Personal

På tekniska avdelningen betjänas ni av: 

(Stadshuset, Rådhusgatan 34)  

Teknisk direktör

 nn

Kanslist

Thomas Grönlund
Tel 050-5780922
E-post: förnamn.efternamn@kaskinen.fi

Oy Kaskisten Satama - Kaskö Hamn Ab, Djuphamnen

Fiskehamnsvägen 30
64260 Kaskö
Fax 06-2207 300

I hamnhuset betjänas ni av:

Hellman Patrik, tel. 050-3430676
Hamnservice 24 t, tel. 0400-868783
satamapalvelu@kaskinen.fi