Blanketter

Anmälan till årskurs 1 läsåret 2024 – 2025 12.2.2024 3.3.2024. Till skolan anmäls barn födda 2017. Anmälan görs via Wilma.

Anmälning till skolan