21.02.2019

Sjöbobacken är Kaskös gamla fiskehamn.

21.02.2019

Skeppsredaren och köpmannen Peter Johan Bladh lät år 1788 uppföra en ståtlig köpmansgård vid Kaskö sund. Gården har under århundraden fungerat som bl.a. kyrka, rådstuvurätt, skola och nu senast har medborgarinstitutet sitt säte där.

21.02.2019

Kulturärenden

Sirkka Suurla
Bildn.dir, biblioteksdir.
Tel. 040-5042 535

16.03.2020

Kaskö Företagare rf

Ordförande Robert Sundberg

Tel: 050-4103731