Föräldraföreningen

Föräldraföreningens styrelse 2018-2019

Elin Nilsson, ordf.

Ida Skutnabba-Virta, sekreterare/kassör

Michelle Lopez

Stina Bärnlund

Josefine Toivola

K-C Ingves, skolans representant.