21.02.2019

Sjöbobacken är Kaskös gamla fiskehamn.

07.07.2023

Skeppsredaren och köpmannen Peter Johan Bladh lät år 1788 uppföra en ståtlig köpmansgård vid Kaskö sund. Gården har under århundraden fungerat som bl.a. kyrka, rådstuvurätt, skola och nu senast har medborgarinstitutet sitt säte där.

21.02.2024

Kulturärenden

Sirkka Suurla (Tjänstledig till 31.12.2024)
Bildn.dir, biblioteksdir.
Tel. 040-5042 535