Personal

Välkommen till ett nytt läsår!

Kaskö svenska skola
Slussgatan 12
64260 Kaskö

Tel. 045 1228 822 (lärarrum)
Tel. 040 8334 450 (rektor)
Tel. 040 8291 608 (köket)

Lärarnas e-post: fornamn.efternamn@kaskinen.fi

Följande personal jobbar i Kaskö svenska skola:

Åk 1-2: Sofi Wikström
Åk 3-4: Jessica Wikman
Åk 5-6: Kaj-Christer Ingves (rektor)

Speciallärare: Eva Wester 

Gymnastik för åk 5-6: Virpi Peuralahti
Skolgångsbiträde: Suvi Laitamäki (ansvarar även för eftis) och Maria Wester
Husmor: Pia Salo