Småbåtshamn

Båtplatser

Tekniska avdelningen svarar för skötsel och underhåll.

För uthyrning svarar tekniskas kanslist eller byggn ing Niko Kujala.