21.02.2019

Officiella kungörelser kan du läsa här

29.03.2019

Näringslivsfrågor

Kaskö stads näringsombud är Johanna Peltoniemi. Du når henne på telefon 050 - 400 0867 eller johanna.peltoniemi@kaskinen.fi

29.03.2019

 

VILKA ÄR KASKÖS DREAGNINGSKRAFTEN?

Resultaten från Regionstaden-programmets undersökning om dragningskraften finns att läsa via denna länk.

20.01.2020

Kaskö Företagare rf

Oy Alekser Ab

Alexandersgatan 20
64260 Kaskö
Tel. 044-7673965
alekser@alekser.fi