Föräldraföreningen

Föräldraföreningens styrelse 2021-2022

Jessica Lärka, ordförande

Ida Skutnabba-Virta, sekreterare/kassör

Michelle Lopez

Stina Bärnlund

Josefine Toivola

K-C Ingves, skolans representant.