Personal

Välkommen till ett nytt läsår!

Kaskö svenska skola
Slussgatan 12
64260 Kaskö

Tel. 045 1228 822 (lärarrum)
Tel. 040 8334 450 (rektor)
Tel. 040 8291 608 (köket)

Lärarnas e-post: fornamn.efternamn@kaskinen.fi

Följande personal jobbar i Kaskö svenska skola:

Åk 1-2: Jenny Bergqvist
Åk 3-4: Sofi Wikström (vik)
Åk 5-6: Kaj-Christer Ingves (rektor)

Speciallärare: Emma Klockars

Skolgångsbiträde: Christina Westerlund, Annette Nygård och Suvi Laitamäki (ansvarar även för eftis) 
Husmor: Pia Salo