Ledningsgrupp

e-post: förnamn.efternamn@kaskinen.fi

 

Stadsdirektör Markku Lumio 044 712 3060

Minna Myllyperkiö, ekonomidirektör 040 564 5015

Mari Hiltula, välfärds- och personalchef,  kontaktperson för organisationssamarbete  040 669 1131

Elina Virta, direktör för fostran och undervisning 040 706 0424

Ann-Louise Utfolk, tf. bildnings- och biblioteksdirektör, tf. daghemsledare 0400 946 948

Teknisk direktör Timo Ketola 050 475 6196