Verksamhetsutrymmen

Verksamhetsidé

Ordnande av samhällstjänster, underhåll av stadens områden och lokaliteter samt resultatansvarig skötsel och utveckling av stadens affärsverksamhet.

Tekniska centralen 

Rådhusgatan 34
64260 Kaskö

Verksamhetsutrymmen i eget bruk

Tekniska avdelningen är ansvarig för underhåll, skötsel och service av verksamhetsutrymmen

 • Stadshuset, Rådhusgatan 34, förvaltningsavdelningen
 • Bladhska gården, Cneiffs Stig 1, bildningsavdelningen
 • Lågstadiet, Slussgatan 10, (inte i användning)
 • Högstadiet, Slussgatan 12, bildningsavdelningen
 • Biblioteket, Hamngatan 18, bildningsavdelningen
 • Ungdomsgården, Alexandersgatan 26, bildningsavdelningen
 • Idrottshallen, Slussgatan 11, bildningsavdelningen
 • Hemträskets stugor, bildningsavdelningen
 • Gamla Sjöbobackområdets byggnader, bildningsavdelningen
 • Mariehemmet, Kyrkogatan 36, socialavdelningen
 • Daghemmet, Rådhusgatan 34, socialavdelningen
 • Campingområdet, Mariestrand, turism
 • Sälgrund lotsstation, Sälgrund, turism
 • Gästhamnen, Hamngatan, turism
 • Tekniska centralen, Cneiffs Stig 1, (inte i bruk)
 • Lagerbyggnader, Inre hamnområdet, tekniska avdelningen
 • Fiskehamnens socialutrymmen + nätförråd, tekniska avdelningen

Övriga verksamhetsutrymmen

Tekniska avdelningen är ansvarig för underhåll, skötsel, service och uthyrning av utrymmen

 • Ämbetshuset, Bladhskavägen 35 A
 • Stadshusets sidobyggnad, Rådhusgatan 34
 • Torglagret, Hamngatan
 • Fryslager, Fiskehamnen