Vattenförsörjning

Taxor, anslutningsärenden, kvalitetskontroll, anskaffningar.

Tekniska direktören 

E-post: förnamn.efternamn@kaskinen.fi

Underhåll

Yrkesman Tomi Jokiranta, tel. 040-7018251
E-post: förnamn.efternamn@kaskinen.fi

Dejourering  

Tel. 0400-868787