Miljöskydd- och vård

Miljö- och miljöhälsovårdsärenden för Kaskö stad sköts av Västkustens miljöenhet.

Korsholm är värdkommun för samarbetsområdet och övriga kommuner är Korsnäs, Malax, Närpes, Oravais och Vörå-Maxmo.

I främsta hand sköts ärenden som gäller Kaskö av avdelningen i Närpes.