökningar
  • Kontroll av blodtryck och hemoglobin
  • Vaccinationer
  • Hälsofostran om bl.a. kost, hygien, tobak, alkohol, olycksfall etc.
  • Första hjälp
  • "Att finnas till"
  • Att lyssna på eleven samt att kunna stötta och hjälpa då problem dyker upp

Skolläkaren undersöker alla i åk 1 och 5.

Skolhälsovårdaren och skolläkaren har tystnadsplikt.