Föräldraföreningen

 

Föräldraföreningens styrelse 2023-24:

 

Henna Kronlund, ordförande

Jessica Lärka, viceordf.

Ida Skutnabba-Virta, kassör och sekreterare

Övriga medlemmar:

Stina Bärnlund, Amanda Björkblom, Jennie Klockars, Marita Haglund

samt Jenny Bergqvist (lärar-representant)