Morgon- och eftermiddagsverksamhet

Dagvården för skolbarn

  • Morgonvården sker i daghemmet Ankaret
  • Eftermiddagsvården för elever i första till andra klass ordnas i Daghemmet Ankaret

Skolbarnens eftermiddagsvård

  • 1-2 h vårdtid 65 €/mån
  • 3-4 h vårdtid 85 €/mån 
  • över 4 h vårdtid 110 €/mån

Eftermiddagsvårdens tel. nr. 040 837 9788

Om barnet deltar högst 10 dagar i månaden i verksamheten uppbärs för servicen endast hälften av månadsavgiften.