Personal

På tekniska avdelningen betjänas ni av: 

Teknisk direktör: Timo Ketola 050-4756-196

Byggnadsingenjör: Juha-Pekka Korpela, 040-6201-510

Tekniska avdelningens sekreterare: Elisabeth Forsell, 050-5780-922

(Stadshuset, Rådhusgatan 34)  

 E-post: förnamn.efternamn@kaskinen.fi

Oy Kaskisten Satama - Kaskö Hamn Ab, Djuphamnen

Fiskehamnsvägen 30
64260 Kaskö
Fax 06-2207 300

I hamnhuset betjänas ni av:

Vd Hellman Patrik, tel. 050-3430676
Hamnmästare Jarmo Nordback, 040 -848 8855
Hamnservice 24 t, tel. 040-615 2848
satamapalvelu@kaskinen.fi