Mattvättställen

Matt tvättställe finns beläget vid södra sidan av fd. tekniska centralen.

Cneiffs stig  16.