Förvaltningsbyrån

Förvaltningsbyrån
Kaskö stadshus
Rådhusgatan 34
64260 Kaskö 

Stadshusets öppethållningstid 1.9.-31.5.
må-to kl. 8.30-15.30
fredagar kl. 8.30-15.00
lunchpaus kl. 11.30-12.15

Stadshusets öppethållningstid 1.6.-31.8.
må-fre kl. 8.30-15.00
lunchpaus kl. 11.30-12.15
Om öppettidet under sommarsemestern meddelas skilt.
 
Till förvaltningsbyråns uppgifter hör interna och externa tjänster samt kontaktskapande över kommungränserna. På byrån finns en förvaltningsavdelning och en ekonomiförvaltningsavdelning.
Förvaltningsbyråns verksamhetsfält består av samordnande och förenhetligande av de olika sektorernas verksamhet enligt stadsstyrelsens uppsatta mål.

På förvaltningsavdelningen betjänas ni av:
stadsdirektör Minna Nikander; 06 2207201, 0400-868780,  
förvaltningsdirektör  Margit Kaseva ; 06 2207202, 040-8617251, 
kanslist Marie Grannas; 06 2207396, 045-1375335,  telefonväxel, info, reskontra 
översättare Elsa Lafond; 06 2207205
löneräkning Tarja Keski-Korhonen; 06 2207206, löner, pensioner 

På ekonomiförvaltningsavdelningen betjänas ni av:
ekonomidirektör Marja Rohula 06 2207203, 050 3709925
ekonomisekreterare Marita Sjöblom; 0400 868 785, 06 2207204, betalningsrörelse, fakturering, försäljningsreskontra, bokföring 

e-postadresser: förnamn.släktnamn@kaskinen.fi