Förvaltningsbyrån

Förvaltningsbyrån
Kaskö stadshus
Rådhusgatan 34
64260 Kaskö 

Stadshusets öppethållningstid
må-fre kl. 9.00-15.00
lunchpaus kl. 11.30-12.15
Om öppettidet under sommarsemestern meddelas skilt.
 
Till förvaltningsbyråns uppgifter hör interna och externa tjänster samt kontaktskapande över kommungränserna. På byrån finns en förvaltningsavdelning och en ekonomiförvaltningsavdelning.
Förvaltningsbyråns verksamhetsfält består av samordnande och förenhetligande av de olika sektorernas verksamhet enligt stadsstyrelsens uppsatta mål.

På förvaltningsavdelningen betjänas ni av:
tf stadsdirektör Markku Lumio 044 7123060 
förvaltningssekreterare Marie Grannas;  045-1375335 
översättare Maria Salonen; 050 4427445

På ekonomiförvaltningsavdelningen betjänas ni av:
tf ekonomidirektör Carola Backholm 050-475 4959 

e-postadresser: förnamn.släktnamn@kaskinen.fi