21.02.2019

Sjöbobacken är Kaskös gamla fiskehamn.

02.05.2022

Kaskö Företagare rf

Ordförande Robert Sundberg

Tel: 050-4103731

30.06.2022

Kulturärenden

Sirkka Suurla
Bildn.dir, biblioteksdir.
Tel. 040-5042 535

21.09.2022

Skeppsredaren och köpmannen Peter Johan Bladh lät år 1788 uppföra en ståtlig köpmansgård vid Kaskö sund. Gården har under århundraden fungerat som bl.a. kyrka, rådstuvurätt, skola och nu senast har medborgarinstitutet sitt säte där.