Förvaltningsbyrån

Förvaltningsbyrån
Kaskö stadshus
Rådhusgatan 34
64260 Kaskö 

Stadshusets öppethållningstid
må-fre kl. 9.00-15.00
lunchpaus kl. 11.30-12.15
Om öppettidet under sommarsemestern meddelas skilt.
 
Till förvaltningsbyråns uppgifter hör interna och externa tjänster samt kontaktskapande över kommungränserna. 
Förvaltningsbyråns verksamhetsfält består av samordnande och förenhetligande av de olika sektorernas verksamhet enligt stadsstyrelsens uppsatta mål.

På förvaltningsavdelningen betjänas ni av:
stadsdirektör Markku Lumio 044 712 3060 
välfärds- och personalchef Mari Hiltula 040 6691131
förvaltningssekreterare Marie Grannas;  045 137 5335 
personalsekreterare Arja Hanka 040 7739534
översättare Maria Salonen; 050 442 7445

På ekonomiförvaltningsavdelningen betjänas ni av:
ekonomidirektör Minna Myllyperkiö  040 564 5015 
ekonomisekreterare Elisa Pietari 0405703286

e-postadresser: förnamn.släktnamn@kaskinen.fi