Verksamhetsställen

Kaskisten koulu

Kaskö skola               Slussgatan 12

 

Daghem Ankaret     Slussgatan 11 C-D