Sommarboenderådet

Sommarboenderådet grundades 30.6.2018. Till rådets ordförande utsågs Hannu Rantanen, tel. 0500-665246.