Kultur

Kulturärenden

Sirkka Suurla (Tjänstledig till 31.12.2024)
Bildn.dir, biblioteksdir.
Tel. 040-5042 535

Tf. bildnings- och biblioteksdirektör
Ann-Louise Utfolk
ann-louise.utfolk@kaskinen.fi
tel. 040 0946948

Sjöbobacksdagarna

Sjöbobacksdagarna är Kasköbornas egna evenemang. På stigen runt gamla Sjöbobacken möter man små försäljningsplatser med hantverk, konst, bakverk, fisk, kaffe, läsk... Det är förbjudet att ta med sig alkohol in på området.

Vid minnesmärket över Mosesnatten kan man tänka efter fiskarna på gamla tider och deras farliga arbete, med vilken kan man bekanta sig närmare vid fiskemuseet. 

Information för försäljare

Ingen plats- eller inträdesavgift. Produkterna som säljs ska passa evenemanget. Vi uppskattar att man bär kläder i gammal stil. Körning med bil är inte tilllåten på områden. Försäljare, uppträdare och dylika får tillstånd. Under själva evenemangen (lö 10 – 16 ; sö 10 - 16) måste Sjöbobacken vara fri från alla motorfordon. Inom själva Sjöbobacken kan det bara sättas upp små stånd (max 1,5 m*2 m) som passar in i miljön.

Tillgänglighet av elektricitet är begränsad. Försäljningsplatserna på själva Sjöbobacken kan inte reserveras. Försäljarna av livsmedel skall själva göra den anmälan som behövs till det lokala miljö- och hälsoskyddet!

Musikinstitutet Legato

Musikinstitutet Legato

Kaskö Musiksommar