Småbåtshamn

Båtplatser

Tekniska avdelningen svarar för skötsel och underhåll.

För uthyrning svarar tekniskas kanslist 050-5780-922.