Avfallshantering

För avfallshanteringen svarar Botniarosk Oy Ab.

Oy Närpes Renhållning Ab sköter Kaskö stads avfallstransporter.