Småbåtshamn

Båtplatser

Tekniska avdelningen svarar för skötsel och underhåll.

För uthyrning svarar kanslist Thomas Grönlund.