Sommarboenderådet

Sommarboenderådet grundades 30.6.2018. Till rådets ordförande utsågs Hannu Rantanen, tel. 0500-665246 och sekreterare Johanna Peltoniemi, tel. 050-4000867.

Rådets övriga medlemmar:
Mirja Högstrand
Urmas Lähdesmäki
Raimo Mäkynen
Helena Suominen